คู่มือผู้ใช้ NIKON D5000

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NIKON D5000 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NIKON D5000 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NIKON D5000


NIKON D5000 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (12204 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NIKON D5000 (20098 ko)
   NIKON D5000 BROCHURE (3826 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NIKON D5000

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Live View Live View 49 Live view DK-5 ( fluorescent, mercury vapor, sodium lamps) Live view LCD Live View Live View LCD Noise 30 LCD 30 d5 Exposure delay mode On Live view · · · · (Cross/Star filter) · · · () 50 Manual focus live view Live view LCD 6. 7 4 LCD : Wide area Normal area 51 Live View 24 1. 4 ( ) REC (AE-L/AF-L) (Exposure Comp. ) P, S, A, M Live View 4. 4 2 GB 5 1280 x 720 20 52 Movie setting 1. 4 24 / 1280 x 720 () 24 / 640 x 424 () 24 / 320 x 216 () 4 Sound ON 4 2. [. . . ] Picture Control C-1 C-99 · 99 (C-1 C-99) · · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 123 , Picture Control 1. 8 8 · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 124 Picture Control 1. · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 125 Picture Control 1. : (Nikon Picture Control) Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape) 126 GPS D5000 GPS GP-1 GP1-CA90 GPS DP-1 2HNikon Camera Accessories GPS LCD (), (), , UTC 2 GPS LCD GPS 127 GPS Set Up · [Auto meter off]: ( c2) GPS 1 Disable GPS * (Default ) · [Position]: (), (), , UTC GPS LCD Enable * : UTC 128 (Playback) LCD Playback 4 9 Thumbnail () Thumbnail Retouch Retouch 129 Rotate Tall Image review Playback ( On 4 ) c2 : Auto off timers (4 ­ 10 ) 130 7 ( GPS) 131 File information 1 2 3 4 5 / Retouch / 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Retouch 1 12 DSC_0001. JPG Normal/ 6 7 8 9 4288x2848 10:02:27 . : 15 04 2009 100D5000 132 Histogram ¹ 3 RGB ³ () 6 Red Channel 7 Green Channel 8 Blue Channel 9 / ¹ RGB Histogram Display 1 2 3 4 Retouch WB 5 () 133 (Histogram) LCD , 134 Highlight 1 2 Retouch 3 Highlight 4 5 / 135 1 (Shooting Data) ¹ 1 2 3 4 5 6 / Retouch MTR = SPD = AP. = EXP. MODE = ISO = ² 7 8 9 10 11 VR ³ ( VR) , / 1 2 3 4 5 6 Retouch = = 1/250 . 7 8 9 10 11 = 18-55 /3. 5-5. 6 = AF-A ³ VR = On VR TTL +1. 0 D5000 1 12 ¹ Data Display ² ISO Auto ³ VR-Vibration Reduction 136 2 (Shooting Data) ¹ 1 2 3 4 5 6 7 / Retouch WB Picture Control Picture Control ( 1) 8 9 10 11 12 13 Saturation Filter effect ( 2, 3) Hue/Toning ( 4, 5 ) / 1. 5. Data Display Picture Control Standard, Vivid, Portrait Landscape Picture Control Neutral, Monochrome Custom Picture Control Monochrome (-) Picture Control Monochrome (-) 137 3 (Shooting Data) ¹ 1 2 3 4 5 / Retouch Noise Reduction Active D-Lighting Retouch 6 7 8 / 1 2 3 4 5 Retouch Noise Reduction: Normal Active D-Lighting: Normal Retouch + D-Lighting + WARM TONE + + 6 7 8 : SPRING HAS COME SP RING HAS COME. 3636 : NIKON D5000 1 12 ¹ Data Display 138 GPS ( GPS ) ¹ 1 2 3 4 5 Retouch () () 6 7 8 UTC / 1 2 3 4 5 Retouch : N 35° 36. 371´ 35 36. 371 : E 139° 43. 696´ 139 43. 696 35 6 7 8 UTC: . 15 . : NIKON D5000 1 12 ¹ GPS 139 Overview data (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 / Retouch ISO * GPS 9 10 11 12 13 14 15 16 + 1 2 3 4 5 6 7 8 1 12 = NIKON D5000 Retouch ISO = 200 * = 35 . GPS 9 10 11 12 13 14 15 16 + +1. 3 -1. 3 = = P = 1/250 = f/5. 6 * ISO Auto ISO 140 Overview data (2) 17 18 19 20 21 22 23 Picture control Active D-Lighting 24 25 26 WB WB 17 18 19 20 21 22 23 Picture control Standard/ Active D-Lighting /Low DSC_0001. JPG Normal/ 24 25 26 4288x2848 10:02:27 . : 15 04 2009 100D5000 WB : Auto WB : Auto +6 : M : AdobeRGB 141 Thumbnail Playback 4, 9, 72 ( ) Retouch 142 72 () 4 4, 9, 72 ( SD ) !! 143 LCD LCD / L 27 , M 20 S 13 LCD ( 10 ) LCD - LCD 144 (Protecting photographs) 1. : 2 145 Deleting photographs LCD LCD : NEF+JPEG NEF JPEG 146 (Protecting photographs) 1. 147 Delete Delete Playback menu Delete (Selected) 1. 4 Delete Yes 149 Delete (Selected Date) 1. 4 Delete all image Yes 151 Slide shows Slide shows Playback (Hidden) 1. Slide show Slide shows Start Set frame interval Slide shows (pause) Restart slide show Exit Playback menu 152 Date Imprint d6 OFF (default) * Date Date and time Date counter LCD : Date Imprint · · Date · RAW RAW+B · DPOF Print set Date imprint 153 Date Counter 22/04/2009 3 3 Number of days : Years and days : Years, months and days : 2 2 (25/04) , 154 , USB 155 A/V EG-CP14 HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) C 156 1. : LCD HDMI Auto * 480p 576p 720p 1080i 640 x 480 (progressive) 720 x 576 (progressive) 1280 x 720 (progressive) 1920 x 1080 (interlaced) * (Default ) 157 158 ( PictBridge) 159 Color Space Color Space Color Space sRGB Color Space Adobe RGB RGB * * (Default ) 1. 4 ­ Color Space () Color Space sRGB Adobe RGB , - Color Space sRGB Adobe RGB sRGB Adobe RGB JPEG D5000 Exif 2. 21 DCF 2. 0 Exif 2. 21 DCF 2. 0 Exif 2. 21 DCF 2. 0 Color Space sRGB View NX Capture NX D5000 160 (Retouch) (Retouch Menu) ** NEF JPEG ** * *** 2 D-lighting, , , (Monochrome) - Cross screen Menu Retouch Playback ** *** : Retouch Retouch 10 1 20 () ( Image Overlay) Filter effects NEF(RAW) JPEG Large - Fine 161 Retouch 1. OK LCD Retouch 162 D-Lighting (Red Eye Reduction) 4 : 163 Trim () main command dial : 3:2, 4:3, 5:4, 1:1 16:9 8 8 3:2 3424x2280, 2560x1704, 1920x1280, 1280x856, 960x640, 640x424 4:3 3424x2568, 2560x1920, 1920x1440, 1280x 960, 960x720, 640x480 5:4 3216x2568, 2400x1920, 1808 x1440, 1200x960, 896x720, 608x480 1:1 2560x2560, 1920x1920, 1440x1440, 960x960, 720x720, 480x480 16 : 9 3424x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x536, 640x360 164 (Monochrome) - (B&W), (Sepia), - (Cyanotype) 165 (Filter Effects) LCD Skylight Warm filter Red intensifier Green intensifier Blue intensifier Cross screen Soft filter Skylight ( ) () 3 1- High, 2- Normal, 3- Low 166 Cross screen Cross screen 1. Length of points: 3 4 Confirm 4 Save OK 167 (Color Balance) 4 , , LCD JPEG NEF (RAW) JPEG fine Large 168 (Small Picture) 640 x 480 320 x 240 160 x 120 : - Thumbnail : 169 (Image Overlay) (Image Overlay) NEF (RAW) 2 NEF NEF (RAW) 1. [. . . ] Clean at startup Clean at shutdown Clean at start & shut Cleaning off Lock mirror up for cleaning · Start Video Mode · NTSC · PAL * HDMI HDMI · Auto * · 480p · 576p · 720p · 1080i Time zone and date · Time zone Select · Date Date set Time set · Date format yy/mm/dd mm/dd/yy dd/mm/yy · Daylight saving time Off On · Auto SCENE · P, S, A, M · · * · · CMOS · CMOS · NTSC · PAL () * HDMI HDMI · * · 480p · 576p · 720p · 1080i · · · // // // · 207 Language · German · English · Spanish · French · Italian · Dutch · Portugese · Russian · Swedish · Chinese Traditional · Chinese Simplified · Japanese · Korean Image Comment ( ) · Done · Input comment Text entry · Attach comment Auto Image Rotation · On * · Off Image Dust Off Ref Photo · Start · Clean sensor then start GPS GPS · Auto meter off · Position Eye Fi Upload · Enable · Disable * Firmware Version · Version No. A x. 00 B x. 00 L x. 00 · German · English · Spanish · French · Italian · Dutch · Portugese · Russian · Swedish · Chinese Traditional · Chinese Simplified · Japanese · Korean , , · · · · * · CMOS · Start · ( NEF Nikon Capture NX2 ) GPS · GPS · GPS SD Eye-Fi · Enable · Disable * () · A x. 00 B x. 00 L x. 00 208 Shooting Menu · Scene mode · Night landscape · Party/indoor · Beach/snow · Sunset · Dusk/dawn · Pet portrait · Candlelight · Blossom · Autumn colors · Food · Silhouette · High key · Low key Set Picture Control · Standard Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A, -3 to +3) Hue (-3 to +3) · Neutral Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A, -3 to +3) Hue (-3 to +3) · Vivid Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A, -3 to +3) * · · / · / · / · / · · · · · · · · · Default (3, 0, 0, 0, 0) Quick adjust (-2 +2) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (A, -3 +3) (-3 +3) · Default (2, 0, 0, 0, 0) Quick adjust (-2 +2) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (A, -3 +3) (-3 +3) · Default (4, 0, 0, 0, 0) Quick adjust (-2 +2) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (A, -3 +3) 209 Hue (-3 to +3) · Monochrome Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Filter (Off, Y, O, R, G) Toning (10 options) · Portrait Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A, -3 to +3) Hue (-3 to +3) · Landscape Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A, 0 to 9) Contrast (A, -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A, -3 to +3) Hue (-3 to +3) · [custom] Manage Picture Control · Save/edit · Rename · Delete · Load/save Image Quality · NEF (Raw) + JPEG Fine · NEF (Raw) + JPEG Normal · NEF (Raw) + JPEG Basic · NEF (Raw) · JPEG Fine · JPEG Normal * · JPEG Basic Image Size · Large * · Medium · Small White Balance · Auto * · Incandescent · Fluorescent · Direct Sunlight · Flash (-3 +3) · (-) Default (3, 0, 0, 0, 0) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (, , , , ) ( 10 ) · Quick adjust (-2 +2) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (A, -3 +3) (-3 +3) · Quick adjust (-2 +2) (A, 0 9) (A, -3 +3) (-1 +1) (A, -3 +3) (-3 +3) · [custom] · · · · CF · NEF (Raw) + JPEG Fine · NEF (Raw) + JPEG Normal · NEF (Raw) + JPEG Basic · NEF (Raw) · JPEG Fine · JPEG Normal * · JPEG Basic - x / · 4288 x 2848 / 12. 2 M ( 12. 2 ) * · 3216 x 2136 / 6. 9 M ( 6. 9 ) · 2144 x 1424 / 3. 1 M ( 3. 1 ) · Auto A-B, G-M * · Incandescent · Fluorescent · Direct Sunlight · Flash 210 · · · · Cloudy Shade Choose color temp. Preset manual · · · · Cloudy Shade 2500 K - 10000 K Program WB ISO · ISO AUTO LO 1. 0 LO 0. 7 LO 0. 3 200 * 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 HI 0. 3 HI 0. 7 HI 1. 0 · ISO sensitivity auto control On / Off * Maximum sensitivity 400 800 1600 3200 HI 1 * Minimum shutter speed 1/2000 - 1 sec Active D-Lighting · Extra High · High · Normal · Moderate · Off * Auto distortion control · Off * · On ( b2 ) · ISO LO 1. 0 LO 0. 7 LO 0. 3 200 * 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 HI 0. 3 HI 0. 7 HI 1. 0 · ISO () / () * 400 800 1600 3200 HI 1 * ( 6400) 1/2000 - 1 · · · · · * Nikkor Type G D · Off * · On 211 Color Space · sRGB * · Adobe RGB Long Exposure NR () · On · Off * High ISO NR (Noise Reduction) · High · Normal * · Low · Off Active Folders · New · Rename · Delete Movie Setting · Quality 1280 x 720 (16:9) 640 x 424 (3:2) 320 x 216 (3:2) · Sound On Off Interval timer shooting · sRGB * · Adobe RGB ( ½ ) · On · Off * ISO · (1600 ) · ISO (800-1600) * · ISO 400 · ( ISO 800 ) · New · Rename · Delete · 1280 x 720 (16:9) 640 x 424 (3:2) 320 x 216 (3:2) · On Off · Start Now Start time · Interval [hh:mm:ss] · Select Intvl*Shots [000] x [0] = 0001 · Start Off On · · [. ::] · x [000] x [0] = 0001 · Off On 212 Playback Menu · Delete · Selected · Select Date · All Playback Folder · D5000 · All · Current Display Mode LCD · Done · Highlights · RGB Histogram · Data Image Review · Off · On Rotate Tall · On * · Off Slide Show · Start · Frame Interval 2 sec 3 sec 5 sec 10 sec Print Set (DPOF) · Select / set · Deselect All? * · Selected · Select Date · All · D5000 · DCF · LCD · · CMOS · // () · · · · * · · · 2 3 5 10 DPOF · / ( NEF ) · 213 Retouch Menu ( ) · D Lighting · Low · Normal · High Red-eye correction · Select image Trim · Select image Zoom / Scroll Aspect Monochrome · Black-and-white Select image · Sepia Select image · Cyanotype Select image Filter effects · Skylight Select image · Warm filter Select image · Red intensifier Select image · Green intensifier Select image · Blue intensifier Select image * background · Low · Normal · High · Crop · Select image / Aspect / (-) · Black-and-white - · Sepia · Cyanotype - · Sky light () · Warm filter () · Red Intensifier () · Green Intensifier () · Blue Intensifier () 214 · Cross screen · Soft Low Normal High Color balance · Select image Color wheel Small picture · Select image · Choose size 640x480 3240x240 160x120 Image overlay · Image 1 Image Thumbnail (single) Gain (x0. 1 - x2. 0) · Image 2 Image Thumbnail (single) Gain (x0. 1 - x2. 0) · Preview · Cross screen · () · · · 640x480 3240x240 160x120 NEF · Image 1 Image Thumbnail * Gain (x0. 1 - x2. 0) · Image 2 Image Thumbnail * Gain (x0. 1 - x2. 0) · Preview · RAW (NEF) NEF (RAW) processing · Select image · Choose parameters Image quality Image size White Balance Exposure comp. Set Picture Control · Execute Quick retouch · Select image · Select level Normal Low High NEF (RAW) JPEG · · JPEG JPEG JPEG ( Picture Control) · · · 215 Straighten · Select image · Adjust angle · Save Distortion control · Auto Select image Adjust · Manual Select image Adjust Fisheye · Select image · Adjust Color outline · Select image Perspective control · Select image · Adjust Stop-motion movie · · · · · · · · · · · Create movie · Frame size 640x480 320x240 160x120 · Frame rate 15 fps 10 fps 6 fps 3 fps · · 640x480 320x240 160x120 · 15 10 6 3 216 My Menu · Add items · Select image Playback menu Shooting menu Custom setting menu Setup menu Retouch menu Remove items · Select item to remove Rank items · Select item to re-order Choose tab · My menu · Recent settings * · Select image Playback menu Shooting menu Custom setting menu Setup menu Retouch menu · · - Menu · My menu · 217 Custom Settings Menu (a: Autofocus) ( a: ) · a1 AF area Mode a1 · Single point * · Dynamic area · Auto-area · 3D-tracking (11 points) a2 Built-in AF-assist illuminator a2 · On * · Off a3 Live view auto focus a3 Live view · Face priority · Wide area * · Normal area a4 Range finder a4 · On · Off * * · * · · · 3D-tracking ( 11 ) · On * * · Off · · * · Manual focus · On · Off * 218 Custom Settings Menu (b: Metering/Exposure) ( b: /) · b1 EV steps for exposure ctl. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NIKON D5000 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NIKON D5000

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag