คู่มือผู้ใช้ LG DH3120S

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG DH3120S ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG DH3120S จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG DH3120S


LG DH3120S : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (2681 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG DH3120S (3340 ko)
   LG DH3120S (3206 ko)
   LG DH3120S (3184 ko)
   LG DH3120S (3186 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG DH3120S

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] DH3120S (DH3120S, SH35SD-S/ W) DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 1 2012-05-18 12:07:48 1 2 , , , , , , , / 1 : ( ) () : : : , DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 2 2012-05-18 12:07:48 : , : () 3 , , /, , Macrovision Macrovision Corporation Macrovision Corporation Macrovision Corporation High Definiton 525 625 ` (Standard Definition)' 525p 625p 625p [Mastered] Live File System (Mastered/ Live File System : Windows Vista) 1 DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 3 2012-05-18 12:07:48 4 1 2 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 10 10 11 3 16 16 16 16 17 17 18 19 ­ - ­ ­ Language () ­ Display () ­ Audio () ­ Lock () (Parental Control) ­ Others () ­ ­ USB ­ ­ & ­ ­ ­ 4 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 ­ ­ ­ ­ ­ 1. 5 ­ ­ ­ DivX® ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ - ­ ( ID3 ) ­ ­ ­ ­ FM ­ ­ ­ USB 2 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 ­ ­ ­ Component Video ­ ­ AUX IN ­ (P. [. . . ] SETUP RETURN [SETUP] ENTER 4 30 CLEAR [Off ()] DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 16 2012-05-18 12:07:52 17 Display () TV Aspect () [4:3] Audio () DRC (Dynamic Range Control) ( Dolby Digital ) [On] 4:3 [16:9] Vocal () [On] 16:9 Display Mode () 4:3 [Letterbox] Semi Karaoke // [On] [Off] 3 [Panscan] (/ Pan Scan Letterbox ] y , 2 y Semi Karaoke MIC , Progressive Scan () () COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT [On] () [Off] () Progressive Scan () [On] () STOP (Z) () 5 DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 17 2012-05-18 12:07:52 18 5. 1 Speaker Setup ( 5. 1 ) 5. 1 1. ENTER [5. 1 Speaker setup] ( 5. 1) Lock () (Parental Control) 1. RETURN () [Speaker] Dolby Digital , [Size] [Volume] AD [Distance] AD [Test] AD DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 18 2012-05-18 12:07:52 19 Rating () () 1. ENTER Others () DivX(R) VOD DIVX: DivX® DivX, LLC, Rovi Corporation DivX Certified® DivX DivX divx. com DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified® DivX Video-on-Demand (VOD) DivX VOD vod. divx. com [Register] [Deregister] 3 Password () , 1. 6 "210499" ENTER , DivX VOD , DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 19 2012-05-18 12:07:52 4 20 1. (/ ) WSAD. Z d M , USB DivX, MP3/ WMA JPEG MENU () "This file has non-supported type on the unit" () MENU () M C V / / C 2 / c v PLAY () Press REPEAT/RANDOM repeatedly, and the current title, chapter or track will be played back repeatedly or randomly. - Random play mode : only music files. / / 4 DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 20 SCAN (c v) () ( Divx ) 2012-05-18 12:07:52 21 1. WS AD Title ­ / Chapter ­ / Time ­ Audio ­ Subtitle ­ Angle ­ / Sound ­ r 1. [. . . ] 0. 39 6 DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 33 2012-05-18 12:07:53 DH3120S-F2. BTHALL_THAI_6138. indd 34 2012-05-18 12:07:53 [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG DH3120S ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG DH3120S

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag