คู่มือผู้ใช้ NESPRESSO GEMINI CS 220 RACCORDEMENT EAU

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NESPRESSO GEMINI CS 220 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NESPRESSO GEMINI CS 220 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NESPRESSO GEMINI CS 220


NESPRESSO GEMINI CS 220 RACCORDEMENT EAU: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1904 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NESPRESSO GEMINI CS 220RACCORDEMENT EAU

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] · Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury The cord moves rapidly when rewinding. · Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use. · Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes. [. . . ] The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. · Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts. · Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage. · Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty. In these cases, contact NESPRESSO Electronics Service Agent to avoid hazard. In these cases, contact NESPRESSO Electronics Service Agent to avoid hazard. · Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged. · Only use parts produced or recommended by NESPRESSO Electronics Service Agents. Use only with NESPRESSO recommended or approved attachments and accessories. · To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs. · Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner. The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. · If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank. · Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine. [. . . ] · Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine. · Do not push or pull the lever on the vacuum cleaner If the lever is damaged, the vacuum cleaner may not work properly and indicator light may flash red and alarm may sound although dust tank is not full. In this case, contact NESPRESSO Electronics Service Agent <Do not push or pull the lever> lever Thermal protector : This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NESPRESSO GEMINI CS 220 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NESPRESSO GEMINI CS 220

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag