คู่มือผู้ใช้ NESPRESSO GEMINI CS 100

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NESPRESSO GEMINI CS 100 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NESPRESSO GEMINI CS 100 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NESPRESSO GEMINI CS 100


NESPRESSO GEMINI CS 100 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3621 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NESPRESSO GEMINI CS 100

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-24 R&TTE (199/5/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-29 REACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] : : PC PC AC PC : 10°C (50°F) 35°C (95°F) , : , PC (, ) PC DC () : 100­240Vac : 50-60Hz : 3. 42A (65W/90W) : 19Vdc ! AC : 3 : X-ray ( ), ( ), ( ) X-ray PC 3 1 2 AC 2 1 3 110V -220 V PC 11 LCD 1. [Fn]+[F5] [Fn]+[F6] LCD 1 PC 2 14" 1 2 3 4 5 6 esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 pause break prt sc sysrq num lk insert scr lk delete backspace home 7 8 tab pgup caps lock enter pgdn shift shift end ctrl fn alt alt ctrl 9 10 1 PC 15. 6" 1 2 3 4 esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 pause break prt sc sysrq insert delete home pgup pgdn end 5 6 7 backspace num lk scr lk tab home pgup caps lock enter shift shift end 8 pgdn enter ctrl fn alt alt ctrl insert delete 9 10 PC 1 1 2 () 3 4 () TFT LCD LCD () 5 6 / PC STR LED Suspend-to-RAM () LED Suspend-to-Disk ( ) 1 PC 7 8 () () WindowsTM 2 WindowsT 9 Windows / 3 () 10 PC 1 14" 2 3 1 4 5 1 PC 15. 6" 2 3 1 4 5 ! . PC 19 1 2 - AC AC 3 4 0 PC 5 (RAM) BIOS CMOS POST (Power-On- Self-Test) ( BIOS) PC 1 14" 12 15. 6" 3 4 56 12 3 4 56 7 1 2 3 4 (1/8 ) (CD) / (DVD) (R) (RW) PC (1/8 ) USB (2. 0) 5 6 "" Windows Eject() () 7 Kensington® Kensington® Kensington® PC 14" 1 2 3 4 5 6 7 1 Kensington® Kensington® 2 4 3 1 5 6 (DC) AC DC : 2 3 LAN LAN RJ-45 8 RJ-11 PC 4 5 HDMI HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) , DVD, A/V, (DTV) ATSC HDTV 8 6 () 7 D-sub 15 VGA USB (2. 0) USB 2. 0 USB 1. 1 , , , , 12Mbits/ (USB 1. 1) 480Mbits/ (USB 2. 0) USB USB USB PC 12 15. 6" 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 (DC) AC DC : 2 3 LAN LAN RJ-45 8 RJ-11 PC 4 HDMI HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) , DVD, A/V, (DTV) ATSC HDTV 8 5 6 () D-sub 15 VGA USB (2. 0) USB 2. 0 USB 1. 1 , , , , 12Mbits/ (USB 1. 1) 480Mbits/ (USB 2. 0) USB USB USB PC 14" 1 15. 6" 1 1 AC AC PC 14" 1 15. 6" 1 1 , MP3, PDA PC 9 0 PC 3 AC AC DC AC-DC 100V-120V 220V-240V AC US AC 2 1 3 110 V-2 20 V : ! AC PC BIOS ! 10°C 35°C (50°F 95°F) ! PC BIOS [F2] BIOS [Tab] BIOS [ESC] ! (POST) (POST) (POST) POST POST BIOS POST BIOS " (No operating system found)" PC S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) POST Windows Windows: (1) " (My Computer)", (2) (Properties), (3) (Tools), (4) (Check Now), (5) , (6) (Thorough) (7) (Start) Norton Disk Doctor Symantec ! PC Windows , , CPU, (- Windows STR) !Suspend-to-RAM (STR) Suspend-to-Disk (STD) STD ( ) PC 95% !Advanced Boot Security Save & Exit [Disabled] [Static] [No] [4] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] Start Easy Flash NESPRESSO FancyStart POST Logo Type Play POST Sound Speaker Volume Internal Pointing Device Intel Virtualization Technology VT-d Legacy USB Support SATA Configuration Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 01. 1204. Easy Flash Utility FLASH TYPE: Generic Flash Type Current Platform Platform: K53SD Version: 100 Build Date: 03 16 2010 Time:11:51:52 New Platform Platform: Unkown Version: Unkown Build Date: Unkown FS0 FS1 FS2 [ ]: Switch [ ] : Choose [q] : Exit 5. "Restore Defaults ()" Exit () () BIOS A-1 PC ( PST Outlook) () ! Next () : Windows "C" Windows HD "C" PC A-1 Windows HD 2 2 "C" (25%) "D" (75%) 5. : PC NESPRESSO www. asus. com PC A-1 DVD-ROM DVD-ROM CD-ROM DVD DVD DVD DVD-ROM CD DVD DVD MPEG2, AC3 CSS CSS () CSS DVD "" DVD ( ) DVD CSS CSS 5 DVD A-1 PC 1 , , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3 , , , , , , , , 4 , (), , , , 5 CIS, , , , , 6 PC A-1 - A , ; , , , , (), B , ; C , , ; - www. blu-raydisc. com/en/Technical/FAQs/BlurayDsicforVideo. html. A-1 PC PC JATE (), FCC (, , , ) CTR21 98/482/EC (PSTN) PSTN PSTN 4 1998 CTR 21 EC CTR 21 DTMF PSTN () CTR 21 () ( ) : " " PC A-19 : " " " CETECOM CTR 21 , , ( ) A-0 PC CTR21 1 1 1 PC A-1 CETECOM http:// www. cetecom. de/technologies/ctr_21. html 1 ( DTMF ) ID A- PC FCC 15 : · · B 15 (FCC) : · · · · / ! FCC I/O PC A- ( #47, 15. 193, 1993 Washington DC: , , ) FCC " 1 11 2. 4GHz " FCC RF FCC, RF R&TTE (199/5/EC) · · · · : · · · · [ 3] [ 3. 1a] [EN 60950] [ 3. 1b] [EN 301 489-1] & [EN 301] [489-17] [ 3. 2] [EN 300 328-2] A- PC CE CE LAN / EEC 2004/108/EC "" 2006/95/EC "" CE LAN / 1999/5/EC 9 1999 IC IC RF IC, RF : · · ( ) () PC A- ETSI 2. 412-2. 462 GHz 2. 412-2. 484 GHz 2. 412-2. 472 GHz Ch01 CH11 Ch01 Ch14 Ch01 Ch13 · : · 10mW 2. 4 GHz (2400 MHz­2483. 5 MHz) 100mW 2446. 5 MHz 2483. 5 MHz : 10 13 2446. 6 MHz 2483. 5 MHz : 100mW 2446. 5­2483. 5 MHz 2. 4 GHz : · · 100mW 10mW 2400­2483. 5 MHz EIRP 100mW 10mW: 01 05 11 24 32 41 55 Ain Hautes Alpes Aude Dordogne Gers Loir et Cher Meuse 02 08 12 25 36 45 58 Aisne Ardennes Aveyron Doubs Indre Loiret Nièvre 03 09 16 26 37 50 59 Allier Ariège Charente Drôme Indre et Loire Manche Nord A- PC 60 64 67 70 75 84 89 94 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales Bas Rhin 68 Haut Rhin Haute Saône 71 Saône et Loire Paris 82 Tarn et Garonne Vaucluse 88 Vosges Yonne 90 Territoire de Belfort Val de Marne LAN ART (www. art-telecom. fr) : WLAN 100mW 10mW PC A- UL UL 1459 () 200V peak, 300V peak-to-peak 105V rms, (NFPA 70) , : · , , , · · UL 1642 () () · · UL A- PC 6A 3 . : H05VV-F, 3G, 0. 75mm2 H05VV-F, 2G, 0. 75mm2 TV () CATV-- () ANSI/NFPA 70 National Electrical Code (NEC) Section 820. 93 REACH REACH ( , , ) NESPRESSO REACH http://csr. asus. com/english/REACH. htm PC A-9 () CAUTION!Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. [. . . ] Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NESPRESSO GEMINI CS 100 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NESPRESSO GEMINI CS 100

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag