คู่มือผู้ใช้ NIKON COOLPIX S1 QUICK START GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NIKON COOLPIX S1 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NIKON COOLPIX S1 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NIKON COOLPIX S1


NIKON COOLPIX S1 QUICK START GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1802 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NIKON COOLPIX S1 (5419 ko)
   NIKON COOLPIX S1 (5407 ko)
   NIKON COOLPIX S1 BROCHURE (819 ko)
   NIKON COOLPIX S1 QUICK START GUIDE (1802 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NIKON COOLPIX S1QUICK START GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Turn the camera on 6 Taking Pictures Choose a language and set the clock The first time the camera is turned on, a language-selection dialog will be displayed in the monitor. Follow the steps below to choose a language and set the time and date. Use the multi selector to navigate the menus. Press center ( ) to make selection Move cursor up Display sub-menu, move cursor right, or make selection Cancel and return to previous menu, or move cursor left Move cursor down 1 Cancel Confirm 2 DATE Set time and date?No Yes Confirm Choose a language and set the clock Highlight language. Confirmation dialog displayed. 3 DATE Set time and date? [. . . ] The Install Center program will launch automatically and a "Select Region" dialog will be displayed. (The "Select Region" dialog is not displayed in the European release of PictureProject. European users can proceed directly to Step 3 . ) A language selection dialog will be displayed. Select a language and click Next. If the "Select Region" or "Select Language" Dialog Is Not Displayed 3 Open the "My Computer" window by selecting My Computer from the Start menu (Windows XP Home Edition / Windows XP Professional) or by double-clicking the My Computer icon on the desktop (other versions of Windows) and then double-click the CD (PictureProject) icon. 14 Bundled software PictureProject 4 Click Easy Install to begin installation of the following software: · PTP drivers for COOLPIX-series cameras (Windows XP only) · Nikon Mass Storage Camera Drivers (Windows 98SE only) · Panorama Maker · Apple QuickTime 6 · Nikon FotoShare (Europe only) · PictureProject · Microsoft DirectX 9 The first components to be installed are the camera drivers. The drivers installed depend on the computer's operating system: · Windows XP: Follow the on-screen instructions to install the PTP driver (on some systems the driver may be installed by a wizard). Windows 5 · Windows 2000 /Windows Me: No drivers are installed. · Windows 98 SE: Follow the on-screen instructions to install the Mass Storage Drivers. 6 The Panorama Maker install wizard will start. Follow the on-screen instructions to complete installation. Install PictureProject 7 Click Yes to install QuickTime. 15 PictureProject Bundled software 8 Windows The Nikon FotoShare setup program will start (Europe only). Follow the on-screen instructions to complete installation. 9 The PictureProject setup program will now start. After reading the license agreement, click Yes to accept the agreement and proceed with installation. 10 Click Next to install PictureProject to the location shown under "Destination Folder, " or click Browse. . . Double-click the PictureProject installer CD icon on the desktop, then double-click the Welcome icon. (The "Select Region" dialog is not displayed in the European release of PictureProject. European users can proceed directly to Step 3 . ) A language selection dialog will be displayed. Select a language and click Next. 3 4 Click Easy Install to begin installation of the following software: · Panorama Maker · PictureProject · Apple QuickTime 6 (if required) Once installation is complete, European users can install Nikon FotoShare by copying the "FotoShare" icon to the hard disk (Step 6 ). 18 Bundled software PictureProject 5 The Panorama Maker installer will start. Follow the on-screen instructions to complete installation. 6 The message shown at right will be displayed (Europe only; users in other areas can proceed directly to Step 7 ). Macintosh 7 Enter your administrator name and password and click OK. 8 The PictureProject license agreement will be displayed. After reading the license agreement, click Accept to accept the terms and conditions of the agreement and view the ReadMe file. Take a few moments to read this file, which may contain important information that could not be included in this manual. After viewing the ReadMe file, click Continue to proceed with installation. Install PictureProject 19 PictureProject Bundled software 9 The PictureProject installer will start. Click Install and follow the steps below: 1 2 Macintosh To have PictureProject Transfer start automatically when the camera is connected, click Yes when prompted. Click Quit to exit the PictureProject installer. 3 Apple QuickTime 6 If an earlier version of QuickTime is installed, the QuickTime 6 installer will start automatically. [. . . ] Windows 98 Second Edition (SE) In My Computer, click with the right mouse button on the removable disk corresponding to the camera and select Eject from the menu that appears. View pictures on a computer Macintosh Drag the camera volume ("NO NAME") into the Trash. 26 Bundled software PictureProject You have now taken pictures and copied them to your computer. To make the most of all the features of your Nikon digital camera, be sure to read the Guide to Digital Photography. Viewing the PictureProject Reference Manual The PictureProject manual may be found on the PictureProject reference manual CD. 1 2 Insert the PictureProject reference manual CD in a CD-ROM drive. View pictures on a computer Double-click the CD icon. · Windows: Open "My Computer" and double-click the CD (Nikon) icon. Double-click the INDEX or INDEX. pdf icon to display a languageselection screen. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NIKON COOLPIX S1 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NIKON COOLPIX S1

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag