คู่มือผู้ใช้ LG 60PA6500

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 60PA6500 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 60PA6500 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 60PA6500


LG 60PA6500 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6597 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 60PA6500 (5054 ko)
   LG 60PA6500 (16973 ko)
   LG 60PA6500 (17484 ko)
   LG 60PA6500 (8841 ko)
   LG 60PA6500 (9347 ko)
   LG 60PA6500 (6468 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 60PA6500

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] PA45** PA49** PA65** PLASMA TV P/NO : MFL67163008 (1201-REV00) Y12GP4LM1 Printed in Thailand http://www. lg. com/th 2 yy yy ENG yy yy / - - - - - - - - - , , , - - , , , - - "IMAGE BURN/BURN-IN" (, , , ) "image burn" "burn-in" - 2 1 - 4:3 ( ) - - - () , - , , - / 3 2 3 4 4 4 7 7 9 10 ENG 15 16 16 16 17 17 18 20 SPECIFICATIONS OPEN SOURCE SOFTWARE 21 23 PDF. [. . . ] - 2 3 () yy yy, yy 14 yy yy VESA yy 10 cm yy yy yy yy yy VESA yy yy yy ENG 10 cm 10 cm NOTE 10 cm VESA. . yy VESA yy yy yy () VESA (A x B) ( ) 42/50PA45** 42/50PA49** 50PA65** 400 x 400 M6 4 PSW400B, PSW400BG 60PA65** 600 x 400 M8 4 PSW600B, PSW600BG A B 15 ENG yy yy yy AAA 1. 5V 2 yy yy yy yy ENERGY POWER TV/RAD (POWER) ENERGY SAVING INPUT TV/RAD SAVING GUIDE INFO RATIO INPUT LIST Q. VIEW SETTINGS Q. MENU LIST Q. VIEW +FAV MUTE 1 P OK EXIT FAV P MUTE P A G E (P + -) PAGE GUIDE SETTINGS Q. MENU RATIO TV/ RAD INPUT ENERGY SAVING 1 4 7 LIST 2 5 8 0 FAV INFO 3 6 9 Q. VIEW P Q. MENU P A G E MUTE SETTINGS GUIDE OK EXIT 1 AV MODE (/// ) OK INFO EXIT ( Teletext Programme edit ) Teletext () 1 TELETEXT SUBTITLE MY MEDIA SIMPLINK (USB, SIMPLINK). ( , , , , ) SIMPLINK SIMPLIK , SIMPLINK RATIO AV MODE / , () AV (, , ) 16 (75 ). 3 ENG Language () Home Use () ( Australia) Mode Setting Country Time Zone Auto Tuning yy yy yy yy yy 2 yy DTV . yy Store Demo yy Store Demo, Store demo 5 1 2 4 OK. NOTE (POWER) yy yy yy Factory Reset OPTION 5 (POWER) . 17 yy yy CD yy yy : HD receivers, , DVD , , , USB , , , yy yy yy ENG 2 yy yy CD VIDEO L(MONO) R AUDIO 4 USB USB IN RGB IN (PC) RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO COMPONENT IN AV IN L/MONO AUDIO R COMPONENT IN VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT 2 Y PB PR L R 2 Y PB PR L R 1 VIDEO AUDIO 1 VIDEO AUDIO ANTENNA/ CABLE IN IN 1 ANTENNA/ CABLE IN 1 DVD/STB 2 DVD/STB 3 /DVI IN 2 (RGB/DVI) AUDIO IN IN 3 18 USB USB USB ( "" 19). USB USB or USB 1 Q. MENU 2 USB Device OK. 3 OK 4 USB yy USB USB USB. yy USB USB yy USB yy USB USB, USB yy USB yy USB . 4 Photo List, Music List, ENG Movie List OK. USB External Movie List Photo List Music List 1 Photo List USB External Drive1 2 Page 1/1 Page 1/1 4 001 002 003 004 005 006 007 008 009 5 010 011 012 013 014 015 Move To Music List Change Numbers View P Page Change Exit FAV Mark Mark Mode 3 1 2 3 4 5 / / 1 1 , Photo List->Music List, Music List->Movie List Movie List->Photo List. [. . . ] This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product. : : 1-800-545454 0-2878-5757 CD-ROM() CD-ROM http://www. lg. com/th [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 60PA6500 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 60PA6500

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag