คู่มือผู้ใช้ CANON EOS 500D

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ CANON EOS 500D ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ CANON EOS 500D จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ CANON EOS 500D


CANON EOS 500D : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (21334 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   CANON EOS 500D (10315 ko)
   CANON EOS 500D BROCHURE (5073 ko)
   CANON EOS 500D BROCHURE (10315 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ CANON EOS 500D

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] (36 x 24 . /1. 42 x 0. 94 ) 34 IS USM EF24-105mm f/4L IS * IS Image Stabilizer 1IS/ <> < > 2 3 < > < > IS < > Monopod IS IS EF-S18-55mm f/3. 55. 6 IS EF-S18-200mm f/3. 5-5. 6 IS IS 35 9 E (10 ) 1 2 3 4 5 6 LCD 105 36 () ( ) · · , 37 , / LCD < >, < > < > < > < > LCD < > (Basic Zone) * (Creative Zone) 38 1 < 2 < > 3 < > < > > < > 4 < > < > ( < > < > ) 5 < > 6 > < < 200 > 39 1 [Format] [Format] [ ] < > 2[OK] < > low < > < > [Low level format] [OK] 40 [Format] : ( 209) Low-level Low level Low level Low level [Cancel] low level 41 LCD LCD , , ( 17, 138) LCD LCD LCD () < > / LCD < > LCD 42 < > < > (Basic Zone) (Basic Zone) ( 198) () Basic Zone (Auto Lighting Optimizer) (Basic Zone) (Creative Zone) ( 186) 43 (Full Auto) 1 < > 2 3 < > 4 2 LCD 44 (Full Auto) < > ( 192) ( < > ) ( < > ) < > () \ < > () 4 /13. 1 5 /16. 4 Speedlite 1 /3. 3 45 (Full Auto) < > (Full Auto) "" (Basic Zone) ( < >) < > (Full Auto) ( ) AI Servo AF 46 < > () < > (Full Auto) (Telephoto) ( 3. 4 /) 47 < > () , < > (Full Auto) < > () ( 55) 48 < > () () < 0. 25m/0. 8ft> < > () < > 49 < >() (telephoto) < > ( 3. 4 ) 50 < > () 5 /16. 4 5 / 16. 4 < > (Full Auto) < > (Full Auto) 51 < > ( ) 52 (Creative Auto) (Basic Zone) < > (Creative Auto) < > (Creative Auto) , , () < > (Full Auto) * CA Creative Auto 1 < Creative Auto LCD > 2 < > < > () 54-55 3< > < > 2 4 ( 131) / < > Creative Auto , 53 (Creative Auto) (1) < > (), < > (), < > () < > () " " 52 (2) "" 47 () (3) 54 (Creative Auto) (4) , - ( 73: (Picture Style)) < > (): () < > (): < > ( ): < > (-): - (5) , < > (): 3. 4 (fps) < > (/): "" 69 ( 194) < > (: ) 10 < > (2 10) * < > [Drive mode] (6) " " 70-72 < > [Quality] 55 147 1 < > 2 < > () < > < > + 3 < > 56 (Basic Zone) < > (Program AE) < > (Program AE) (Basic Zone) < > 198 * < > Program * Auto Exposure 57 : Program AE () Program AE 1 < > 2 3 < > ( One Shot AF + ) 4 58 : Program AE ( 60) ( 62) < > < > () (Program shift) < > () (30" 3. 5) ( 60) ( 62) (4000 22) < > (Program AE) < > (Full Auto) < > , < > , ( 198) 59 : () (Basic Zone) ( 61) < > ( ) 1 [ISO speed] 2 > < < 100 ­ 200 400 ­ 800 1600 ­ 6400, H > < > " " ( 61) () , ( 62) [ Custom Functions (C. Fn)] [Highlight tone priority] [1: Enable] ISO 200-3200 ( 186) , ( , ) [ Custom Functions (C. Fn)] [ISO expansion] [1: On] ISO 6400 "H" (ISO 12800) ( 184) 60 : "AUTO" "AUTO" / / / / / / / ISO 100 ­ 1600 /// ISO 100 ISO 400 400* * ISO 100 ISO * Speedlite (bounce flash) ISO 400 -1600 "AUTO" 100, 200, 400, 800 1600 125 640 61 , < > (1/60 - 1/200 ) 1 < > (Creative Zone) < > " buSY" [BUSY ] LCD 2 < > 3 [ /] : 55 . 1 ­ 2. 5 / 3. 5 ­ 7. 5 1 ­ 3. 5 / 3. 5 ­ 11 1 ­ 4. 5 / 3. 5 ­ 15 1 ­ 6. 5 / 3. 5 ­ 22 1 ­ 9. 5 / 3. 5 ­ 31 1 ­ 13 / 3. 5 ­ 43 1 ­ 19 / 3. 5 ­ 61 1 26 / 3. 5 ­ 86 100 200 400/AUTO 800 1600 3200 6400 H: 12800 EF-S18-55mm f/3. 5-5. 6 IS / EF-S18-200mm f/3. 5-5. 6 IS : 18 . [. . . ] setting] [OK] Speedlite 1[ExternalflashC. Fn setting] 2 [Clear ext. flash C. Fn set. ] 1 141 / cleaning] 1 [Sensor] [Sensor cleaning] [ 2 [Clean now [Clean now ] ] [OK] [Clean now ] 2 [Auto cleaning ] [Disable] / 142 Digital Photo Professional () ( ) 50 . <g> ( ) Data] 1 [Dust Delete [Dust Delete Data] [ ] 2 [OK] [OK] 143 3 20 . - 30 . / 0. 7 -1. 0 aperture-priority AE f/22 [OK] "" [OK] Dust Delete Data (Dust Delete Data) JPEG RAW - 144 cleaning] 1 [Sensor] [Sensor cleaning] [ 2 [Clean manually] [Clean manually] 3 [OK] [OK] 4 / AC ACK-E5 () AA/LR6 145 · / · · () 146 2 " " : LCD 147 () 4 9 4 9 < > (9 4 1 ) 148 [ Image jump w/ ] [1 image/ 10 images/100 images/Date/Movies/ Stills] <> [Date] [Movies] [Stills] 149 1. 5 10 LCD 150 [Rotate] [ ] [Rotate] < > 3 : 90º 270º 0º 2 3 [ Auto rotate] [On ] ( 134) [ Auto rotate] [On ] 151 3 4 () 152 ' " (Slow motion) ( 17) LP-E5 : 23°C/73°F: 2 . 30 ( 161) 1 ( 156-157) ( ) ZoomBrowser EX/ImageBrowser () 153 [Slide Show] [ ] [Slide Show] 2 < > , < > : [ All images/ Stills/ Movies/ Date] [ Date] [Select date] < > 154 3 < > [Set up] [Play time] [Repeat] [] [] 4 < > [Start] 5 < > 156-157 [Loading image. . . ] ( ) 155 * * HDTV 1 AV < / > < / > <Canon> 2 AVAV 3 4 / ( 5 LCD ) 152 [ Video System] AV AV 156 HDTV (High-Definition) HDMI HTC-100 () 1 HDMI HDMI 2 HDMI HDMI IN HDMI 3 4 ( 5 LCD ) 152 AV < / > / 157 1 [Protectimages] images] [ ] [Protect 2 2 < > ( 40) ( 160) 158 ( 158) RAW JPEG 1 2 3 [Erase] 1 [Erase ]images][Erase images] [ 159 2 [Select and erase images] [Select and erase images] 3 > < > 3 3 < 4 [OK] [ Erase images] [All images on card] ( 40) 160 B < > / / / / - (/RGB) Picture Style Highlight tone priority (Color Space) / () * * , [MOV] ([1920], [1280], [640]) [Highlight alert] [Enable] (Highlight Alert) 161 (brightness) RGB [ Histogram] (Histogram) [Brightness] ( ) [RGB] (RGB , ) ( ) RGB 162 ( 164) Direct Printing (DPOF) ( 173) DPOF (Digital Printing Order Format) , (Print Order) ( 177) 163 163 LCD / < / > / 164 CP Direct Bubble Jet Direct 5 1. [Print] LCD ( 172) 6 AC ACK-E5 () 165 LCD < > ( 168) ( 171) , 1 * [Paper settings] [Paper setting] 166 Bordered Borderless Bordered xx-up 20-up 35-up Default () * 9 x13 . 2, 4, 8, 9, 16 20 A4 20 35 DPOF ( 173) · [20-up ] * * Exif data () , , , , , , , 167 5 < > ( 170) On Off Vivid NR B/W Cool tone Warm tone Natural Natural M Default Exif Data noise () (Natural) * [Brightness] [Adjust levels] 170 168 [Print] 1 () (Trimming) ( 171) [Default] [Default] [Print] ( 171) [Stop] [OK] [Clear all camera settings] ( 136) 169 4 168 < > < > 4 [Manual] Adjust levels < > < > (0-127) (128 - 255) [On] [On] [ Brightener] [Red eye corr. ] [Detail set. ] [Contrast], [Saturation], [Color tone] [Color balance] [Color balance] < > B , A , M G [Clear all] Brightness Adjust Levels Brightener Red-eye corr. 170 1 [Trimming] 2, [Paper settings] < > < > 3 10 0. 5 171 ( ) [Continue] LCD PictBridge 172 (DPOF) , () [Print order] [ ] [Print order] [Set up] [Set up] [Print type], [Date] [File No. ] [] [ [] 173 (DPOF) Stardard Print Type Index Both Date File number On Off On Off 1 1 [On] [On] [Sel. Image] [All Image] [Date] [File No. ] [On] DPOF DPOF DPOF () (Print order) RAW [Index] [Date] [File No. ] [On] 174 (DPOF) Sel. Image 3 < > < > < > [Standard] [Both] () [Index] [Mark all on card] 1 [Clear all on card] All image RAW "All image" PictBridge 400 175 DPOF PictBridge DPOF [ ] [Print order] [Print] 164 "" 5 [Print] [Paper settings] ( 166) ( 168) [OK] [Bordered] ( ) ( ) [Adjust levels] [Manual] [Resume] : · · · 172 176 " (- EOS Digital Solution) - DPOF 1 / 2 < > 3 < / > USB 177 / [EOS Utility] [EOS Utility] LCD [EOS Utility] EOS Utility () [My Pictures] [Pictures] All images [All images] 178 [All images] 180 New images Transfer Order images Select & transfer (Wallpaper) Wallpaper [OK] RAW 179 [Transfer order] [Transfer order images] 179 Sel. Image [Mark all on card] [Clear all on card] All Image < > < > + RAW JPEG 998 [All image] ( 178) 180 (Custom Function) (Custom Function) (Creative Zone) Crea tiv eZ one 181 (Custom Functions) [ Custom Functions (C. Fn)] [ ] [Custom Functions (C. Fn)] < > < > () 2 3 1 [ Clear settings] [Clear all Custom Func. (C. Fn)] ( 136) 182 (Custom Functions) Live View 184 185 186 ( 0) 187 188 189 ( 1) ( 0) Live View / () 183 (Custom Functions) C. Fn I: Exposure () C. Fn -1 Exposure level increments () 0: 1/3-stop 1: 1/2-stop 1/2-stop , , , 1/3-stop LCD C. Fn -2 ISO expansion () 0: Off 1: On ISO 6400 H ( ISO 12800) C. Fn -3 0: Auto Flash sync. auto 1/200 30 aperture-priority AE (Av) 2: 1/200 sec. () 1/200 1 1 184 (Custom Functions) C. Fn II: Image () C. Fn -4 0: Off 1: Auto 2: On Long exposure noise reduction ( ) 1 (Noise Reduction) [Auto] 1 [On] [Auto] (Noise) ISO 1600 2 0 1 2 Live View "BUSY" Live View ( ) C. Fn -5 High ISO speed noise reduction ( ) 0: Standard 1: Low 2: Strong 3: Disable 2 185 (Custom Functions) C. Fn -6 0: Disable 1: Enable Highlight tone priority ( Hilight tone) Highlight tone 18% Hilight Hilight 1 1 200-3200 <D+> LCD Highlight tone priority C. Fn -7 Auto Lighting Optimizer () RAW Digital Photo Professional () 0: Standard 1: Low 2: Strong 3: Disable B [Standard] 186 (Custom Functions) C. Fn III: Autofocus/Drive (/) C. Fn -8 0: Enable 1: Disable AF-assist beam firing () EOS 2: Only external flash emits Speedlite EOS [AF-assist beam firing] Speedlite EOS [Disabled] C. Fn -8-0/2 C. Fn -9 0: Disable 1: Enable Mirror lockup () 104 187 (Custom Functions) C. Fn IV: Operation/Others (/) C. Fn -10 Shutter/AE lock button (/ (AE lock)) 0: AF/AE lock 1: AE lock/AF 2: AF/AF lock, no AE lock 3: AE/AF, no AE lock < > AI Servo AF < > AI Servo AF < > AI Servo AF C. Fn -11 Assign SET button ( SET) 0: Quick Control screen 1: Image quality (Quick Control) < > LCD < > > 2: Flash exposure compensation 3: LCD monitor On/Off 188 < (Custom Functions) 4: Menu display 5: Disabled C. Fn -12 LCD display when power ON ( LCD ) 0: Display ( 42) 1: Retain power OFF status < > LCD < > LCD C. Fn -13 Add original decision data () 0: Off 1: On ( 161) OSK-E3 () OSK-E3 / 189 6 (Custom Functions) 1 [My Menusettings] settings] [My Menu 2 [Register] [Register] 3 [OK] 6 2 [Sort] < > [Delete] [Delete all items] [Enable] Sort Delete/Delete all items Display from My Menu 190 , 191 191 ( < > ) (: , ) (: ) (: ) (: , ) : (1) One-Shot AF ( 46) (2) <MF> Extender () () f/5. 6 (f/number ) ( Live ) Extender Live/ Live 115 192 AC ACK-E5 () 1 2 DC Coupler DC Coupler DC Coupler 3 DC Coupler DC 4 DC / 193 RC-1/RC-5 () 5 /16. 4 RC-1 2 RC-5 2 RC-1 RC-5 <Q> ( 55) RS-60E3 () 60 . /2 194 (Eyepiece Cover) ( 23) Live view 1 (eyecup) 2 195 EOS EX Speedlite () EX Speedlite EX Type-A Speedlite EX Shoe-mount Speedlites Macro Lites Speedlite EX [Flash exp. setting] ( 139) ( Speedlite EX [Shutter sync. ] ) Speedlite LCD TTL Custom Function 196 EX Speedlite EZ/E/EG/ML/TL TTL A-TTL < > () <f>(Aperture-priority AE) Speedlite 1/200 Live View Live View 197 : : : 198 : : : *1: "(2) " 54 *2: "(3) " 54 *3: [Remote Control] 199 Shooting 1 () Shooting 2 () 1/3-stop 2 stops WB correction: WB-BKT: Playback 1 () (DPOF) () [ ] Shooting 2, [ ] Set-up 3 [ ] My Menu (Basic Zone) (Basic Zone) 200 Playback 2 () Set-up 1 () Set-up 2 () 7 (year, month, day) (hour, min. , sec. ) Clean now Clean manually Set-up 3 () My Menu () 201 Movie () [ ] () () [ ] Set-up 3 [ ] My Menu [ ] [Expo. comp. /AEB] [Exposure comp. ] · [ ]: /, · [ ]: , WB SHIFT/BKT, , · [ ]: LCD , · [ ]: , Live View 202 LP-E5 / ( 26) ( 24) ( 26) ( 31) < > ( 42) / / ( 24) Live View ( 105, 121) 203 [ Auto power off] [Off] [ Auto power off] [Off] LCD 30 < > LCD ( 31) ( 31, 159) One-Shot AF < > ( 37, 67) / ( 31) < > ( 33) ( 36, 37) IS 40 209 204 [High ISO speed niose reduction] [ Custom Functions (C. Fn)] [Stardard], [Low] [Disable] [Strong] ( 185) ( ) 70 ISO 100 [Highlight tone priority] [ Custom Functions (C. Fn)] [Enable] ISO 100 [Disable] ISO 100 ( 186) <f> ( ) [Flash sync. Speed in Av mode] [ Custom Functions (C. Fn)] 1 2 ( 184) 205 Live View ISO 3200 ( 107) SD Class 6 " " / 4 GB 29 59 1920x1080 1920x1080 20 (20 fps. ) 1280x720 ( 123) ( 127) 206 LCD LCD LCD LCD ( 38) ( 158) ("_MG_") sRGB RGB (_) ( 93) 0001 ( 132) 207 ( 29) AV HDMI ( 156, 157) OUT (NTSC/PAL) ( 201) AV ( 156) ( 168) 208 ( 13, 16) ( 31, 40) ( 31, 159, 40) / ( 27) / ( 27) / ( 27, 26) * 209 Eyepiece Extender EP-EX15II Ef E Ef ST-E2 270EX 430EX II 580EX II Macro Ring Lite Macro Twin Lite MR-14EX MT-24EX C EW-100DB lll EH19-L LP-E5 BG-E5 AC ACK-E5 LC-E5 LC-E5E CBC-E5 DC Coupler DR-E5 CA-PS700 BGM-E5L BGM-E5A LP-E5 AA/LR6 210 RC-1 RC-5 RS-60E3 EF EF-S HDMI HTC-100 AV AVC-DC400 - EOS DIGITAL Solution IFC-200U IFC-500U USB OSK-E3 SD/SDHC TV/Video PictBridge Windows Vista Windows XP Mac OS X PC PCMCIA 211 · : : : : : Digital, single-lens reflex, SD, SDHC 22. 3 x 14. 9 . [. . . ] No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. MPEG-4 AT&T MPEG-4 MPEG-4 / MPEG-4 (1) (2) AT&T MPEG-4 MPEG-4 / ( / ) 218 , · , , : - - - (+-) - 0 C - 40 C (32 F ­ 104 F) - ( ) · · · · · · · · 219 · · · · · · · · · · · 1 : - - - - - - · · · 220 · · · · 221 FCC Part 15 2 (1) (2) : class B digital FCC Part 15 : / Class B B Part 15 FCC Canon U. S. A. AC ACK-E5 (: 100-240 V AC 50/60 Hz, : 12. 6 V DC) DS126231 222 1. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ CANON EOS 500D ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ CANON EOS 500D

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag