คู่มือผู้ใช้ HP C9733A QUICK GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ HP C9733A ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ HP C9733A จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ HP C9733A


HP C9733A QUICK GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (587 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ HP C9733AQUICK GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd. , Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www. lexmark. com. References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. [. . . ] Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility. · AllInOne Center · 3 : 4 · · · · : , "" 60 11 Imaging Studio All-In-One Center Solution Center Photo Editor Fast Pics Web Toolbar , , Print Properties () Imaging Studio Imaging Studio : · · · · · · · OCR Imaging Studio : 1 Imaging Studio 2 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 Imaging Studio Imaging Studio Browse and Print Photos ( ) · · Share photos () · · 12 (OCR) Optical Character Recognition (OCR) · · · · · Scan and send a fax () · · Access the Web () All-In-One Center All-In-One Center All-In-One Center All-In-One Center : 1 2 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 All-In-One Center Scanning & Copying () · · · : See More Scan Settings () 13 · · · · · · : Display Advanced Copy Settings ( ) Creative Tasks () · Print () ­ ­ ­ · ­ ­ · ­ ­ MagiChop-- · ­ (OCR) ­ · · Preview () : Scanning & Copying () Help ( ) Saved Images () Saved Images () Preview () · · · Next () Fast Pics Open With () Photo Prints () 14 Creative Tasks () · Print () ­ ­ ­ · ­ ­ · ­ (OCR) ­ : Saved Images () Help () Maintain/Troubleshoot (/) Maintain/Troubleshoot (/) Solution Center 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 All-In-One Center 3 Maintain/Troubleshoot (/) 4 : · · · · · · Advanced () · Solution Center Solution Center Solution Center : 1 Imaging Studio Maintain/Troubleshoot (/ ) 2 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 Solution Center 15 Solution Center : Printer Status () ( ) How To () · Busy Printing () · : · , , · · · , , , , · · · · : · · · · · Contact Information () Advanced () · · · · · Printing Status () : Help () 16 Print Properties Print Properties Print Properties Print Properties Print Properties : 1 File () () Print () 2 Print () Properties (), Preferences (), Options () Setup Save Settings () "Save Settings" () Print Properties () I Want To () "I Want To" () (, , , ) Options () "Options" () Quality Options (), Layout Options ( ) Printing Status Options () Help () "Options" () Solution Center 17 Print Properties () Print Properties:Quality/Copies (/), Paper Setup () Print Layout () Quality/Copies (/) · Quality/Speed (/) · Paper Type () · : · Automatic Image Sharpening ( ) · Paper Setup () Print Layout () · · : · · : What's This?( ) Photo Editor 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 Photo Editor 3 File () : Open () 4 · · · Save As () 5 File () 6 Save () 18 Quick Fixes () · · · · · · · · · · · · · · · / Image Adjust () Image Size () · · · · · · · · · · · Drawing Tools () Web Toolbar Lexmark Web Toolbar : Lexmark Web Toolbar Microsoft Windows Internet Explorer 5. 5 19 · Page Setup () · Options () · Lexmark · · Web Toolbar Normal () Text Only ( ) Photo () : Photos ( ) Preview () 20 1 : · · ( ) · · · 2 3 1 2 4 : 100 · · · · ( ) 100 25 25 · · : 21 10 · · · · : 25 25 25 25 · · · : 10 · · · · · : : ­ ­ ­ 22 25 · · · · 1 . ( ) · · : 50 · · · · : · · 100 · · : : ­ 76­216 . ­ 3. 0­8. 5 : ­ 127­432 . ­ 5. 0­17. 0 · · 23 20 · · · · · · · Print Properties ( ) " Print Properties" 17 1 2 24 3 4 25 Printing () : "" 30 , Print () 1 2 File () Print () 3 Print Properties, Preferences, Options, Setup 4 Paper Type () 5 OK () 6 OK () Print () 1 2 File () 4 5 OK () 6 OK () Print () Print () 3 Properties (), Preferences (), Options () Setup () Lexmark Web Toolbar 1 2 Microsoft Internet Explorer 5. 5 3 : a Lexmark Page Setup () b c OK () : " Print Properties" 17 26 4 : a Preview () b , c : · Print () · Close () 5 5 Lexmark Web Toolbar : · Normal () · · Text Only () 1 ( ) Lexmark Web Toolbar Photos () 2 Microsoft Internet Explorer 5. 5 3 Photos (): a Lexmark drop-down Options () b Advanced () c d OK () Photos () 4 Photos () Fast Pics 5 6 : a b : 1 2 Edit () 3 4 5 Done () 6 7 Print Now () 27 1 2 File () 4 Quality/Speed (/) Photo () Normal () Print () 3 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 5 Paper Setup () 6 Paper () 7 Paper Size () 8 OK () 9 OK () Print () : · · 1 2 File () Print () 3 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 4 "I Want To" () Print on an envelope () 5 6 Portrait () Landscape () : · · 7 OK () 8 OK () 9 OK () Print () 1 2 File () 3 OK () Print () Print () 28 : 15 () () 1 2 File () Print () 3 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 4 Quality/Copies (/) 5 Collate Copies () 6 Print Last Page First ( ) 7 OK () 8 OK () Print () () 1 2 File () Print () 3 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 4 Quality/Copies (/) Print Last Page First () 5 OK () 6 OK () Print () 29 : " " 27 1 2 Imaging Studio 3 Browse & Print Photos () 4 Show Folders () 5 6 Hide Folders () 7 8 "Photo Prints. . . " (. . . ) Next () 9 10 11 12 Preview () 13 : a Edit () b c : "" 18 14 Print Now () 30 PictBridge PictBridge 1 USB : USB 2 PictBridge : USB PictBridge 3 : : "" 18 1 2 Imaging Studio 3 Browse & Print Photos () 4 Show Folders () 5 6 Hide Folders () 7 Creative Tasks () Print an album page with various photo sizes ( ) 8 9 : a Change the category of layouts listed above () b 31 c OK () d 10 : 11 Print Now () : 1 2 Imaging Studio 3 Browse & Print Photos () 4 Show Folders () 5 6 Hide Folders () 7 Creative Tasks () Print an album page with various photo sizes ( ) 8 9 : a b c d Change the category of layouts listed above () OK () 10 : 11 12 13 OK () 14 Print Now () : 32 Copying () 1 2 3 4x6 1 4x6 2 4x6 3 1 Imaging Studio 2 Copy () 3 · · · · · · Reduce/Enlarge (/) Fit to page () 4 : a Display Advanced Copy Settings () b c OK () 5 Copy Now () Advanced Copy Settings ( ) Print () · · · · 33 Advanced Copy Settings ( ) Scan () · · · · · · · · () Image Enhancements () Image Patterns () · (descreen) · () 34 Scanning () 1 2 3 4 5 "Send scanned image to: ()" 6 Scan Now () 1 2 3 4 5 "Send scanned image to: ()" drop-down 6 See More Scan Settings () 7 8 35 9 : a Display Advanced Scan Settings () b c OK () 10 Scan Now () Advanced Scan Settings () Scan () · · · · · · Optical Scan () · · · Image Enhancements () · · · · () () Image Patterns () · (descreen) · () : Help ( 1 2 3 4 5 "Send scanned image to: ()" drop-down 6 7 Scan Now () 8 File () 10 Save () Save As () 9 36 1 2 3 4 5 "Send scanned image to: ()" Email () 6 7 Scan Now () 8 Optical Character Recognition (OCR) 1 : · · ABBYY Fine Reader 2 3 Imaging Studio 4 Scan & Edit Text () (OCR) 5 : a Preview Now () b 6 7 Send Now () 8 9 File () 11 Save () Save As () 10 1 2 3 4 "Send scanned image to:" () 37 5 Scan Now () 6 1 2 3 4 5 "Send scanned image to:" () 6 Display Advanced Scan Settings () 7 Image Patterns () 8 Remove image patterns from magazine/newspaper (descreen) (/ ) () 9 Best Quality () Best Speed () 10 "What is being scanned?" (?) Newspaper () Magazine () 11 OK () 12 Scan Now () 38 : / 1 : · - · · 2 3 Imaging Studio 4 Fax () 5 Scan and send a fax () 6 Preview Now () 7 8 9 Next () 10 1 : · - · · 39 2 Imaging Studio 3 Fax () 4 Receive a fax or view settings/history (/) : 5 6 : Print Incoming Faxes () 40 () 1 USB Found New Hardware () Cancel () 2 3 Install () 4 Continue () 5 Yes () 6 7 Test Page () 8 () peer-to-peer point-and-print a b a b c d e c Install () d "Connect Your Printer ( )" e "Networking Setup ( )" Peer-to-Peer f 6 41 g Test Page ( ) h i Network Neighborhood 6 41 Open () Connect () Printers Test Page () 41 1 2 3 4 " Lexmark " 47 1 : 42 2 3 4 5 1 3 2 : : , , 6 3 7 43 : · Lexmark (Lexmark Premium Photo) · ( ) · · : 1 " " 44 2 2 " " 44 3 3 "" 42 "" 42 4 4 " " 45 " " 46 "" 42 1 2 Imaging Studio 3 Maintain/Troubleshoot (/) 4 Maintenance () 5 Align to fix blurry edges () 6 Print () 7 1 2 Imaging Studio 3 Maintain/Troubleshoot (/) 44 4 Maintenance () 5 Clean to fix horizontal straks () 6 Print () 7 8 1 2 3 4 5 3 4 6 7 8 9 " " 44 10 9 11 45 · · 1 2 : www. lexmark. com : · Lexmark · Lexmark USB 1 12A2405 Lexmark Lexmark Lexmark Out of Original Lexmark Ink ( Lexmark ) Lexmark Lexmark Out of Original Lexmark Ink ( Lexmark ) : 1 Learn More () 2 Report a non-Lexmark print cartridge ( Lexmark) : · Lexmark · Learn more () Close () · Cancel () Lexmark Lexmark 46 Lexmark Lexmark Lexmark Lexmark Lexmark : 1 www. lexmark. com/recycle 2 47 · · · · · · · · "" 48 "" 51 "" 54 "" 55 "" 57 "" 59 "" 60 "" 61 · · · · " Power (/) " 48 "" 48 "" 49 " PictBridge " 51 Power (/) 1 2 2 1 3 4 , : · Windows 98/Me · Windows 2000 · Windows XP 1 USB 2 USB USB USB USB 48 3 USB 1 2 Cancel () New Hardware Found () 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 My Computer Windows XP Start My Computer 4 CDROM drive 5 setup. exe 6 1 www. lexmark. com 2 , 3 4 5 6 7 , "" 60 , " Power (/) " 48 49 1 2 3 1 : · Windows XP Pro:Start Settings Printers and Faxes · Windows XP Home:Start Control Panel Printers and Faxes · Windows 2000:Start Settings Printers · Windows 98/Me:Start Settings Printers 2 3 Printer () · Pause Printing () · Set As Default () 1 2 3 4 5 6 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c d e f 50 PictBridge PictBridge USB 1 2 PictBridge PictBridge PictBridge USB · · · · · · "" 44 "" 52 "" 53 "" 54 "" 53 "" 53 : · Lexmark (Lexmark Premium Photo) · ( ) · · : 1 " " 44 2 2 " " 44 3 3 "" 42 "" 42 4 4 " " 45 " " 46 51 : · · · · · · · · · "" 51 : · · · · · · · : 15 Lexmark (Lexmark Premium Photo) 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c d e f 52 : · : ­ 6. 35 . (0. 5 ) 1 File () 3 Print Layout () 4 Borderless () Print () 2 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 1 File () 3 Paper Setup () 4 Print () 2 Properties (), Preferences (), Options () Setup () "" 49 RAM 1 File () 3 Quality/Copies (/) Print () 2 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 4 Quality/Speed (/) 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c 53 d e f · · · · "" 54 "" 54 "" 54 "" 55 , "" 60 , " Power (/) " 48 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c d e f 1 2 3 : · · · · · · · 54 · · · · , "" 60 "" 44 " " 38 · · · · · · "" 55 "" 56 "" 56 "" 57 "" 57 "" 57 , "" 60 , " Power (/) " 48 1 : · Windows XP Pro:Start Settings Printers and Faxes · Windows XP Home:Start Control Panel Printers and Faxes · Windows 2000:Start Settings Printers · Windows 98/Me:Start Settings Printers 2 55 3 Printer () · Pause Printing () · Set As Default () 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c d e f : 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 All-In-One Center 3 Scan () See More Scan Settings () 4 Display Advanced Scan Settings () 5 Select Scan Resolution () 1 USB 2 USB USB USB USB 3 USB 1 " " 61 2 www. lexmark. com a , b c d e f 56 , "" 60 : 1 2 3 " Send scanned image to: ()" program () 4 Display Advanced Scan Settings () 5 Scan () 6 7 OK () 8 Scan Now () "" 44 " " 38 1 Selected Application Does Not Support Multiple Pages ( ) Cancel () 2 All-In-One Center Scanning & Copying ( All-In-One Center) "Send scanned image to" () 3 · " Imaging Studio" 58 · " " 58 · "" 58 57 Imaging Studio Imaging Studio : · - · · - Call Waiting () : · · · 1 2 3 " Power (/) " 48 58 · · · · "" 59 "" 59 " " 60 "" 60 : 1 2 : 1 2 3 1 2 3 "" 21 : · · : · 8. 5 · 59 1 : · Windows XP Pro:Start Settings Printers and Faxes · Windows XP Home:Start Control Panel Printers and Faxes · Windows 2000:Start Settings Printers · Windows 98/Me:Start Settings Printers 2 3 Printer () · Pause Printing () · Set As Default () 1 2 : · · : 1 File () Print () 2 Properties (), Preferences (), Options () Setup () 3 Paper Setup () 4 Paper size () Banner () 5 Letter Banner ( Letter) A4 Banner ( A4) 6 Portrait () Landscape () 7 OK () 8 OK () Print () / 1 2 60 / · : 1 2 · : 1 2 3 · · "" 42 · " " 46 · 1 2 3 4 5 · 6 1 Start Programs All Programs Lexmark 2400 Series 2 Uninstall () 3 4 5 Cancel () New Hardware Found () 6 61 Lexmark 2400 Series 4423 Trademarks Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc. , registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. : : : Federal Communications Commission (FCC) Class B 15 FCC :(1) (2) Class B FCC , : · · · · : FCC Class B 1329605 Lexmark 12A2405 USB FCC : Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232­3000 62 Industry Canada This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee. Extent of limited warranty We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product. Warranty service does not include repair of failures caused by: --Modification or attachments --Accidents or misuse --Unsuitable physical or operating environment --Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer --Operation of a product beyond the limit of its duty cycle --Use of printing media outside of Lexmark specifications --Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark --Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. Limitation of liability Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph. Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. [. . . ] This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL HP BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ HP C9733A ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ HP C9733A

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag