คู่มือผู้ใช้ LG 32CS410

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 32CS410 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 32CS410 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 32CS410


LG 32CS410 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (13214 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 32CS410 (43484 ko)
   LG 32CS410 (13035 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 32CS410

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] LED LCD TV / LCD TV CS41** LS31** LS33** P/NO : MFL67162915 (1204-REV00) Printed in Thailand www. lg. com/th 2 30 30 30 31 31 32 - - - - - 3 3 4 OPENSOURCE SOFTWARE ENG 33 33 34 35 36 USB (Browsingfiles) 10 10 10 14 15 16 18 20 38 38 38 38 39 41 43 43 -SETUP -PICTURE -AUDIO -TIME -OPTION 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 DCAdapter HDMI USB - 44 TELETEXT 44 44 44 44 44 44 45 / SimpleText -Page -LIST Fastext -Page Teletext 46 46 46 - 27 28 28 28 28 28 29 - - 46 48 SPECIFICATIONS /OPENSOURCESOFTWARE 3 www. lg. com HDMI, HDMIHigh-DefinitionMultimediaInterface HDMILicensingLLC ENG OPENSOURCESOFTWARE GPL, LGPL, MPL, http://opensource. [. . . ] Isolator 2. / isolator/ " -coaxial, (galvanicisolator, EN60728-11)" Isolator, yy yy ferritecore yy Ferritecoreferritecore () [] [] [ ] [ ferritecore] 14 ENG H H intelligent1sensors OK SETTINGS INPUT 2 OK SETTINGS INPUT /I / 1IntelligentSensor: 2 15 yy yy yy yy yy 2 yy ENG yy yy yy. , , 16 19/22/26LS33** 1 StandBody ENG 32LS33** 1 StandBody 4 P4x16 StandBase 2 StandBase 2 3 3 19/22LS33** 26LS33** P4x16 M4x14 2 4 M4x14 2 17 26CS41** 1 4EA M4 x 20 32/42CS41**, 32/42LS31** 1 4 M4x20 ENG StandBody StandBody StandBase StandBase 2 2 3 3 4 M4x20 4 M4x20 18 22CS41** 1 ENG yy, yy StandBody 2 yy 1 - 10 2 P4x16 10. 10. . 10 10. 3 2 yy StandBase 19 () (32/42CS41**, 32/42LS31**) 20 ENG 20 20 yy, »y (32/42LS31**, 26/32/42CS41**, 32LS33**) , 1 , - , 2 3 yy yy, / , yy yy 20 Kensington () Kensington , Kensingtonhttp://www. kensington. com Kensington . , ENG 10. 10. 10. 10. VESA () 22CS41** 19/22/26LS33** VESA(AxB) 100x100 M4 4 LSW100B VESA(AxB) 42LS31** 42CS41** 200x200 M4 4 LSW200BX 32LS31** 26/32CS41** 32LS33** 200x100 M4 4 LSW100B 21 A B cableholder (19LS33**) ENG yy , yy , LG yy yyVESA CableHolder (22/26LS33**) yyVESA yy yy yy yy CableHolder (32LS33**) CableHolder yy cable holder, cableholder, 22 (26/32/42CS41**, 32/42LS31**) 1 cablemanagement 2 cablemanagement (26/32/42CS41**, 32/42LS31**) yy Protectioncover protectioncover ENG CableManagement yycablemanagement, cable management , Protectioncover 23 CS41 , :HDDVD USB, (75) ENG ANTENNA IN yy yy yy DVD VCR DVDVCR yy yy yy PICTURE() yy yy 2 yy yy yy yy 24 DCAdapter (19/22/26LS33**) HDMI HDMI HDMI ENG DC IN DCAdapter 1 RF 2 DC adapter 3 DCadapter IN yy DC poweradapter DVD/Blu-Ray /HD/ HD/ (*) HDMI yy HDMI yy HDMI HD1080p yy HDMI : Dolby Digital PCM( 192 KHz 32k/44. 1k /48k/88k/96k/176k/192kDTS) 25 component ENG VIDEO VIDEO Y PB AV IN L/MONO L AUDIO R AUDIO R AV IN L/MONO L AUDIO R AUDIO R Y PB VIDEO PR COMPONENT IN VIDEO PR COMPONENT IN yy VIDEO DVD/Blu-Ray/HD L AUDIO R (*) VIDEO (*) L (MONO) AUDIO R DVD/Blu-Ray/HD/VCR 26 USB USBUSB, , USB USB IN ENG , USB (*) IN L-AUDIO OUT-R ANTENNA IN L R AUDIO IN 27 AAA1. 5V2 yy yy ENG TV 1 LIST Q. VIEW SETTINGS EXIT PSM SSM FAV P MUTE P A G E RATIO TEXT HOLD TIME REVEAL INDEX UPDATE 2 / 1 ( : : : :) 09 (///) PSM SSM / I/II MUTE PAGE USB (, , , , ) (POWER) 2 TELETEXT Teletext() 28 , 1 2 , (POWER) 1 , (POWER) 2 INPUTTV 3 (POWER) ENG 1 2 3 4 SETTINGSSETUP AutoTuning ToSetSystem StorageFrom 5 Search 6 SETTINGS yyFactoryReset Option 3 Language Auto Tuning OK yy , yy yy , (POWER) 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SETTINGSSETUP ManualTuning Storage System TVSystem Band V/UHFCable Channel Search OK SETTINGS 1 2 3 4 SETTINGSSETUP ManualTuning Name AZ, 09, +/-, OK 5 OK 6 SETTINGS ENG yy 311 1 2 3 4 5 6 SETTINGSSETUP ManualTuning Fine OK SETTINGS 30 P + Programmeedit Programmeedit 1 SETTINGS SETUP 2 ProgrammeEdit 3 ToSet 2 , 1 LIST 2 OK 3 LIST ENG yy yy SETTINGSSETUP FavouriteProgramme 3 8 5 SETTINGS 1 2 3 4 4 SETTINGS yy 31 RATIO - 14:9 : 14:9 4:3 (RF/AV) ENG yy AspectRatioPICTURE yy - Zoom1: , (RF/AV) - 16:9: (RF/AV/Component/HDMI/USB) - Original: (RF/AV) Zoom2:Zoom2 , (RF/AVMode) - 4:3: 4:3. [. . . ] ? , , , , , , SETUP ? yy Setup Auto Tuning Manual Tuning Programme Edit Favourite Programme 1 SETTINGSSetup 2 OK 3 SETTINGS : OK Settings AutoTuning ManualTuning ProgrammeEdit FavouriteProgramme (28) (29) (30) (30) 39 PICTURE 1 SETTINGSPicture 2 OK 3 SETTINGS yy Picture Aspect Ratio Energy Saving Picture Mode · Backlight 100 · Contrast 100 · Brightness 50 · Sharpness 70 · Colour 70 · Tint OK MENU 0 mvs · Advanced · Picture Reset ENG Setting AspectRatio Description (31) Off EnergySaving Minimum/ Medium/ (//) Maximum Screenoff 3 yyScreenOff, 3ScreenOff yy"EnergySaving-Minimum, Medium, Maximum" Backlight PictureMode Vivid Standard Cinema EnergySaving 40 Backlight Contrast Brightness Sharpness Colour Tint Advanced PictureReset ENG () DynamicContrast DynamicColour NoiseReduction BlackLevel FilmMode , R :RF, AV HDMI Low: High: RFAV(480i/576i) warm ColourTemperature cool 41 AUDIO 1 SETTINGSAudio 2 OK 3 SETTINGS yy Audio Sound Mode · Treble · Bass · Reset Auto Volume Balance 50 50 ENG 0 OK Settings Standard SoundMode Music Cinema Treble Bass Reset AutoVolume Balance 42 Stereo/Dual 1 I/IIMultiAudio Mono Stereo Dual NICAM MONO STEREO DUALI, DUALII, DUALI+II NICAM ENG yy Mono Stereomonomono yy ()DUALI, DUALIIDUALI+II DUALI DUALII DUALI+II Nicam NICAM(NearInstantaneousCompandingAudioMultiplex) 1 NICAMmonoNICAMMONOFMMONO 2 NICAMstereoNICAMSTEREOFMMONO FMMONO 3 NICAMNICAMDUALINICAMDUALIINICAMDUALI+IIFMMONO AVComponentHDMI L+R:LR L+L:L R+R:R 43 TIME 1 SETTINGSTime 2 OK 3 SETTINGS yy Time Clock Off Time On Time Sleep Timer ENG OK Settings Clock yy2 yy OffTime/OnTime SleepTimer Sleeptimer OPTION 1 SETTINGSOption 2 OK 3 SETTINGS yy Option Language Key Lock Factory Reset : OK Settings Language KeyLock FactoryReset 44 TELETEXT TELETEXT SIMPLE FASTEXTSIMPLE(standardteletext) FASTEXT LIST SIMPLE FASTEXT LIST 1 2 teletext 3 OK , . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 32CS410 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 32CS410

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag