คู่มือผู้ใช้ LG 42LM6200

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 42LM6200 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 42LM6200 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 42LM6200


LG 42LM6200 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (15615 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 42LM6200 (12560 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 42LM6200

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] LED LCD TV LM62** LM64** LM66** LM67** LM76** P/NO : MFL67162909 (1202-REV00) Printed in Thailand www. lg. com/th 2 3 3 4 10 ENG OPENSOURCE SOFTWARE -3D(3D) 31 32 32 32 33 34 34 34 34 -, , - 12 12 12 15 16 17 18 18 21 23 24 - 35 36 SPECIFICATIONS 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 HDMI DVIHDMI RGB-PC - USB yy yy, yy 30 /OPENSOURCESOFTWARE 3 www. lg. com DolbyLaboratories. "Dolby"double-D DolbyLaboratories ENG HDMI, HDMIHigh-DefinitionMultimediaInterface HDMILicensingLLC DivX: DivX® DivX, LLC, Rovi Corporation. DivXCertified®DivX. divx. com DivX DivX-on-demand:DivXCertified® DivX-on-Demand(VOD)VODDivX vod. divx. com "DivXCertified®DivX®HD1080p, " "DivX®, DivX Certified® Rovi Corporation " ": 7, 295, 673; 7, 460, 668; 7, 515, 710; 7, 519, 274" :5, 956, 674;5, 974, 380;6, 487, 535& DTSDTS DTS2. 0+DigitalOut DTS© DTS, Inc. OPENSOURCESOFTWARE GPL, LGPL, MPL, http://opensource. [. . . ] component ENG IN AV VIDEO AUDIO COMPONENT PR PB Y IN AV VIDEO AUDIO COMPONENT PR PB Y (compositevideo ) L (component video) (compositevideo ) DVD/Blu-Ray/ HD/VCR R DVD/Blu-Ray/ HD AUDIO VIDEO (* ) (* ) VIDEO L (MONO) AUDIO R yy 29 yy USB USBUSB, , USB Smart Share 3 USB Apps ENG 1 HDD IN HDD USB IN 2 USB Hub Hub USB (*) OUT (*) OPTICAL DIGITAL AUDIO (* ) yyUSBHub USBin2USBHub yyUSB yy USBHubs USB OPTICAL AUDIO IN yyoutputport yy ACP(AudioCopyProtection) 30 AAA1. 5V2 yy yy (User Guide) EXIT ENG RATIO INPUT RATIO INPUT TV/ RAD TV/RAD 1 4 7 LIST 2 5 8 0 FAV 3 6 9 Q. VIEW LIST 1 ( : : : : ) 2 TELETEXT Teletext( ) SUBTITLE Q. MENU P A G E Q. VIEW FAV 3D LIVE TV 3D PAGE SETTINGS MUTE MY APPS OK SETTINGS ( ) SmartShareSIMPLINK (USB, SIMPLINK) REC HOME 1 2 LIVE TV GUIDE EXIT DVR() ENERGY SAVING HOME MY APPS SUBTITLE INFO TEXT T. OPT Q. MENU Apps (///) OK REC ENERGY INFO SAVING SIMPLINK SIMPLIKHDMI-CEC SIMPLINK (Back) GUIDE 31 "MagicRemoteControlbatteryislow. Changethebattery. "( ) 2(1. 5VAA) yy (60LM645*, 32/42/47/55LM66**, 42/47/55LM67**, 42/47/55LM76**) (POWER) ENG Pointer() Home (///) P / Wheel(OK) BACK BACK HOME HOME + MY APPS - Apps 3D MY APPS MUTE P 3D 11-1 Brief Info Title Test. . . Info. 1 2 My Apps Wheel(OK) 3 MyApps 3 32 (register) 1 Wheel(OK) 2 Wheel(OK) BACK HOME P MY APPS yy10 yy LAN, (2. 4GHz) yy yy yy yy AccessPoint(AP) 1 ENG 1 BACK HOME BACK 5 HOME 2 BACK 5 1 »y 2 »y 10 33 1 HOMEHOME 2 UserGuideWheel(OK). User Guide ENG 1 OPTION > To set language HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [In Digital Mode Only] Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio languages, you can select the language you want. Subtitle Language [In Digital Mode Only] Use the Subtitle function when two or more subtitle languages are broadcast. If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information Input List Settings Live TV Search Internet My Apps3D LG Smart W Programme Guide User Guide Recent List 2 Try Now 3 Zoom In Close UserGuide HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [In Digital Mode Only] Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio languages, you can select the language you want. [In Digital Mode Only] Use the Subtitle function when two or more subtitle Subtitle languages are broadcast. Language If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. yy (UserGuide) User Guide Try Now 3 Zoom Out Close 1 3 To use input device To use Energy Saving feature 4 1 2 3 PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information To set time options To set TV lock options To set language Disabled Assistance / 2 To set Magic Remote Control 1 2 3 4 / 34 / yy yy, ENG , , yy yy with yy , yy, yy yy. , , . [. . . ] Create Library ( c ) PLEX b b Cancel 2 a c c 3 10 Intel WiDi * LG TV * Digital Sound Out PCM * Intel WiDi, http://intel. com/go/widi 2 d c »y : Network ( 1 ) d »y : Start Server More. . . Section type( d ) : / / Section name( e ) : +( f ) : Add Section( g ) : Media Link ( h ) Home d e More. . . HOME Settings SUPPORT Software Update 3D World UCC Service Movie Online SMART SHARE Contents Type More. . . Recently Watched Newly Added More. . . Linked Dev ice More. . . 3 Smart Share DLNA Device All USB e Camera VIDEOS PHOTOS DLNA Device Settop Box MUSIC RECORDED TV Settop Box USB e »y : DLNA Device Smart Share f g Input List Settings Live TV Weather Info Photo Album Social Network Service News Sports Service Video Streaming My Apps h 3D LG Smart W Meida Link User Guide Recent List Click Green Key to get more information about SmartShare. . . Setting Connecting guide Search Internet * www. plexapp. com/medialink Software Update Software Update On () Check Update Version yy yy yy LG [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 42LM6200 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 42LM6200

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag