คู่มือผู้ใช้ EPSON LQ-1170I QUICK START GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ EPSON LQ-1170I ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ EPSON LQ-1170I จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ EPSON LQ-1170I


EPSON LQ-1170I QUICK START GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (131 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ EPSON LQ-1170IQUICK START GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Ferrite Core Ferrite Core [ 10 mm (+/-5 mm) [] [ ] Core] Ferrite 2. [. . . ] Ferrite Core Ferrite Core [ 10 mm (+/-5 mm) [] [ ] Core] Ferrite 2. Ferrite Core Ferrite Core [] [] [ Core] - Ferrite Core 1 1 - Ferrite Core 2 2 - Ferrite Core 3 1 3 Ferrite 5 ! 6 42/50PT2***, 50PV2***, 42/50PT3*** INPUT HOME OK P POWER INPUT HOME OK VOLUME PROGRAMME INPUT HOME OK P Touch Sensor · INPUT HOME OK P Intelligent Sensor OPTION 42/50PT5*** INPUT HOME OK P POWER INPUT HOME OK VOLUME PROGRAMME INPUT HOME OK P Touch Sensor · INPUT HOME OK P Intelligent Sensor 7 42/50PT2***, 50PV2*** IN 2 1 COMPONENT IN AV IN 1 L(MONO) VIDEO R AUDIO IN RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) AUDIO 1 VARIABLE AUDIO OUT VIDEO AV IN2 4 3 8 1 2 ANTENNA IN COMPONENT COMPONENT ININ VIDEO 1 L(MONO) VIDEO L(MONO) VIDEO AUDIO IN (RGB/DVI) IN AV AV IN 1 AUDIO R AUDIO IN RS-232C IN RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) AUDIO IN1 R 1 VARIABLE AUDIO OUT /DVI IN RGB IN (PC) AUDIO 1 VARIABLE AUDIO OUT VIDEO AV IN2 ANTENNA IN 1 2 (CONTROL&SERVICE) ANTENNA IN 9 1 2 1 5 6 7 2 Power Cord Socket 2 6 Audio/Video Input (AV IN1/2) (AV) 7 Variable Audio Output Component Input HDMI( HDMI ) 3 HDMI Input 8 4 RGB/DVI Audio Input RGB Input 9 RGB 5 (, ) 10 Antenna Input RS-232C () , Hotel RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port USB USB Input 8 IN 2 6 AV IN2 IN 2 10 2 42/50PT3***, 42/50PT5*** IN 3 10 2 6 1 COMPONENT IN L(MONO) VIDEO AUDIO IN (RGB/DVI) AV IN 1 VIDEO AV IN2 AUDIO IN RGB IN (PC) IN1 1 /DVI IN R AUDIO 2 VARIABLE AUDIO OUT 4 3 8 ANTENNA IN 1 2 COMPONENT IN COMPONENT IN RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) AV IN 1 2 IN L(MONO) VIDEO L(MONO) VIDEO AUDIO IN (RGB/DVI) VARIABLE AUDIO OUT VIDEO AV IN 1 VIDEO AV IN2 AV IN2 AUDIO RGB IN (PC) IN1 AUDIO 1 IN 1 VARIABLE AUDIO OUT ANTENNA IN 1 2 R AUDIO RS-232CIN IN /DVI (CONTROL&SERVICE) RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO ANTENNA IN 9 1 2 2 1 5 6 7 2 Power Cord Socket 6 Audio/Video Input (AV IN1/2) (AV) 7 Variable Audio Output Component Input HDMI( HDMI ) 3 HDMI Input 8 4 RGB/DVI Audio Input RGB Input 9 RGB 5 (, ) 10 Antenna Input RS-232C () , Hotel RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port USB USB Input IN 3 IN 2 9 10 1 1 Cable Holder 2 Stand Body M5x14. 5 Stand Body Stand Base Stand Base Cable Holder 2 Cable Holder 3 Cable Holder M4X26 Front Rear cable holder 1 1 2 Protection cover 1 Protection cover 2 Protection cover 2 1 Protection cover 1 ( 2 ) 2 2 3 ) 3 ( 11 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 12 Power Supply Circuit breaker 10 cm 10 10 cm 10 cm VESA A 10 cm 10 cm B Model : VESA (A * B) 400 400 400 400 400 400 400 * * * * * * * 400 400 400 400 400 400 400 Standard Quantity Screw M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 4 4 4 4 4 4 4 VESA 42PT2*** 50PT2*** 50PV2*** 42PT5*** 50PT5*** 42PT3*** 50PT3*** L(MONO) VIDEO (VHF, UHF) AV IN 1 R AUDIO RF Coaxial Wire (75 ) IN RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) AUDIO 1 VARIABLE AUDIO OUT 1 // UHF VHF Signal Amplifier 2 2 COMPONENT IN // () VIDEO ANTENNA IN 13 / 1 5 / 2 VOLUME +/- 14 POWER 1 ( ) OK 3 Home 2 3 4 Home 6 7 8 4 THUMBSTICK(Up / Down / Left / Right) 5 INPUT Standby 6 Q. MUTE HDMI HDMI USB version 2. 0 USB , , Auto config , , H/V STORE DEMO () HOME USE () OPTION => Mode Setting => Home use CD-ROM - CD-ROM Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Reader "ACRORD" CD-ROM - Adobe Acrobat Reader My Computer CD-ROM CD-ROM "ACRORD" Acrobat Reader - CD-ROM CD-ROM CD-ROM ( Windows) - "My Computer" CD-ROM CD-ROM "index. htm" 19 CD-ROM() CD-ROM http://www. lg. com/th Model : Serial No. : (Only DTV) Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996) [. . . ] MUTE HDMI HDMI USB version 2. 0 USB , , Auto config , , H/V STORE DEMO () HOME USE () OPTION => Mode Setting => Home use CD-ROM - CD-ROM Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Reader "ACRORD" CD-ROM - Adobe Acrobat Reader My Computer CD-ROM CD-ROM "ACRORD" Acrobat Reader - CD-ROM CD-ROM CD-ROM ( Windows) - "My Computer" CD-ROM CD-ROM "index. htm" 19 CD-ROM() CD-ROM http://www. lg. com/th Model : Serial No. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ EPSON LQ-1170I ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ EPSON LQ-1170I

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag