คู่มือผู้ใช้ HP C9730A QUICK GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ HP C9730A ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ HP C9730A จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ HP C9730A


HP C9730A QUICK GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (587 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ HP C9730AQUICK GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 2 Lexmark Solution Center 6 () · : 18003324120 - (08:00 . EST) : : www. lexmark. com 1 customer support ( ) 2 Technical Support ( ) 3 www. lexmark. com Customer Support () : Lexmark () www. lexmark. com Customer Support () : Lexmark 4 5 Support Tools ( ) e-Mail Support ( ) 6 Submit Request () 7 Lexmark International, Inc. 12 () www. lexmark. com () 1 customer support ( ) 2 Warranty Information ( ) 3 Inkjet & AllIn-One Printers ( All-In-One) 4 () : · · · · 8 1 ( ) " " 19. [. . . ] : Tools () Maintenance () Align Cartridge () 2 3 4 5 6 7 1 2 9 3 · · · 4 : 5 6 4 x 6 (10 x 15 . ) : USB 10 1 2 3 4 5 6 PictBridge PictBridge , : 7 8 9 10 11 1 2 USB USB 1 2 3 12 4 · · · · · · ( 3 ) 5 6 7 · · · · · · · · · Photo Edit Mode () · Print Preview () Print Settings () · · 8 9 10 View and Select () 1 "" 20 "" 21. 2 3 View and Select () 4 View and Select () · / · Print Preview () Print Preview () , , , , , 13 Print Photos () 1 "" 20 "" 21. 2 3 Print Photos () Digital Print Order Format (DPOF) DPOF " DPOF" 27. N : · Photo/s on Paper () · Index Print () " " 27. · Copies Per Photo ( ) · Other Print Settings () , , , "" 25. " " 26. Print Camera Selections ( ) Print All N Photos ( N ) Print Photos by Date () Print Photo Range () Transfer () ( ) 1 "" 20. 2 3 4 USB 5 USB Flash Drive (USB ) Computer () ( ) Transfer () 14 6 7 Slideshow () Slideshow () 1 "" 20 "" 21. 2 3 4 Slideshow () 5 6 : · · · Tools () 1 2 Tools () Device Defaults () Select () : · Language () · Country () · Power Save () Print Settings () , , , 15 Maintenance () Select () : · View Ink Level () "" "" · Clean Cartridge () " " "" · Align Cartridge () " " 9. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 , Print Photo Range () Print Photos () 26 14 : a b c 15 Print Preview () : 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Index Print () Print All N Photos ( N ) (N ) Print Photos () 9 : DPOF Digital Print Order Format (DPOF) DPOF : DPOF 1 ( ) " " 19. 2 "" 20. 27 3 4 5 6 7 Print Photos () Print Camera Selections () DPOF : PictBridge PictBridge PictBridge PictBridge 1 ( ) " " 19. 2 PictBridge " PictBridge " 22. 3 4 PictBridge " PictBridge" 17. : 28 : · Perfectfinish Lexmark · Lexmark · / : · Perfectfinish Lexmark Lexmark · Lexmark 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 Crop () 11 12 13 14 Photo Edit Mode () : 15 6 14. 16 Print Preview () 29 17 : a b c 18 Print Preview () : 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 Brightness () : : 13 6 12. 14 Print Preview () 15 : a b 30 c 16 Print Preview () : 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 Auto Enhance () On () : : 13 6 12. [. . . ] 14 Print Preview () 15 : a b 30 c 16 Print Preview () : 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 Auto Enhance () On () : : 13 6 12. 14 Print Preview () 15 : a b c 16 Print Preview () : 31 1 ( ) " " 19. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ HP C9730A ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ HP C9730A

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag