คู่มือผู้ใช้ ASUS UX32VD

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ASUS UX32VD ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ASUS UX32VD จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ASUS UX32VD


ASUS UX32VD : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6164 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ASUS UX32VD (6089 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ASUS UX32VD

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] TH7165 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC เมษายน 2012 สารบัญ แนะนำโน้ตบุ๊คพีซ เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้น. 6 หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี. 6 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ. [. . . ] A-33 ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-35 ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR. A-35 การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมข องโลก . A-36 การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พื้นผิวของโน้ตบุ๊คนั้นมัวหมองได้ง่าย ถ้าไม่มีการดู แลอย่างเหมาะสม ใช้ความระมัดระวังอย่าถู หรือทำให้พื้นผิวของ โน้ตบุ๊คพีซีเป็นรอย กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ ซื้อกระเป๋าใส่ เพื่อป้องกันโน้ตบุ๊คพีซีจากสิ่งสกปรก น้ำ การกระแทก และรอยขีดข่วนต่างๆ ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้พลังงานแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่แพคไว้เต็ม และมีแบตเตอรี่แพค สำรองไว้ด้วย ก่อนที่จะเดินทางไกล จำไว้ว่า อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ ยังเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่า เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีใช้งานอยู่ จะใช้เวลาใน การชาร์จแบตเตอรี่แพคนานขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อควรระวังบนเครื่องบิน ติดต่อสายการบินของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนเครื่องบิน สายการบินส่วนมากมีข้อจำกัดใน การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนมากจะอนุญาตให้ใช้อุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างที่บิน แต่มักไม่ให้ใช้ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะออก หรือกำลังลงจอด หมายเหตุ: มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สนามบินอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ: เครื่อง X-ray (ใช้ สำหรับรายการที่วางบนสายพ านลำเลียง), เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก (ใช้กับผู้คนที่เดินผ่าน ด่านตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย), และเครื่องตรวจแม่เหล็ กแบบใช้มือถือ (อุปกรณ์มือถือที่ ใช้ตรวจบนร่างกายผู้คน หรือสิ่งของที่ต้องการ) คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊คพีซี และแผ่นดิสเก็ตต์ ผ่านเครื่อง X-ray ที่สนามบินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้คุณ ส่งโน้ตบุ๊คพีซี หรือดิสเก็ตต์ ผ่านเครื่องตรวจจับแม่เหล็ก หรือให้สั มผัสถูกเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบใช้มือถือที่สนามบิน การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC นีเ ่ ป็นเพียงขัน ้ ตอนอย่างรวดเร็วในการใช้โน้ตบุค ๊ PC ของคุณเท่านัน ้ A. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า (110V-240V) B. เสียบขั้วต่อไฟฟ้า DC เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 11 เปิดหน้าจอแสดงผล 1. จับฐานของโน้ตบุ๊คพีซข ี องคุณไว้ จากนั้นยกหน้าจอแสดงผลขึ้นด้ วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ 2. ค่อยๆ เอียงจอแสดงผลไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ไปยังมุมการรับชมที่สะดวกสบาย การเปิดเครื่อง กดปุ่มเพาเวอร์ 12 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ 2 ด้านบน แป้นพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค 1 2 3 4 5 6 7 14 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 1 กล้อง กล้องในตัว ใช้ในการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถ ใช้กล้องกับการประชุม ทาง วีดีโอ และแอปพลิเคชั่นแบบอินเ ตอร์แอกทีฟอื่นได้ 2 ไมโครโฟน (ในตัว) ไมโครโฟนโมโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได้ หน้าจอแสดงผล โน้ตบุ๊คพีซีใช้จอแอกทีฟแมทริกซ์ TFT LCD ซึ่งให้การรับชม ที่ดีเยี่ยม เหมือนกับจอ ภาพ สำหรับเครื่องเดสก์ทอป จอ LCD ไม่มีการแผ่รังสี หรือการกะพริบซึ่งไม่ เหมือนกับจอภาพบนเครื่องเดสก์ทอปแบบ ดั้งเดิม ดังนั้น คุณ จะสบายตามากขึ้นใช้ผ้า นุ่มโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ (ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำเปล่า) เพื่อทำความสะอาดหน้าจอแสดงผล ช่องระบายอากาศ ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊คพีซี และอากาศอุ่นระบายออกนอกเครื่อง 3 4 ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทาง ระบายอากาศ ไม่เช่นนั้น โน้ตบุ๊คพีซีอาจมีภาวะร้อนเกินไปได้ 5 สวิตช์เพาเวอร สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องช่วยให้เปิดและปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC และกู้คืนจาก STR ได้ ใช้สวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิด อย่างปลอดภัยได้ด้วย สวิตช์ เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 15 6 แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่มาตรฐานพร้อมน้ำหนักปุ่มที่สะดวกสบ าย (ความลึกซึ่งปุ่มจะถูกกด) และที่พักฝ่ามือ สำหรับมือทั้งสองข้าง ปุ่มฟังก์ชั่น WindowsTM 2 ปุ่ม เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่อย่างง่ายดายในระบบ ปฏิบัติการ WindowsT ทัชแพดและปุ่ม ทัชแพด คืออุปกรณ์การชี้ที่ทำงานเหมือนกับเมาส์บนเครื่อง เดสก์ทอป มีฟังก์ชั่นการเลื่อน ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ให้ ห ลังจากที่ติดตั้งยูทิลิตี้ที่ให้มาพร้อมกับทัชแพด เพื่อให้การเค ลื่อนที่ใน Windows หรือเว็บทำได้ง่ายขึ้น 7 16 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ด้านล่าง ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น ขนาดของแบตเตอรี่แพคจะแตกต่างกันในเครื่องแต่ละรุ่น 1 1 คำเตือน!ด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้ อย่างมาก ใช้ความระมัดระวัง เมื่อจับโน้ตบุ๊คพีซีในระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเพิ่งใช้งานเสร็จ อุณหภูมิที่สูงเป็นเรื่องปกติ ระหว่างการชาร์จหรือการทำงาน อย่าใช้เครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เตียง หรือโซฟา ซึ่ง อาจปิดกั้นทางระบายอากาศ อย่าวางโน้ตบุ๊คพีซีบนตักหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน. 1 ระบบลำโพง ลำโพงสเตอริโอในตัว ใช้ในการฟังเสียงโดยไม่ต้องต่ออุปกร ณ์เพิ่มเติมใดๆ ระบบเสียงมัลติมีเดีย ประกอบด้วยตัวควบคุมเ สียงดิจิตอลในตัว ที่ให้เสียงครบสมบูรณ์ (ผลลัพธ์จะดีขน ้ึ เมือ ่ ฟังจากหูฟง ั สเตอริโอหรือลำโพงภายนอก) คุณสมบัติด้านเสียง นั้นควบคุมจากซอฟต์แวร 17 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ด้านขวา 1 2 3 4 5 6 7 1 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ 2 แจ็คเอาต์พุตหูฟัง LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด Suspend-toRAM (เตรียมพร้อม) LED นี้จะดับ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์ เนชั่น) แจ็คนี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของโน้ตบุ๊ค PC ไปยังลำโพงที่มีการขยายเสียง, หูฟัง, หรืออุปกรณ์คอมโบหูฟังและไมโครโฟน เสียบหูฟังหรือไมโครโฟน และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสลับฟังก์ชั่นแจ็คเสียง 3 4 ขั้วต่อมินิ VGA ขั้วต่อมินิ VGA ใช้สำหรับด็องเกิล VGA เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่มีพอร์ต VGA เช่น จอภาพหรือโปรเจ็กเตอร์ เพื่อให้สามารถ แสดงผลบนจอแสดงผลภายนอกขนาดใหญ่ HDMI พอร์ตไมโคร-HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เป็นอินเทอร์เฟซภาพและเสียง แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบขนาดที่ประกอบด้วยทั้งแหล่งสัญญา ณภาพและเสียง เช่น เซ็ตทอปบ็อกซ์, เครื่องเล่น DVD, ตัวรับ A/V, จอภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์แบบดิจต ิ อล (DTV) สนับสนุนภาพวิดีโอความละเอียดสูงมาตรฐาน รวมถึง ระบบเสียงแบบมัลติแชนเนลในสายเคเบิลเส้นเดียว พอร์ตนี้จะส่งสัญญาณมาตรฐาน ATSC HDTV ทั้งหมด รวมทั้งสนับสนุนสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบ 8 แชนเนล พร้อมแบนด์วิดธ์เพื่อรองรับการพัฒนาและข้อกำหนดใหม่ๆ ในอนาคต คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 18 5 6 พอร์ต USB (3. 0) ยูนเ ิ วอร์แซลซีเรียลบัส นัน ้ ใช้งานร่วมกันได้กบ ั อุปกรณ์ USB 3. 0, 2. 0 หรือ USB 1. 1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อแบ บอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 4. 8Gbits/วินาท (USB 3. 0), 480Mbits/วินาที (USB 2. 0), และ 12Mbits/วินาที (USB 1. 1) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนคอมพิวเ ตอร์เครื่องเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ USB และจอภาพ รุ่นใหม่บางเครื่อง จะทำงานเป็นไซต์หรือฮับแบบพ ลักอินเพิ่มเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติ ฮ็อตสว็อปของอุปกร ณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้อ งเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ใหม USB Charge+ (USB ชาร์จ+) เครื่องชาร์จ USB+ อนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์มือถือผ่านพอร์ต ชาร์จ USB ของ ASUS โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ 7 พลังงาน (DC) เข้า อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มา แปลงพลังงาน AC ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็คนี้ พลัง งานที่ ี่ จ่ายผ่านแจ็คนี้ให้พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพีซี และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิ ดกับโน้ตบุ๊คพีซี และแบตเตอรี่แพค ให้ใช้อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มาเสมอ ข้อควรระวัง: อาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร ปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ พอร์ต USB (3. 0) ยูนเ ิ วอร์แซลซีเรียลบัส นัน ้ ใช้งานร่วมกันได้กบ ั อุปกรณ์ USB 3. 0, 2. 0 หรือ USB 1. 1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อแบ บอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 4. 8Gbits/วินาท (USB 3. 0), 480Mbits/วินาที (USB 2. 0), และ 12Mbits/วินาที (USB 1. 1) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนคอมพิวเ ตอร์เครื่องเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ USB และจอภาพ รุ่นใหม่บางเครื่อง จะทำงานเป็นไซต์หรือฮับแบบพ ลักอินเพิ่มเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติ ฮ็อตสว็อปของอุปกร ณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้อ งเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ใหม คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 19 ด้านซ้าย 1 2 1 2 สล็อตหน่วยความจำแฟลช พอร์ต USB (3. 0) ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส นั้นใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB 3. 0, 2. 0 หรือ USB 1. 1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อแบ บอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 4. 8Gbits/วินาท (USB 3. 0), 480Mbits/วินาที (USB 2. 0), และ 12Mbits/วินาที (USB 1. 1) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันได้บนค อมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น แป้นพิ มพ์ USB และจอภาพ รุ่นใหม่บางเครื่อง จะทำงานเป็นไซต์หรื อฮับแบบพลักอินเพิ่มเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติ ฮ็อตสว็อ ปของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุปกรณ์อ อกโดยไม่ต้องเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ใหม โดยปกติคุณต้องซื้อเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำภายนอก แยกต่างหากเพื่อให้ สามารถใช้การ์ดหน่วย ความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน้ตบุ๊คพีซีนี้มี ี เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็ว สูงในตัวซึ่งสามารถอ่านและเขียนการ์ดหน่วยความจำแฟลชไ ด้หลายอย่างตามที่จะมีการอธิบาย ในคู่มือฉบับนี้ 20 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC เริ่มต้นการใช้งาน 3 ระบบไฟ การใช้พลังงาน AC พลังงานของโน้ตบุค ๊ พีซป ี ระกอบด้วยสองส่วน นัน ่ คืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า และระบบพลังงานแบตเตอร์รอ ่ี ะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะแปลงพลังงาน AC จากเต้าเสียบไฟฟ้าทีก ่ ำแพงไปเป็นพลังงาน DC ทีโ ่ น้ตบุค ๊ พีซต ี อ ้ งการ โน๊ตบุค ๊ พีซข ี องคุณมาพร้อมกับบ ั บอะแดปเตอร์ AC-DC สากล นัน ่ หมาย ความว่าคุณสามารถเชือ ่ มต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบทีม ่ แ ี รงดัน ไฟฟ้า 100V-120V และ 220V-240V โดยไม่ตอ ้ ง ตัง ้ ค่าสวิตช์ หรือใช้ตว ั แปลงไฟใดๆในประเทศที่ แตกต่างกันคุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอรเพือ ่ เชือ ่ มต่อเข้ากับ สายไฟ AC มาตรฐาน US เข้ากับ มาตรฐานทีแ ่ ตกต่างกัน โรงแรมส่วนมาก จะมีเต้า เสียบสากลให้ เพือ ่ สนับสนุนการใช้งานสายไฟ แบบต่างๆ รวมทัง ้ แรงดันไฟฟ้าทีแ ่ ตกต่างกัน คุณควรสอบถามนักเดินทางที่ มีประสบการณ์ เกีย ่ วกับแรงดันไฟฟ้า AC เมือ ่ นำอะแดปเตอร์ ไฟฟ้าไปยังประเทศอืน ่ เทคนิค: คุณสามารถซื้อชุดเดินทางสำหรับโน้ตบุ๊คพีซี ซึ่งประกอบด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และโมเด็ม สำหรับใช้ได้ในเกือบทุกประเทศ คำเตือน!อย่าเชือ ่ มต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบ AC ก่อนทีจ ่ ะเชือ ่ มต่อปลัก ๊ DC ไปยังโน้ตบุค ๊ พีซี การทำเช่นนัน ้ อาจทำให้อะแดปเตอร์ AC-DC เสียหาย 22 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC สำคัญ!ถ้าคุณใช้อะแดปเตอร์ทแ ่ี ตกต่างให้พลังงานแก่โน้ตบุค ๊ พ ซ ี ี หรือใช้อะแดปเตอร์ของ โน้ตบุค ๊ พีซเ ี พือ ่ ให้พลังงานแก่อป ุ กรณ์ไฟฟ้าอืน ่ อาจเกิดความเสียหายขึน ้ ได้ ถ้ามีควัน กลิน ่ ไหม้ หรือความร้อนทีส ่ ง ู มากออกมาจากอะแดปเตอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อม ถ้าคุณสงสัยว่าจะ มีสง ่ิ ผิดพลาดบนอะแดปเตอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อมแซมทันที เนือ ่ งจากการใช้อะแดปเตอร์ AC-DC ทีเ ่ สีย อาจทำให้ทง ้ั แบตเตอรีแ ่ พค และโน้ตบุค ๊ พีซเ ี กิดความเสียหาย หมายเหตุ: โน้ตบุ๊คพีซีอาจมาพร้อมกับปลั๊กสองหรือสา มขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ถ้ามี ปลั๊กสามขาให้มา คุณต้องใช้เต้าเสียบ AC ที่มีสายดิน หรือใช้อะแดปเตอร์สายดินที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซี คำเตือน!อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรปกคลุมอะแดป เตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือปิดที่เสียบไฟฟ้า AC เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อ ไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊คพีซี คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 23 ด้วยชุดของเซลล์แบตเตอรีป ่ ระกอบเข้าด้วยกัน แบตเตอรีแ ่ พคทีช ่ าร์จเต็มแล ว ้ จะมีอายุการใช้งานนาน หลายชัว ่ โมง ซึง ่ คุณสามารถยืดอายุการทำงานให้ยาวขึน ้ ได้โดยใช้คณ ุ สมบัตก ิ ารจัดการ ด้านพลังงาน ผ่านการตัง ้ ค่า BIOS แบตเตอรีแ ่ พคเพิม ่ เติมเป็นอุปกรณ์เสริม ทีค ่ ณ ุ สามารถเลือกซือ ้ เพิม ่ เติมได้ผา ่ น ทางร้านค้าปลีกโน้ตบุค ๊ พีซี การใช้พลังงานแบตเตอรี่ การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่แพค โน้ตบุค ๊ พีซอ ี าจติดตัง ้ แบตเตอรีแ ่ พคไว้แล้ว หรือยังไม่ได้ตด ิ ตัง ้ ไว้กไ ็ ด้ ถ้าโน้ตบุค ๊ พีซข ี องคุณยังไม่ได้ตด ิ ตัง ้ แบตเตอรีแ ่ พคไว้ ให้ใช้กระบวนการต่อไปนีเ ้ พือ ่ ติดตัง ้ แบตเตอรีแ ่ พค การดูแลแบตเตอรี่ แบตเตอรีแ ่ พคของโน้ตบุค ๊ พีซี มีขอ ้ จำกัดเรือ ่ งจำนวนครัง ้ ทีส ่ ามารถชาร์จ ใหม่ได้ ซึง ่ ก็เหมือนกับ แบตเตอร์รา ่ี ร์จใหม่ได้ชนิดอืน ่ ๆ อายุการใช้งานของแบตเตอรีแ ่ พค ขึน ้ อยูก ่ บ ั อุณหภูมค ิ วามชืน ้ ของ สภาพแวดล้อม และวิธก ี ารทีค ่ ณ ุ ใช้โน้ตบุค ๊ ของคุณ การใช้แบตเตอรีใ ่ นช่วงอุณหภูมร ิ ะหว่าง 10˚C ถึง 35˚C (50˚F ถึง 95˚F) นับว่าเป็น สิง ่ ทีเ ่ หมาะสมทีส ่ ด ุ นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงว่าอุณหภูมภ ิ าย ในของโน้ตบุค ๊ พีซจ ี ะสูงกว่าอุณหภูมภ ิ ายนอกด้วย อุณหภูมท ิ ส ่ี ง ู หรือต่ำกว่าช่วงนีจ ้ ะทำให้อายุการใช้งาน แบตเตอรีส ่ น ้ั ลง แต่ไม่วา ่ จะเป็นเช่นไร ท้ายทีส ่ ด ุ เวลาการใช้แบตเตอรีแ ่ พ คจะค่อยๆลดลง และคุณจำเป็น ต้องซือ ้ แบตเตอรีแ ่ พคใหม่จากตัวแทนจำหน่ายทีไ ่ ด้รบ ั การแต่งตัง ้ สำหรับ โน้ตบุค ๊ พซีนเ ี้ นือ ่ งจากแบตเตอรร์รม ่ี ช ี ว ่ งอายุการวางโชว์บนชัน ้ สินค้าด้วย เราจึงไม่แนะนำให้คณ ุ ซือ ้ แบตเตอรีห ่ ลายๆก้อนเก็บไว้ลว ่ งหน้า คำเตือน!เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ อย่าลัดวงจร หน้าสัมผัส และอย่าถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ถ้ามีการทำงานที่ผิดปกติ หรือความเสียหาย ต่อแบตเตอรี่แพคที่เกิดจากการกระแทก ให้ปิดโน้ตบุ๊คพีซี และติดต่อศูนย์บริการที่ ได้รับการแต่งตั้ง 24 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี ข้อความการเปิดเครือ ่ งของโน้ตบุค ๊ พีซจ ี ะปรากฏบนหน้าจอเมือ ่ คุณเปิด เครือ ่ ง ถ้าจำเป็น คุณอาจปรับ ความสว่างได้โดยการใช้ฮอ ็ ตคีย์ ถ้าคุณจำเป็นต้องรันการตัง ้ ค่า BIOS เพือ ่ ตัง ้ ค่าหรือแก้ไขค่าคอนฟิก เกอเรชัน ่ ของระบบ ให้กด [F2] ระหว่างกระบวนการบูตเพือ ่ เข้าสูก ่ ารตัง ้ ค่า BIOS ถ้าคุณกด [Tab] ระหว่างหน้าจอทีก ่ ำลังเปลีย ่ น คุณก็สามารถเห็นข้อมูลการบูตมาตรฐา น เช่น เวอร์ชน ่ั BIOS ได้ กด [ESC] และคุณจะเข้าสูเ ่ มนูบต ู พร้อมด้วยตัวเลือกต่างๆ ในการบูตจากไดรฟ์ทม ่ี ใ ี นเครือ ่ งของคุณ ก่อนที่จะบูต หน้าจอแสดงผลจะกะพริบเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา นี่เป็นส่วนของการทดสอบโน้ตบุ๊ค พีซีที่ทำเป็นประจำี และไม่ได้เป็นปัญหาของจอแสดงผล สำคัญ!เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลั งจากปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี ก่อน ที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง คำเตือน!อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)เมื่อคุณเปิดโน้ตบุ๊คพีซี เครื่องจะรันการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่ากระบวนการทดสอบวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST ถูกติดตั้งไว้ถาวรเป็นส่วนของ โครงสร้างพื้นฐานของโน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊คพีซี POST ประกอบด้วยรายการค่าคอนฟิเกอเรชั่นฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊คพีซี ซึ่งใช้เพื่อทำการตรวจสอบวินิจฉัยระบบ รายการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมการตั้งค่า BIOS ถ้า POST พบความแตกต่างระหว่างรายการและฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ระบบจะแสดงข้ อความบนหน้าจอเพื่อบอกให้คุณ แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดยการรันการตั้งค่า BIOS ส่วนมากแล้ว รายการควรถูกต้องเมื่อคุณได้รับโน้ตบุ๊คพีซีมา เมื่อการทดสอบเสร็จ คุณอาจได้รับข้อความรายงานว่า “ไม่พบระบบปฏิบัติการ (No operating system found)” ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้เป็นการระบุว่าฮาร์ดดิสก์ถูกตรวจพบ อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 25 เทคโนโลยีการตรวจดูแลตัวเอง และการรายงาน S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) จะตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ระหว่างกร ะบวน การ POST และให้ข้อความเตือนถ้าฮาร์ดดิสก์ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ถ้ามีคำเตือนว่าฮาร์ดดิสก์ เกิดวิก ฤตระหว่างกระบวนการบูต ให้สำรองข้อมูลของคุณทันที และ รันโปรแกรมการตรวจสอบดิสก์ ของ Windows ในการรันโป รแกรมการตรวจสอบดิสก์ของ Windows: (1) คลิกขวาที่ไอคอน ฮาร์ดดิสก์ ใน “คอมพิวเตอร์ของ ฉัน (My Computer)”, (2) เลือก คุณสมบัติ (Properties), (3) คลิกที่แท็บ เครื่องมือ (Tools), (4) คลิ ก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ (Check Now), (5) เลือกฮาร์ดดิสก์, (6) เลือก ทั้ งหมด (Thorough) เพื่อตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพด้วย และ (7) คลิก เริ่ม (Start) นอกจากนี้ คุณ ยังสามารถใช้ยูทิลิตี้ของบริษัทอื่น เช่น Norton Disk Doctor ของ Symantec เพื่อดำเนินการอย่าง เดียวกัน แต่ง่ายกว่า และมีคุณสมบัติต่างๆ มากกว่า สำคัญ!ถ้ายังคงมีคำเตือนระหว่างกระบวนการบูต หลังจากที่รัน ยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์แล้ว คุณควรนำโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ารับการซ่อมแซม การใช้งานต่ อไปอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ 26 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรีใ ่ ช้มาตรฐานแบตเตอรีอ ่ จ ั ฉริยะภายใต้ สภาพแวดล้อม Windows ซึง ่ ช่วย ให้สามารถรายงานปริมาณความจ ทีเ ่ หลืออยูใ ่ นแบตเตอรีไ ่ ด้อย่างแม่นยำ แบตเตอรีแ ่ พคทีช ่ าร์จเต็ม ที่ ให้พลังงานโน้ตบุค ๊ พีซไ ี ด้นานสองถึงสามชัว ่ โมงของการทำงาน แต่ตว ั เลขทีแ ่ ท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึน ้ อยูก ่ บ ั วิธก ี ารใช้คณ ุ สมบัติ การจัดการด้านพลังงาน, นิสย ั การทำงานทัว ่ ไปของคุณ, CPU, ขนาด หน่วยความจำระบบ และขนาดของหน้าจอแสดงผล ภาพที่จับจากหน้าจอที่แสดงที่นี่ เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้น และไม่ สามารถสะท้อนถึงสิ่งที่คุณเห็น ในระบบของคุณ คุณจะได้รบ ั การเตอ ื นเมือ ่ พลังงาน แบตเตอรีเ ่ หลือน้อย ถ้าคุณไม่สนใจคำเตือน แบตเตอรี่ต่ำ ท้ายที่สุด โน้ตบุ๊คพีซี จะเข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (ค่ามาตร-ฐานของ Windows ใช้ STR) คลิกขวาที่ไอคอนแบตเตอรี่ วางตัวชี้เหนือไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีอะ แดปเตอร์เพาเวอร์ คลิกซ้ายที่ไอคอนแบตเตอรี่ วางตัวชี้เหนือไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีอะ แดปเตอร์เพาเวอร์ คำเตือน!Suspend-to-RAM (STR) อยู่ได้ไม่นานเมื่อพลังงานแ บตเตอรี่ค่อยๆ หมดไป Suspend-to-Disk (STD) ไม่เหมือนกับ การปิดเครื่อง STD ต้องการพลังงานปริมาณเล็ก น้อย และจะล้มเหลวถ้าไม่มีพลังงานให้ใช้ เนื่องจากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง หรือไม่มี แหล่งจ่ายไฟ (เช่น คุณถอดทั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพคออกไป) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 27 การชาร์จแบตเตอรี่แพค ก่อนทีค ่ ณ ุ จะใช้โน้ตบุค ๊ พีซน ี อกสถานที่ คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรีแ ่ พคเสียก่อน แบตเตอรีแ ่ พคเริม ่ ชาร์จทันทีทโ ่ี น้ตบุค ๊ พีซเ ี ชือ ่ มต่อเข้ากับแหล่งพลังงานภายนอกโดยใช้อะ แดปเตอร์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่ แพคให้เต็มทีก ่ อ ่ นทีจ ่ ะใช้เครือ ่ งเป็นครัง ้ แรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรีแ ่ พคใหม่ให้สมบูรณ์กอ ่ นทีจ ่ ะถอด โน้ตบุค ๊ พีซอ ี อกจากแหล่งพลังงานภายนอก การชาร์จแบตเตอรีใ ่ หม่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณสองถึง สามชัว ่ โมงเมือ ่ โน้ตบุค ๊ พีซป ี ด ิ อยู่ และอาจใช้เวลาเป็นสองเท่า เมือ ่ โน้ตบุค ๊ พีซเ ี ปิดอยู่ ไฟการชาร์จแบต เตอรีจ ่ ะดับไป เมือ ่ แบตเตอรีแ ่ พคชาร์จเสร็จแล้ว แบตเตอรีจ ่ ะเริม ่ ชาร์จเมือ ่ พลังงานทีเ ่ หลือของแบตเตอรีล ่ ดลงต่ำกว่า 95% ทัง ้ นี้ เพือ ่ ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ ชาร์จบ่อยเกินไป การลดรอบการชาร์จใหม่จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป หรือแรงดันไฟฟ้า ของแบตเตอรี่สูงเกินไป คำเตือน!อย่าปล่อยแบตเตอรี่แพคให้พลังงานหมด พลั งงานของแบตเตอรี่แพคจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แพค คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อ เนื่องทุก สามเดือน ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แพ คได้อีกในอนาคต 28 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ตัวเลือกด้านพลังงาน สวิตช์เพาเวอร์ใช้ในการเปิด และปิ ดโน้ตบุ๊คพีซี หรือทำให้โน้ตบุ๊คพีซี เข้าสู่โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอ ร์เนชั่น คุณสามารถกำหนดหน้าที่ ของสวิตช์เพาเวอร์ได้ใน “Power Options (ตัวเลือกพลังงาน)” ในแ ผงควบคุมของ Windows สำหรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น “Switch User (เปลี่ยนผู้ใช้), Restart (เริ่ม ใหม่), Sleep (สลีป) หรือ Shut Down (ปิดเครื่อง)” ให้คลิกที่หัวลูกศรข้างๆ ไอคอนกุญแจล็อค การรีสตาร์ท หรือการบูต หลังจากทีท ่ ำการเปลีย ่ นแปลงกับระบบปฏิบต ั ก ิ าร ของคุณแล้ว คุณอาจถูกขอ ให้เริม ่ ระบบใหม่ กระบวน การติดตัง ้ บางอย่างจะมีกล่องโต้ตอบเพือ ่ ขอให้เริม ่ ระบบใหม่ ในการเริม ่ ระบบใหม่ดว ้ ยตัวเองให้คลิกปุม ่ เริม ่ (Start) ของ Windows แล ะเลือก ปิดเครือ ่ ง (Shut Down) จากนัน ้ เลือก เริม ่ ใหม่ (Restart) สำคัญ!เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเครือ ่ งโน้ตบุค ๊ พีซข ี องคุณ ก่อนทีจ ่ ะเปิดขึน ้ มาอี กครัง ้ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 29 ในกรณีทร ่ี ะบบปฏิบต ั ก ิ ารของคุณไม่สามารถปิด หรือเริม ่ ต้นใหม่ได้อย า ่ งเหมาะสม มีสองวิธใ ี นการปิด โน้ตบุค ๊ พีซข ี องคุณ: • กดปุ่มเพาเวอร์ ะมาณ 4 วินาที ค้างไว้ปร การปิดเครื่องฉุกเฉิน สำคัญ!อย่าใช้การปิดฉุกเฉินในขณะทีก ่ ำลัง เขียนข้อมูล เนือ ่ งจากการทำเช่นนัน ้ สามารถทำให้ ข้อมูลสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของคุณได้ 30 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC โหมดการจัดการพลังงาน โน้ตบุ๊คพีซีมีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ และแบบที่สามารถปรับได้หลายอย่าง ซึ่ง คุณสามารถใช้เพื่อยืดอายุการทำงานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด และลดค่าใช้จา ่ ยในการเป็นเจ้าของให้ตำ ่ ทีส ่ ด ุ (TCO) คุณสามารถควบคุมคุณสมบัตเ ิ หล่านีผ ้ า ่ นทางเมนู Power (พลังงาน) ในโปรแกรมตั้งค่า BIOS การตั้งค่าการจัดการด้านพลังงาน ACPI นั้นทำผ่านทางระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติด้านการจัดการ พลังงาน ได้รับการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ โดยส่งให้ องค์ ประกอบต่างๆ เข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำบ่อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่ยังคงอนุญาตให้เครื่อง สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีความต้องการ สลีปและไฮเบอร์เนชั่น คุณสามารถพบการตั้งค่าการจัดการพลัง งานใน Windows > Control Panel (แผงควบคุม) > Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) ใน System Settings (การตั้งค่าระบบ), คุณสามารถ กำหนดว่าจะให้โน้ตบุ๊ค “Sleep/Hibernate (สลีป/ไฮเบอร์เนต)” หรือ “Shut Down (ปิดเครื่อง)” เมื่อพับจอแสดงผลลงมา หรือกดปุ่มเพาเว อร์ “Sleep (สลีป)” และ “Hibernate (ไฮเบอร์เนต)” จะประหยัดพลังงานเมื่อโน้ตบุ๊คไม่ ได้ใช้งาน โดยการ ปิด วนประกอบบางอย่าง เมื่อคุณกลับมาทำงาน สถานะสุดท้ายของคุณ (เช่น เอกสาร เลื่อนลงมาครึ่งทาง หรืออีเมลที่พิมพ์ไปครึ่งหนึ่ง) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เหมือนกับคุณไม่เคยหยุดทำงาน ไปไหน “Shut Down (ปิดเครื่อง)” จะปิดแอปพลิเคชั่นทั้งหมด และถามคุณว่าต้องการบันทึกงานของคุณ ที่ยังไม่ได้บันทึกหรือไม่ Sleep (สลีป) เหมือนกับโหมด Suspend-to-RAM (STR) ฟังก์ชั่นนี้จะเก็บข้อมูลและสถานะปัจจุบันข องคุณไว้ใน RAM ในขณะที่องค์ประกอบหลายอย่างจะถูกปิ ด เนื่องจาก RAM นั้นมีการเปลี่ยนแปลงง่าย จึง จำเป็นต้องใ ช้พลังงานในการเก็บ (รีเฟรช) ข้อมูล คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรถัดจากไ อคอน กุญแจล็อค เพื่อดูตัวเลือกนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ทางลัดบนแป้น พิมพ์ [Fn F1] เพื่อเปิดทำงาน โหมด นี้ก็ได้ กลับสู่สถานะเดิมโดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ ยกเว้น [Fn] (หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะกะพริบในโหมดนี้) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 31 Hibernate (ไฮเบอร์เนต) เหมือนกับโหมด Suspend-to-Disk (STD) และเก็บข้อมูลและสถานะ ปัจจุบัน ของคุณลงบนฮาร์ดดิสก์ เมื่อทำเช่นนี้ RAM จะไม่ต้องรีเฟรชข้อมูลเป็นระยะๆ และการใช้พลังงานจะลด ลงเป็นอย่างมาก แต่ไม่ถง ึ กับว่าไม่ใช้พลังงา นทีเดียว เนือ ่ งจากองค์ประกอบทีท ่ ำงานอยู่ เช่น LAN ยังคง จำเป็นต้องได้รับไฟหล่อเลี้ยงอยู่ “Hibernate (ไฮเบอร์เนต)” จะประหยัดพลังงานมากกว่า เมื่อเทียบกับ “Sleep (สลีป)” คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรถัดจากไอคอนกุญแจล็อค เพื่อดูตัวเลือกนี้ กลับ สู่ ู่สถานะเดิมโดยการกดปุ่มเพาเวอร์ (หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะดับในโหมดนี้) การควบคุมพลังงานความร้อน มีวิธีการควบคุมพลังงาน 3 วิธีสำหรับควบคุมสถานะด้านความร้อนของโน้ตบุ๊คพีซี ปุ่มควบคุมเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกการควบคุมพลัง งานเหล่านี้ แต่ควรทราบข้อมูลไว้ ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีเกิดเข้าสู่ สถานะเหล่านี้ อุณหภูมิต่อไปนี้ หมายถึงอุณหภูมิของตัวเครื่อง (ไม่ใ ช่ CPU) • พัดลมเปิด เพื่อระบายความร้อนโดยตรง เมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดความปลอดภัยด้านบน • CPU จะลดความเร็วลง เพื่อทำให้เครื่องเย็นลงทางอ้อม เมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน • ระบบจะปิดเครื่องเพื่อระบายความร้อนโดยเร็วที่สุด เมื่ออุณหภูมิเกินจุดสูงสุดของขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน 32 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์พิเศษ ฮ็อตคีย์ ส่วนต่อไปนี้ กำหนดฮ็อตคีย์บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซี คำสั่งสามารถ เข้าถึงได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชั่นค้างไว้ ขณะกดปุ่มที่มีคำสั่ง ตำแหน่งของฮ็อตคีย์ในฟังก์ชั่นคีย์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ ฟังก์ชั่นควรจะเหมือนกัน ไอคอน “Zz” (f1): ส่งโน้ตบุค ๊ พีซเ ี ข้าสูโ ่ หมดซัสเพนด์ (ไม่วา ่ จะเป็น Save-to-RAM หรือ Save-to-Disk ขึน ้ อยูก ่ บ ั การตัง ้ ค่าปุม ่ สลีปในการตัง ้ ค่าการจัดการพลังงาน) เสาวิทยุ (f2): โหมดไร้สายเท่านัน ้ : สลับระหว่างการเปิด หรือปิด LAN ไร้สายหรือบลูทธ ู (เฉพาะบางรุน ่ ) โดยมีการแสดงผลบนหน้าจอ เมือ ่ เปิดการทำงาน ไฟแสดงสถานะไร้สายที่ สัมพันธ์กน ั จะสว่างขึน ้ จำเป็นต้องตัง ้ ค่าซอฟต์แวร์ของ Windows เพือ ่ ใช้ LAN ไร้สายหรือ บลูทธ ู ไอคอนลดแสงแป้นพิมพ์ (f3) (ในเครื ่องบางรุ่น) : ลดความสว่างของแสงของแป้นพิมพ ไอคอนเพิ่มแสงแป้นพิมพ์ (f4) (ในเครื ่องบางรุ่น) : เพิ่มความสว่างของแสงของแป้นพิมพ ไอคอนดวงอาทิตย์เต็ม (f5): ลดความสว่างของหน้าจอ Decreases the display brightness ไอคอนดวงอาทิตย์เปิด (f6): เพิม ่ ความสว่างของหน้าจอ ไอคอน LCD (f7): สลับระหว่างการเปิดและปิดจอแสดงผล (ในเครือ ่ งบางรุน ่ ; จะยืดบริเวณหน้าจอจนเต็มจอแสดงผลเมือ ่ ใช้โหมดความละ เอียดต่ำ) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 33 ไอคอน LCD/จอภาพ (f8): สลับระหว่างจอแสดงผล LCD ของโน้ตบุ๊คพีซี และจอภาพภายนอกตามลำดับดังนี้: LCD โน้ตบุ๊คพีซี -> จอภาพภายนอก -> ทั้งสองจอ (ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมด 256 สี, ให้เลือก High Color (สีสูง) ใน Display Property Settings (การตั้งค่าคุณสมบัติของหน้าจอ)) หมายเหตุ: ต้องเชือ ่ มต่อ จอภาพภายนอก “ก่อน” การบูตระบบ ทัชแพดกากบาท (f9) ( ในเครื่องบางรุ่น ): สลับระหว่างการล็อค (ปิดทำงาน) และ ไม่ลอ ็ ค (เปิดทำงาน) ทัชแพดในตัว การล็อคทัชแพดจะป้องกันคุณไม่ให้เลื่อนตั ว ชี้โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ และเหมาะสำหรับใช้เมื่อต่อกับอุปกรณ์ชี้ ภายนอก เช่น เมาส์ หมายเหตุ: ในเครื่องบางรุ่นมีไฟแสดงสถานะระหว่ าง ปุม ่ ทัชแพด ซึง ่ จะติดเมือ ่ ทัชแพดไม่ได้ลอ ็ ค (เปิดทำงาน) และจะไม่ติดเมื่อ ทัชแพดล็อค (ปิดทำงาน) ไอคอนรูปลำโพง (f10): สลับระหว่างการ เปิด และปิดลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น) ไอคอนลำโพงลง (f11): ลดระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านัน ้ ) ไอคอนลำโพงขึ้น (f12): เพิม ่ ระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านัน ้ ) Fn + A (ในเครื่องบางรุ่น): สลับระหว่างการ เปิด และ ปิด เซนเซอร์แสง Fn+C: สลับระหว่างการเปิด และปิดฟังก์ชน ่ ั “เทคโนโลยี Splendid Video Intelligent” ฟังก์ชน ่ ั นีอ ้ นุญาตให้คณ ุ สามารถสลับระหว่าง โหมดเพิม ่ ความสามารถด้านสีแบบต่างๆ ของหน้าจอ เพือ ่ ปรับปรุงความเข้ม ความสว่าง สกินโทน และความอิม ่ ตัวของสีสำหรับสีแดง เขียว และน้ำเงินได้อย่างเป็นอิสระ คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบน ั ผ่านได้ผา ่ นทางการแสดงผลบนหน้ าจอ (OSD) 34 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC Fn+V: สลับระหว่างแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ “Life Frame” สำหรับเครื่องบางรุ่น ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดทำงานก ล้องเท่านั้น Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): ปุม ่ นีเ ้ ปลีย ่ นการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพ ลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงานจะควบคุมลักษ ณะหลายอย่างของโน้ตบุค ๊ พีซี เพือ ่ เพิม ่ สมรรถนะและเวลาการใช้งานแบตเตอรีใ ่ ห้สง ู สุด การเสียบหรือถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะสลับระบบระหว่างโ หมด AC และโหมดแบตเตอรีโ ่ ดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบน ั ผ่านได้ผา ่ นทางการแสดงผลบ นหน้าจอ (OSD) เลื่อนหน้าขึ้น (↑):  กดเพื่อเลื่อนหน้าเอกสารหรือ เว็บเบราว์เซอร์ลง เลื่อนหน้าลง (↓):  กดเพื่อเลื่อนหน้าเอกสารหรือ เว็บเบราว์เซอร์ลง จุดเริ่ม (←): กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง จุดเริ่มของบรรทัด จุดสิ้นสุด (→): กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้น สุดของ บรรทัด ปุ่มของ Microsoft Windows มีปุ่ม Windows พิเศษอยู่สองปุ่มบนแป้นพิมพ์ ดังที่อธิบายด้านล่าง ปุ่มที่มีโลโก้ Windows จะเปิดทำงานเมนู เริ่ม (Start) ซึ่ง อยู่ที่ด้านล่างของเดสก์ทอป Windows ปุม ่ อืน ่ ๆ ทีด ่ เ ู หมือนเมนู Windows ทีม ่ เ ี คอร์เซอร์ขนาดเล็ก จะเปิดเมนู คุณสมบัติ ขึน ้ มา และ เทียบเท่ากับการกดปุม ่ เมาส์ขา ้ งขวาทีอ ่ อบเจ็กต์ของ Windows คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 35 ไฟแสดงสถานะ 1 2 3 1 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ 2 Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด Suspend-to-RAM (เตรียมพร้อม) LED นี้จะดับ เมื่อโน้ตบุ๊ คพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์ เนชั่น) ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มีบลูทูธภายใน (BT) และ LAN ไร้สายในตัวเท่านั้น ไฟ แสดงสถานะนี้จะสว่างเพื่อแสดงว่าฟังก์ชั่นบลูทูธ (BT) ในตัวของโน้ตบุ๊ค PC เปิดทำงาน ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มี LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัวเท่านั้น เมื่อเปิดการทำงาน LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัว ไฟแสดงสถานะนี้จะติด (จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ใน Windows) เมื่อสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock] เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษร บนแป้นพิมพ์ พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เมื่อไฟ Capital lock ดับ ตัวอักษรที่พิมพ์จะอยู่ใน รูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c) 3 ไฟแสดงสถานะ Capital Lock 36 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การใช้โน้ตบุ๊คพีซ 4 ทัชแพด ทัชแพด เป็นอุปกรณ์อินเตอร์แอกทีฟที่แปลเกสเจอร์และตำแหน่งของ นิ้วของคุณ เพื่อจำลองการทำงานของเมาส์ปกติ นอกจากยังใช้เพื่อเลื่ อนตำแหน่งเคอร์เซอร์บนหน้าจออีกด้วย ภาพประกอบต่อไปนี้ แสดงถึงคุณสมบัติของทัชแพด: ปุ่มคลิกขวา (โซนด้านนอกเส้นประ) ปุ่มคลิกซ้าย (โซนด้านในเส้นประ) อย่าใช้วัตถุใดๆ แทนนิ้วของคุณเพื่อสั่งการทัชแพด วัตถุ เหล่านี้สามารถทำให้พื้นผิวของทัชแพดเสียหายได้ ระบบยังคงต้องการไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับทำงานกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นบางตัว 38 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การใช้ทัชแพด ทัชแพดอนุญาตให้คุณใช้เกสเจอร์นิ้วเดียว หรือหลายนิ้วในการเลื่อนตัวชี้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกและคลิกรายการ หมุนและซูมภาพ เลื่อนรายการ รวมทั้งกวาด และสลับระหว่างหน้าต่างต่างๆ ได้ การเคลื่อนย้ายตัวชี้ คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำงานตัวชี้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ เลื่อนตามแนวนอน เลื่อนตามแนวตั้ง เลื่อนตามแนวทแยงมุม คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 39 ภาพสาธิตการใช้ทัชแพด การแทป - การแทปบนทัชแพด อนุญาตให้คุณเลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ และเปิดไฟล์ แทปหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ แทปสองครั้งเพื่อเปิดรายการที่เลือก การคลิก - การคลิกบนทัชแพด จำลองฟังก์ชั่นของปุ่มเมาส์ด้านซ้ าย และปุ่มเมาส์ด้านขวา คลิกซ้าย คลิกขวา คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปิด คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ และดูตัวเลือกเมนูของรายการ การลากและปล่อย - การดำเนินการกระทำ ลาก-และ-ปล่อย บนทัชแพด อนุญาตให้คุณย้ายรายการบนหน้าจอไปยังตำแหน่งใหม่ ลาก ปล่อย เลือกรายการโดยการแทปสอง ครั้ง จากนั้นเลื่อนด้วยนิ้วเดิม โดยไม่ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพด 40 ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพดเพื่อปล่อยร ายการลงบนตำแหน่งใหม่ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การหมุน - การหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา ทำได้บน ทัชแพดโดยการใช้สองนิ้ว ในการหมุนภาพ วางนิ้วสองนิ้วไว้บนทัชแพด จากนั้นหมุนนิ้วหนึ่งตาม เข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่งยังคงอยู่นิ่งๆ การเลื่อน - คุณสามารถเลื่อนภายในรายการตามแนวนอนและแนว ตั้ง โดยการใช้สองนิ้วบนทัชแพด ในการเปิดทำงานการเลื่อนต่อเนื่อง แตะนิ้วค้างไว้ที่ขอบของทัช แพดในขณะที่เคลื่อนที่จากบนลงล่าง / ซ้ายไปขวา และในทางกลับ กัน ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนไปเป็นตัวชี้ที่มีลูกศรสองหัว เมื่อการ เลื่อนต่อเนื่องเปิดทำงาน การซูม - คุณสามารถขยายหรือลดขนาดของภาพที่เลือก โดย การใช้สองนิ้วบนทัชแพด หุบสองนิ้วเข้าหากันหรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 41 การกวาดด้วยสามนิ้ว - ด้วยการใช้สามนิ้วบนทัชแพด คุณ สามารถกวาดหน้าจากซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย นอกจากนี้ คุณ สามารถใช้เกสเจอร์นี้เพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่แอกทีฟบน เดสก์ทอปของคุณได้ด้วย การดูแลทัชแพด • ให้แน่ใจว่าทัชแพดจะไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ของเหลว หรือไขมัน • อย่าสัมผัสทัชแพดด้วยนิ้วที่สกปรก หรือเปียก • อย่าขูดขีดทัชแพดด้วยเล็บ หรือวัตถุที่แข็ง • อย่าวางวัตถุที่หนักไว้บนทัชแพดหรือปุ่มของทัชแพด ทัชแพดเป็นอุปกรณ์ที่มีความไวต่อแรงกด ถ้าไม่ดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเสียได้ง่าย โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ ทัชแพดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ต่อแรงกด ไม่มี ความจำเป็นต้องแทปพื้นผิวแรงเกินไป การแทปแรงเกินไป ไม่ได้ เพิ่มการตอบสนองของทัชแพด ทัชแพดตอบสนองต่อแรงกด เบาๆ ได้ดีที่สุด 42 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การปิดทำงานทัชแพดโดยอัตโนมัติ ในการปิดทำงานทัชแพด: 1. 2. 3. 4. คุณสามารถปิดทำงานทัชแพดเมื่อต่อเมาส์ USB ภายนอกโดย อัตโนมัติได้  ปที่ แผงควบคุม เปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองเป็น ไอคอน ไ ขนาดใหญ่ จากนั้นเลือก เมาส์ เลือกแท็บ ELAN ท  ำเครื่องหมายกล่องที่มีตัวเลือก ปิดทำงานเมื่อเสียบ อุปกรณ์ชี้ภายนอก ลือก ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน หรือเลือก ตกลง เ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นออก คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 43 การเชื่อมต่อจอภาพภายนอก ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อจอภาพภายนอกโดยใช้อะแดปเ ตอร์ VGA ที่ให้มา 44 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลอนุญาตให้โน้ตบุค ๊ พีซส ี ามารถอ่านหรือเขียนเอกสา ร รูปภาพ และไฟล์อน ่ื ๆ ลงใน เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช โดยปกติคณ ุ ต้องซือ ้ เครือ ่ งอ่านการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก เพือ ่ ใช้การ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน้ตบุ๊คพีซีนี้มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ซึ่งสามารถใช้กับการ์ดหน่วยความจำแฟลชได้หลายอย่าง ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่าง เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวไม่เพียงมีความสะดวก แต่ยังทำงานได้เร็วกว่าเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำรูปแบบอื่นๆ ส่วนมากด้วย เนื่องจากเครื่องอ่านการ์ดนี้ใช้บัส PCI แบนด์วิธสูงภายใน สำคัญ!ความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำแฟลชนั้นแตก ต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน้ตบุ๊คพีซี และข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำแฟลช ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำแฟลช มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเข้ากันได้อาจเปลี่ ยนแปลงได้โดยไม่มีการเตือน ให้ทราบ SD / MMC ตำแหน่งที่แท้จริงของสล็อตหน่วยความจำแฟลช แตกต่างกันในแ ต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาสล็อตหน่วยความจำแฟลช สำคัญ: อย่าถอดการ์ดออกทันที หรือในขณะทีก ่ ำลังอ่าน กำลังคัดลอก กำลังฟอร์แมต หรือกำลัง ลบข้อมูลบนการ์ด ไม่เช่นนัน ้ ข้อมูลอาจสูญหายได้ คำเตือน!เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ใช้ “Windows Safely Remove Hardware (ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัยของ Windows)” ในบริเวณการแจ้งเตือน ก่อนทีจ ่ ะถอดการ์ดหน่วยความจำแฟล ชออกจากเครือ ่ ง คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 45 ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์มีความจุสูงกว่า และทำงานที่ความเร็วสูงกว่าฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ และออปติคัลไดรฟ์ โน้ตบุ๊คมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ที่ถอดเปลี่ยนได้ ฮาร์ดดิสก์ปัจจุบันสนับสนุน S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของฮาร์ดดิสก์ ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออัปเกรดฮาร์ดดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโน้ตบุ๊คพีซีนี้มาเสมอ สำคัญ: การถือโน้ตบุ๊คพีซีไม่ดี อาจทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้ จับโน้ตบุ๊คพีซีอย่างทะนุถนอม และเก็บให้อยู่ห่างจากประจุไฟฟ้าสถิตย์ และการสั่นสะเทือน หรือป้องกันไม่ให้มีการกระแทก รุนแรง ฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบที่บอบบางที่สุด และมักจะเป็นชิ้นส่วนแรก หรือชิ้นส่วน เพียงอย่างเดียวที่เสียหาย ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีตกพื้น สำคัญ: ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออัปเกรดฮาร์ดดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโน้ตบุ๊คพีซีนี้มาเสมอ. [. . . ] ใส่แผ่น DVD การกู้คืนลงในออปติคัลไดรฟ์ โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ จำเป็นต้องเปิดอยู่ 2. เริ่มระบบโน้ตบุ๊คพีซีใหม่ และกด [Esc] ระหว่างการบูต และเลือกออปติคัลไดรฟ์ (อาจมีข้อความว่า “CD/DVD”) และกด [Enter] เพื่อบูตจากแผ่น DVD การกู้คืน 3. เลือก ตกลง เพื่อเริ่มกู้คืนอิมเมจ 4. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการกู้คืนระบบ การกู้คืนจะเขียนทับฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ก่อนทำการกู้คืน ระบบ 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อดำเนินกระบวนการกู้คืนให้เสร็ จสมบูรณ์ คำเตือน: อย่านำแผ่นดิสก์การกู้คืนออกระหว่างกระบวนการ กู้คืน ถ้าไม่ได้รับการบอกกล่าวให้ทำ ไม่เช่นนั้นพาร์ติชั่น ของคุณจะใช้ไม่ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในขณะที่ดำเนินการกู้คืนระบบ แหล่งจ่ายไฟที่ไม่คงที่ อาจทำให้กระบวนการกู้คืนล้มเหลวได้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ www. asus. com สำหรับไดรเวอร์และ ยูทิลิตี้ที่อัปเดต คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-15 ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ โน้ตบุ๊คพีซีมาพร้อมกับ DVD-ROM ไดรฟ์ที่สามารถเลือกซื้อเพิ่ม หรือ CD-ROM ไดรฟ์ ในการดูภาพยนตร์ DVD คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การรับชม DVD ของคุณเอง คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์การดู DVD พร้อมกับ โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้ DVD-ROM ไดรฟ์สามารถใช้ได้ทั้งแผ่น CD และ DVD ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียงดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใ จ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการเล่นขอ งเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนต ร์ที่มีจำหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำหน่าย โดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ ภาพยนตร์ DVD ทุกเรื่องต้องจำ กัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเขตที่วาง จำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่ างๆ อาจมีจำหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำหน ดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สา มารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แว ร์การดูภาพยนตร์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD ได้เฉพาะสำหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น การเปลี่ยนแปล งรหัสเขตหลังจากนั้น จำเป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้ รับการคุ้ม ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าให ม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเ อง A-16 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต เขต 1 แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา เขต 2 เช็ก, อียป ิ ต์, ฟินแลนด์, ฝรัง ่ เศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อ ห ิ ร่าน, อิรก ั , ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญีป ่น ่ ุ , เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก อ ็ ตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโก สลาเวีย, สโลวาเกีย เขต 3 พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลป ิ ปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม เขต 4 ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกา กลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้ เขต 5 CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเ หนือ เขต 6 จีน คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-17 ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (เฉพาะบางรุ่น) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต เขต A ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล่ านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น เขต B ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนข องประเทศเหล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เขต C ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้, ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเท ศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ ที่ www. blu-raydisc. com/en/Technical/FAQs/BlurayDsicforVideo. html. A-18 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้อ งกับคำตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC สำหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN) สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศ ต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงานที่สำเร็จใน จุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา คุณควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก ภาพรวม ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุ โรปเกี่ยวกับ CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มี การโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำหรับความต้องการในการเชื่อม ต่อกับเครือข่าย โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกร ณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่ เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำโดยกา รส่งสัญญาณหลายคว ามถี่แบบดูอัลโทน การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำหน่ายที่แจ้งให้ทราบ: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มี การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน” คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-19 การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่า ยซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่ าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อย แถลงเพื่อทำให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่ าสวิตช์ทางกา ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำหน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น” จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติ โดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรป ซึ่งไม่จำเป็นต้อง มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำโพงข องเครื่อง สามารถมีสิทธิ์ รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูก ควบคุมโดย ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโ ทรศัพท์ไร้สาย) A-20 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ประเทศ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก 1 ออสเตรียออสเตรีย 1 มีการใช้ ใช่ ใช่ ใช่ ทดสอบเพิ่มเติม ไม่ ใช่ ไม่ สาธารณรัฐเชค ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิกเทนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์1 นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน อิสราเอล ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ใช้ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช้ ยังคงรออยู่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ยังคงรออยู่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ ไม่ ไม่ สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-21 ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http:// www. cetecom. de/technologies/ctr_21. html 1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญ าณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำเป็น) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการ เชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า A-22 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ประกาศ และถ้อยแถลงเพื่อความปลอดภัย ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง อุปกรณ์นส ้ี อดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงือ ่ นไขสองข้อต่อไปนี: ้ • อุปกรณ์ตอ ้ งไม่กอ ่ ให้เกิดการรบกวนทีเ ่ ป็นอันตราย และ • อุปกรณ์ตอ ้ งสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ทีไ ่ ด้รบ ั รวมทัง ้ การรบกวนทีอ ่ าจก่อให้เกิดการทำงานทีไ ่ ม่พง ึ ประสงค์ อุปกรณ์นไ ้ ี ด้รบ ั การทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดจ ิ ต ิ อลคลาส B ซึง ่ เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสือ ่ สารกลาง (FCC) ข้อจำกัดเหล่านีไ ้ ด้รบ ั การออกแบบ เพือ ่ ให้การป้องกันทีเ ่ หมาะสมต่อการรบกวนทีเ ่ ป็นอันตรายในการติดตัง ้ บริเวณทีพ ่ ก ั อาศัย อุปกรณ์นส ้ ี ร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถีค ่ ลืน ่ วิทยุ และถ้าไม่ได้ตด ิ ตัง ้ และใช้อย่างเหมาะสมตามทีร ่ ะบุในขัน ้ ตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนทีเ ่ ป็นอันตรายต่อการสือ ่ สารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มก ี ารรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึน ้ ในกรณีทต ่ี ด ิ ตัง ้ อย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นก ้ี อ ่ ให้เกิดการรบกวนกับบริการการสือ ่ สารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึง ่ สามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วธ ิ ด ี ง ั ต่อไปนีห ้ นึง ่ หรือหลายวิธร ี ว ่ มกัน: • ปรับทิศทางหรือเปลีย ่ นสถานทีข ่ องเสาอากาศรับสัญญาณ • เพิม ่ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครือ ่ งรับสัญญาณ • เชือ ่ มต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรทีแ ่ ตกต่างจากทีใ ่ ช้เสียบเครือ ่ งรับอยู่ • ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ทม ่ี ป ี ระสบการณ์เพือ ่ ขอคว ามช่วยเหลือ คำเตือน!จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสาย ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้า ที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-23 (พิมพ์ขน ้ึ ใหม่จาก หลักปฏิบต ั ข ิ องกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15. 193, 1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รฐ ั บาลสหรัฐอเมริกา) ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในแชนเนล 1 ถึง 11 ในความถี่ 2. 4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา” อุปกรณ์นส ้ี อดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รง ั สี FCC ทีต ่ ง ้ั ขึน ้ สำหรับสภาพแวดล้อมทีไ ่ ม่มก ี ารควบคุม เพือ ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ FCC, โปรดหลีกเลีย ่ งการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างทีก ่ ำลังรับส่งข้อมูล ผูใ ้ ช้ตอ ้ งปฏิบต ั ต ิ ามขัน ้ ตอนการทำงานเฉพาะ เพือ ่ ให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับทีพ ่ อใจ ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง ข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC) รายการต่อไปนีม ้ ค ี วามสมบูรณ์ และได้รบ ั การพิจารณาว่ามีความเกีย ่ วข้อง และเพียงพอ: • ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3] • ข้อกำหนดในการป้องกันสำหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3. 1a] • การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950] •  ข้อกำหนดในการป้องกัน สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บท ความ 3. 1b] •  การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301] • การทดสอบที่สอดคล้องกับ [489-17] • การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3. 2] • ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2] A-24 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC เครื่องหมาย CE เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ รุ ่ น ที ่ ส ่ ง มอบของอุ ป กรณ์ น ี ้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ” เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตัง ้ แต่วน ั ที่ 9 มีนาคม 1999 ที ่ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ ว ิ ท ยุ แ ละการสื ่ อ สารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC สำหรับแคนาดา อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ IC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: • • อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ เพื่อป้องกันการรบกวนทางคลื่นวิทยุต่อบริการที่ได้รับใบอนุญาต (เช่น ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แชนเนลร่วม) อุปกรณ์นี้ตั้งใจให้ใช้ในอาคาร ในบริเวณที่ห่างจากหน้าต่าง เพื่อการป้องกันที่สูงที่สุด อุปกรณ์ (หรือเสาอากาศรับส่ง) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาต อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-25 แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ยุโรป ETSI 2. 412-2. 462 GHz 2. 412-2. 484 GHz 2. 412-2. 472 GHz Ch01 ถึง CH11 Ch01 ถึง Ch14 Ch01 ถึง Ch13 แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส • • บางพื ้ น ที ่ ข องประเทศฝรั ่ ง เศส มี แ ถบความถี ่ ท ี ่ ถ ู ก จำกั ด การใช้ ง าน พลังงานในอาคารทีไ ่ ด้รบ ั อนุญาตสูงสุดในกรณีทเ ่ี ลวร้ายทีส ่ ด ุ คือ: 10mW สำหรับแถบ 2. 4 GHz ทัง ้ หมด (2400 MHz–2483. 5 MHz) 100mW สำหรับความถีร ่ ะหว่าง 2446. 5 MHz ถึง 2483. 5 MHz หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำงานในแถบ 2446. 6 MHz ถึง 2483. 5 MHz การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี: ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้ เ ป็ น ไปตามกระบวนการที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446. 5–2483. 5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำหรับแถบ 2. 4 GHz ทั้งหมด: • • พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW เขตซึ ่ ง ใช้ แ ถบ 2400–2483. 5 MHz ได้ ร ั บ อนุ ญ าต โดย EIRP ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW: 01 05 11 24 32 41 55 Ain 02 Hautes Alpes 08 Aude 12 Dordogne 25 Gers 36 Loir et Cher 45 Meuse 58 Aisne 03 Ardennes 09 Aveyron 16 Doubs 26 Indre 37 Loiret 50 Nièvre 59 Allier Ariège Charente Drôme Indre et Loire Manche Nord A-26 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ข้อกำหนดนีม ้ ก ั จะมีการเปลีย ่ นแปลงเมือ ่ เวลาผ่านไป ช่วยให้คณ ุ ใช้การ์ด LAN ไร้สายในพืน ้ ทีภ ่ ายใน ประเทศฝรัง ่ เศสได้มากขึน ้ สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART (www. arcep. fr) 60 63 66 68 71 82 88 90 Oise 61 Puy du Dôme 64 Pyrénées Orientales 67 Haut Rhin 70 Saône et Loire 75 Tarn et Garonne 84 Vosges 89 Territoire de Belfort 94 Orne Pyrénées Atlantique Bas Rhin Haute Saône Paris Vaucluse Yonne Val de Marne หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-27 ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70) เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: • อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ • อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้ • อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้ • อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก ปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด • อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น A-28 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0. 75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0. 75mm2 ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับก ารต่อสายดิน (กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820. 93 เรื่ องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวนำของสายโคแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร REACH เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr. asus. com/english/REACH. htm คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-29 ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) CAUTION! [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ASUS UX32VD ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ASUS UX32VD

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag