คู่มือผู้ใช้ LG 55LM9600

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 55LM9600 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 55LM9600 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 55LM9600


LG 55LM9600 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (12154 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 55LM9600 (9184 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 55LM9600

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] LED LCD TV LM96** P/NO : MFL67162906 (1203-REV00) Printed in Thailand www. lg. com/th 2 3 3 4 10 29 30 31 31 31 31 -, , - ENG OPENSOURCE SOFTWARE -3D(3D) 31 32 SPECIFICATIONS 12 12 12 14 15 16 17 17 18 19 20 - 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 HDMI DVIHDMI MHL RGB-PC - USB yy yy, 27 28 28 28 yy /OPENSOURCESOFTWARE 3 ENG www. lg. com DolbyLaboratories. "Dolby"double-D DolbyLaboratories HDMI, HDMIHigh-DefinitionMultimediaInterface HDMILicensingLLC DivX: DivX® DivX, LLC, Rovi Corporation. DivXCertified®DivX. divx. com DivX DivX-on-demand: DivX Certified® DivX-on-Demand(VOD)VODDivX vod. divx. com "DivXCertified®DivX®HD1080p, " "DivX®, DivXCertified®RoviCorporation " ": 7, 295, 673;7, 460, 668;7, 515, 710;7, 519, 274" :5, 956, 674;5, 974, 380;6, 487, 535& DTSDTS DTS2. 0+DigitalOut DTS© DTS, Inc. OPENSOURCESOFTWARE GPL, LGPL, MPL, http://opensource. [. . . ] component 2 OUT COMPONENT PR PB Y AUDIO /DVI IN RGB-PC 3 1 (ARC) ENG LAN RGB (PC) AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA / CABLE OPTICAL DIGITAL AUDIO AV AV VIDEO VIDEO IN IN COMPONENT COMPONENT PR PR PB PB Y Y AUDIO AUDIO (* ) (* ) LAN LAN RGB RGB (PC) (PC) AUDIO AUDIO (RGB/DVI) (RGB/DVI) IN IN ANTENNA // CABLE ANTENNA CABLE OPTICAL OPTICAL DIGITAL DIGITAL AUDIO AUDIO OUT OUT (composite video ) RGB OUT (PC) AUDIO OUT ( componentvideo ) (*) DVD/Blu-Ray/ HD L AUDIO R VIDEO yy 25 4(MHL) 4(MHL) 1 HDD ENG 4(MHL) 1(ARC) 2 OPTICAL DIGITAL AUDIO yy /DVI IN /DVI IN AV AV VIDEO VIDEO IN IN COMPONENT COMPONENT PR PR PB PB Y Y AUDIO AUDIO 3 C) C) B B AUDIO AUDIO LAN RGB (PC) (RGB/DVI) (RGB/DVI) IN IN ANTENNA // CABLE ANTENNA CABLE (RGB/DVI) IN OPTICAL OPTICAL DIGITAL DIGITAL AUDIO AUDIO ANTENNA / CABLE OUT OUT 1 1 VIDEO AUDIO PR PB (ARC) (ARC) AV IN COMPONENT Y 2 2 OUT AUDIO (compositevideo ) VIDEO L(MONO) AUDIO R yyoutputport yy ACP(AudioCopyProtection) DVD/Blu-Ray/HD/VCR /DVI IN 3 3 26 USBUSB, , USB Smart Share 3 USB Apps USB yyUSB yy USBHubs USB HDD (*) USBHub (*) USB (*) 4(MHL) AV VIDEO IN COMPONENT PR PB Y AUDIO IN ANTENNA / CABLE OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT 1(ARC) 2 /DVI IN 3 1 HDD IN 2 USB USB IN ENG 27 ENG "MagicRemoteControlbatteryislow. Changethebattery. "( ) 2(1. 5VAA) 1 2 yy Pointer( ) POWER BACK HOME Voice Search () / ( ) Home Wheel(OK) 3D MY APPS MUTE Apps VoiceSearch 1 VoiceSearch 2 yy15. 28 (register) 1 Wheel(OK) 2 Wheel(OK) My Apps ENG Wheel(OK) MyApps 1 BACK HOME5 2 BACK 5 yy10 yy LAN, (2. 4GHz) yy yy yy yy AccessPoint(AP) 1 1 »y 2 »y 10 29 ENG AAA1. 5V2 yy yy / LIST TV/RAD INPUT RATIO User Guide RATIO INPUT TV / RAD 2 1 POWER OK GUIDE EXIT BACK 1 4 7 LIST 2 5 8 0 FAV 3 6 9 Q. VIEW ( ) TELETEXT Teletext ( ) SUBTITLE P MUTE SETTINGS P A G E Q. VIEW HOME MY APPS FAV OK Q. MENU EXIT 3D MUTE P TEXT LIVE TV GUIDE LIVE TV SUBTITLE T. OPT Q. MENU PAGE REC ENERGY ( ) SmartShareSIMPLINK (USB, SIMPLINK) REC INFO SAVING DVR() INFO SETTINGS SIMPLINK ENERGY SAVING HOME HOME Apps ( ) MY APPS SIMPLIKHDMI-CEC SIMPLINK 30 1 HOMEHOME 2 UserGuideWheel(OK). ENG User Guide To use input device To use Energy Saving feature PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information To set time options To set TV lock options To set language Disabled Assistance To set Magic Remote Control PREMIUM More. . . My Apps LG Smart World Programme Guide User Guide Recent List Input List Settings Live TV Search Internet 3D User Guide UserGuide OPTION > To set language HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [In Digital Mode Only] Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio languages, you can select the language you want. [In Digital Mode Only] Subtitle Language Use the Subtitle function when two or more subtitle languages are broadcast. If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. yy (User Guide) PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information Try Now Zoom In Close HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [In Digital Mode Only] Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio languages, you can select the language you want. [In Digital Mode Only] Use the Subtitle function when two or more subtitle languages Subtitle are broadcast. Language If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. Try Now Zoom Out Close / 31 ENG yy yy, , , yy yy yy , yy, yy yy. , , . [. . . ] Create Library ( c ) PLEX b b Cancel 2 a c c 3 10 Intel WiDi * LG TV * Digital Sound Out PCM * Intel WiDi, http://intel. com/go/widi 2 d c »y : Network ( 1 ) d »y : Start Server More. . . Section type( d ) : / / Section name( e ) : +( f ) : Add Section( g ) : Media Link ( h ) Home d e More. . . HOME Settings SUPPORT Software Update 3D World UCC Service Movie Online SMART SHARE Contents Type More. . . Recently Watched Newly Added More. . . Linked Dev ice More. . . 3 Smart Share DLNA Device All USB e Camera VIDEOS PHOTOS DLNA Device Settop Box MUSIC RECORDED TV Settop Box USB e »y : DLNA Device Smart Share f g Input List Settings Live TV Weather Info Photo Album Social Network Service News Sports Service Video Streaming Software Update Software Update On () Check Update Version yy yy yy LG My Apps h 3D LG Smart W Meida Link User Guide Recent List Click Green Key to get more information about SmartShare. . . Setting Connecting guide Search Internet * www. plexapp. com/medialink [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 55LM9600 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 55LM9600

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag