คู่มือผู้ใช้ ASUS R404A

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ASUS R404A ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ASUS R404A จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ASUS R404A


ASUS R404A : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6876 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ASUS R404A (6237 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ASUS R404A

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 USB+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Self Monitoring and Reporting Technology) : : . [Disabled] [Disabled] [P0: Hitachi HTS543. . . ] [Atheros Boot Agent] Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Hard Drive BBS Priorities Network Device BBS Priorities Delete Boot Option Boot Option #1 P0: Hitachi HTS543232A7A384 Atheros Boot Agent Disabled : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 01. 1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. A- PC Security Setting () Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Password Description If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. Administrator Password User Password Status Setup administrator password User Password HDD User Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security Version 2. 01. 1204. NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit : 1. PC A-5 Save Changes () BIOS Load User Defaults () Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Advanced Boot Security Save & Exit Exit system setup after saving the changes. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override P0: ST9640423AS Atheros Boot Agent Launch EFI Shell from filesystem device : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 01. 1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. A- PC - 1. Control Panel () -> Device Manager ( ) WLAN " " - / ? DVD : PC A-9 : - ASUS "Open policy file error ()" A. [. . . ] 150, LI-TE RD. , PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R. O. C. declare the following apparatus: Product name : Model name : conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2006+A1:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 300 328 V1. 7. 1(2006-10) EN 300 440-1 V1. 4. 1(2008-05) EN 300 440-2 V1. 2. 1(2008-03) EN 301 511 V9. 0. 2(2003-03) EN 301 908-1 V3. 2. 1(2007-05) EN 301 908-2 V3. 2. 1(2007-05) EN 301 893 V1. 4. 1(2005-03) EN 50360:2001 EN 50371:2002 EN 62311:2008 EN 50385:2002 EN 60950-1 / A11:2009 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN 61000-3-3:2008 EN 55020:2007 EN 301 489-1 V1. 8. 1(2008-04) EN 301 489-3 V1. 4. 1(2002-08) EN 301 489-4 V1. 3. 1(2002-08) EN 301 489-7 V1. 3. 1(2005-11) EN 301 489-9 V1. 4. 1(2007-11) EN 301 489-17 V2. 1. 1(2009-05) EN 301 489-24 V1. 4. 1(2007-09) EN 302 326-2 V1. 2. 2(2007-06) EN 302 326-3 V1. 3. 1(2007-09) EN 301 357-2 V1. 3. 1(2006-05) EN 302 623 V1. 1. 1(2009-01) EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 EN 60065:2002 / A12:2011 Regulation (EC) No. 111121 1999/5/EC-R &TTE Directive 2006/95/EC-LVD Directive EN 60950-1 / A12:2011 2009/125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 642/2009 EN 62301:2005 CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: Apr. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ASUS R404A ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ASUS R404A

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag