คู่มือผู้ใช้ HP C9731A QUICK GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ HP C9731A ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ HP C9731A จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ HP C9731A


HP C9731A QUICK GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (587 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ HP C9731AQUICK GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 1 customer support ( ) 2 Technical Support ( ) 3 () www. lexmark. com. Customer Support () : Lexmark 4 5 Support Tools ( ) e-Mail Support ( ) 6 Submit Request () Lexmark International, Inc. 1 customer support ( ) 2 Warranty Information ( ) 3 Inkjet & AllIn-One Printers ( All-In-One) 4 () () : · · · · 9 1 2 3 · · · 4 : 5 6 4 x 6 (10 x 15 . ) : USB 10 1 2 3 4 5 6 PictBridge PictBridge , : 7 8 9 10 11 1 2 USB USB 1 2 3 12 4 · · · · · · ( 3 ) 5 6 7 · · · · · · · · · Photo Edit Mode () · Print Preview () Print Settings () · · 8 9 10 View and Select () 1 "" 20 "" 21. [. . . ] 2 3 Print Photos () Digital Print Order Format (DPOF) DPOF " DPOF" 29. N : · Photo/s on Paper () · Index Print () " " 28. · Copies Per Photo ( ) · Other Print Settings () , , , "" 27. " " 28. Print Camera Selections ( ) Print All N Photos ( N ) Print Photos by Date () Print Photo Range () Transfer () ( ) 1 "" 20. 2 3 4 USB 5 USB Flash Drive (USB ) Computer () ( ) Transfer () 14 6 7 Slideshow () Slideshow () 1 "" 20 "" 21. 2 3 4 Slideshow () 5 6 : · · · Tools () 1 2 Tools () Device Defaults () : · Language () · Country () · Power Save () Print Settings () , , , 15 Maintenance () : · View Ink Level () " " 43. · Reset Defaults () : · Bluetooth Enable () "" 37. · Device Name () (UAA) · Device Address () 48 : · Screen Saver () 30 , · Replace Screen Saver Photos ( ) · Hinting () Bluetooth () Customize () Photo Edit Mode () Brightness () Crop () Photo Edit Mode () " " 32. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 Auto Enhance () On () : : 13 6 12. 14 Print Preview () 15 : a b c 16 Print Preview () : 33 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 13 14 15 16 Frames () : 17 6 16. 18 Print Preview () 19 : a b c 20 Print Preview () : 34 Colorized Effect () -, , 1 ( ) " " 19. 2 "" 20 3 4 5 6 7 8 Photo Edit Mode () View and Select () 9 10 11 12 Colorized Effect () : 13 6 12. 14 Print Preview () 15 : a b c 16 Print Preview () : 35 1 2 "" 20 "" 21 Fast Pics 3 Fast Pics Save Photos to PC () 4 1 "" 20. 5 6 7 : · All Images () · Selected Photos () · Image Range () · Date Range () 8 USB Flash Drive ( USB) Transfer () 9 36 Universal Serial Bus (USB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bluetooth Enable () On () Off () Discovery Mode () On () Off () Bluetooth () Tools () USB 1 ( ) " " 19. 2 Bluetooth Enable () Discovery Mode ( ) On () "" 37. 3 USB PictBridge : 37 4 : Bluetooth Dongle Connected ( Dongle ) 5 : 38 1 2 3 4 " " 43 5 6 1 --: 2 39 3 : 4 5 6 7 8 Lexmark Lexmark Out of Original Lexmark Ink ( Lexmark ) Lexmark Lexmark Out of Original Lexmark Ink ( Lexmark ) : 1 Learn More () 2 Report a non-Lexmark print cartridge ( Lexmark) : · Lexmark · Learn more () Close () · Lexmark Lexmark 40 Lexmark Lexmark : · Perfectfinish Lexmark Lexmark : Lexmark · ( ) · Photo () : : 1 "" 41 2 2 " " 42 3 3 " " 39 " " 39 4 4 " " 42 " " 44 1 ( ) " " 19. : Tools () 2 3 41 4 5 6 7 Maintenance () Align Cartridge () 1 ( ) " " 19 Tools () Maintenance () clean cartridge () 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 42 5 3 4 6 7 8 9 " " 42 10 " " 42 11 1 2 3 4 5 View Ink Level () Maintenance () Tools () 1 ( ) " " 19 Tools () Maintenance () Print Test Page () 2 3 4 5 6 7 · · 43 Lexmark www. lexmark. com. [. . . ] : Tools () 2 3 41 4 5 6 7 Maintenance () Align Cartridge () 1 ( ) " " 19 Tools () Maintenance () clean cartridge () 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 42 5 3 4 6 7 8 9 " " 42 10 " " 42 11 1 2 3 4 5 View Ink Level () Maintenance () Tools () 1 ( ) " " 19 Tools () Maintenance () Print Test Page () 2 3 4 5 6 7 · · 43 Lexmark www. lexmark. com. 45 USB 1021294 : · Perfectfinish Lexmark Lexmark · Lexmark Perfectfinish Lexmark · 4 x 6 · 10 x 15 . ·L · 4 x 6 · 10 x 15 . Lexmark : PerfectFinish Lexmark Lexmark www. lexmark. com. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ HP C9731A ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ HP C9731A

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag