คู่มือผู้ใช้ NIKON D90

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NIKON D90 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NIKON D90 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NIKON D90


NIKON D90 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (10958 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NIKON D90 (16844 ko)
   NIKON D90 ERRATA (206 ko)
   NIKON D90 BROCHURE (3221 ko)
   NIKON D90 ADDENDUM (232 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NIKON D90

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Nikon Asia Nikon Digitutor D90 D90 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------· · · (Quick Guide) · (Software Installation Guide) · CD-ROM (Software Suite) · () : /: 2 : : 1 : D90 D90 LCD 1 LCD 2 LCD 1 LCD 2 Info (Command dials) Help 2 : Built-in flash LiveView Playback Movie mode Movie playback 3 : Focus Auto Focus Singla Piont AF Focus Lock AE-L/AF-L Auto Focus Assisted Light 3 1 2 3-7 8 9 10 11 12-13 14 15 16 17 18 19 20-24 25 26 27-28 29 30 31 32 34 36-38 39 40 42 44 45 46-48 49-53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 66 Manual Focus Image Quality and Sizes Image Quality Image Sizes Release Mode Buffer Memory Self-Timer Release Remote release Built-in flash Repeating Flash Commander Mode Commander Mode FV Lock Fn-Function Optional flash Sensitivity ISO ISO ISO ISO Auto Exposure Mode Exposure Mode P ­ Programmed Auto S ­ Shutter Priority Auto A ­ Aperture Priority Auto M ­ Manual B - Bulb Metering Metering AE-Lock Exposure compensation Flash compensation Bracketing AE & Flash Bracketing White Balance Bracketing Active D-Lighting ADL-Bracketing 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83-85 86 87 88-89 90 91-92 93 95 97 97 98 99 101 103 104 105 107 109 111 113 114 115 116 118 120 122 4 White Balance - WB WB WB Fine Tuning Color Temperature WB ­ Preset WB WB WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) Picture Control Picture Control Picture Control Picture Control A-Auto Picture Control Filter Effect , Picture Control Picture Control Picture Control Active D-Lighting Active D-Lighting Active D-Lighting Multiple Exposure Multiple Exposure GPS GPS Playback 1 2 3 GPS ( GPS) (1) (2) Thumbnails Date LCD Delete Pictmotion Pictmotion Slide shows AV HDMI D90 PC 5 124 125 127 128 131 132 134 136 137 138 140 142 143 145 147 148 149 150 151 152 153 157 159 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Color Space Color Space Color Space (Retouch Menu) (Retouch Menu) Retouch D-Lighting () Redeye Trim () (Monochrome) (Filter Effects) (Cross screen) (Color Balance) (Small Picture) (Image overlay) NEF (RAW) processing (Quick Retouch) (Straigthen) (Distortion Control) (Fisheye) Side-by-Side Comparison D90 D90 D90 D90 MB-D80 Capture NX My Menu My Menu (Quick Reset) (Quick Reset) (Reset - Custom Menu) 181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 190 193 194 194 195 195 196 197 198 200 201 202 204 205 206 209 212 213 216 217 6 Basic Set Up Menu Shooting Menu Playback Menu Retouch My menu Custom Settings Menu ( a: ) ( b: / ) ( c: / ) ( d: ) ( e: / ) ( f: ) 220 222 226 228 230 231 232 233 234 236 238 7 D90 1. - ISO Exposure Modes 12 P, S, A, M P - Program Programmed Auto , S - Shutter Shutter-Priority Auto A - Aperture Aperture Priority Auto M - Manual Manual Digital Vari-Program (Auto) (Portrait) (Landscape) (Close up) , (Sport) (Night Portrait) 13 LCD I 1. ISO * d4 16 LCD , , , LCD LCD 10 LCD 1. Analog , , WB, Active D-Lighting 17 LCD II LCD 21. [. . . ] Active DLighting 2 On Active DLighting Off Active DLighting LCD : Active D-Lighting ( Matrix metering) ISO contrast brightness M Active D-Lighting Auto Normal 121 0 LCD , , 1 - P-Program S-Shutter A-Aperture M Manual P, S, A, M WB bracketing D-Lighting ADL bracketing ISO-Auto ISO OFF ON Off ON 2 ( AF : · · · b1 EV steps 1/3, 1/2 1 e4 Brcketing e6 Bracketing order ) 2 122 (White Balance) Auto WB P, S, A, M (White Balance) K () 3500 8000 * WB RGB 1005 CMOS Type G D SB-800 600 WB () () 7 () (Default ) 3000 * 2700 * 3000 * 7200 * 5200 * 3700 * 4200 * 5000 * 6500 * * () 123 (White Balance) K 5400 * 6000 * 8000 * 250010000 * Pre set Manual WB * () Auto WB 1. WB - LCD : · * (Color Temperature) 5, 000-5, 500 K () · · WB Fine Tuning e4 Auto bracketing set WB Bracketing 124 White Balance fine tuning WB WB sub command dial 1. 8 green (G) magenta (M) blue (B) amber (A) - (green-magenta) - (amber-blue) color compensation (CC) filters 125 3. WB A-B LCD : · () WB B-Blue mired K 4000 K­7000 K ( of 1000 K) =83 mired 7000 K­6000 K ( of 1000 K) = 24 mired color compensation (CC) filters · WB (Fine tuning White Balance) WB / 5 mired A A- Amber B B-Blue LCD 126 Color Temp. 5000 ­ 5500 K () (3200 K) 7000 K K Shooting Menu White balance Choose Color temp. WB K : · K - - WB Fine Tuning WB Pre set WB K K Choose Color temp. · 127 Preset WB Preset WB 2 Preset WB Direct Measurement Copy from Photograph NEF (RAW) D90 preset 5 d-0 d-4 WB d-1, d-2, d-3, d-4 2 1. WB preset WB Main Command Dial d-0 LCD · WB preset d-0 d-0 WB 5200 K () · d-0 WB preset WB preset d-1, d-2, d-3 d-4 · c2 WB preset 130 WB preset d-0 d-1, d-2, d-3 d--4 1. d-2, d-3, d-4 PRE : Preset manual d-1 d-1 d-2, d-3, d-4 133 WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) 1. 8 d-1, d-2, d-3, d-4 WB WB preset WB 8 WB (WB Fine Tuning) 3. Set WB pre-set WB WB d-1, d-2, d-3, d-4 134 WB preset 1. 8 d-1 d-4 4 135 Picture Control ( LCD, PC, Mail, Projector ) Sharpening, Contrast, Brightness, Saturation, Hue Nikon Picture Control Picture Control Nikon Picture Control · · · · · Nikon Picture Control Nikon Picture Control Picture Control (Custom Picture Control) Picture Control , Picture Control : Nikon Picture Control Custom Picture Control Picture Control Nikon Nikon Picture Control Nikon Custom Picture Control Nikon Picture Control ;) D90 Nikon Picture Control 136 Nikon Picture Control Nikon Picture Control 4 (-) Nikon Picture Control 1. 8 137 ( - ) 4 LCD 138 Nikon Picture Control Nikon Picture Control 1. 139 Picture Control -2 +2 Vivid +1 Nl - Quick adjust All Picture Controls Sharpening A 0 () 9 () Contrast A -3 () +3 () Hazy Brightness -1 () +1 () Manual Adjustments non monochorme only Saturation A -3 ( ) +3 () Hue -3 (, , ) +3 ( , , ) Manual Adjustments monochrome only (-) Filter effect , , , OFF ­ Toning - [B&W], [Sepia], [Cyanotype] , , , , , -, - 140 A-Auto A-Auto G D : LCD LCD 141 Filter effect ( ) , , , OFF ­ Y Yellow O Orange R Red G Green , - Monochrome 142 Picture Control Nikon Picture Control 1. LCD 2 Vivid-02 (cursor) 8 8 19 Set Picture Control Rename 6. Reset 144 Picture Control Custom Picture Control ViewNX Capture NX Picture Control Picture Control 1. Picture Control C-1 C-99 · 99 (C-1 C-99) · · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 147 , Picture Control 1. 8 8 · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 148 Picture Control 1. · (Custom Picture Control) (Nikon Picture Control) 149 Picture Control 1. : (Nikon Picture Control) Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape) 150 Active D-Lighting Active D-Lighting , Subject 151 Active D-Lighting 1. High, Normal, Low : Active D-Lighting ( Matrix) (highlight) (shadow) (midtone) () · Active D-Lighting · Active D-Lighting contrast brightness · M Active D-Lighting Auto Normal · · LCD ( ) Active D-Lighting e4 Auto Brcketing set ADL bracketing Active D-Lighting 2 Active D-Lighting On Off ­ Active D-Lighting "Active D-Lighting" "D-Lighting" Active D-Lighting "" (Dynamic Range) D-Lighting Retouch Menu (Dynamic Range) "" 152 (Multiple Exposure) 2 -10 RAW 30 c4 1. ON Auto gain ON * OFF Gain ½ 2 1/3 3 OFF * (Default ) 154 6. () - 1 1 LCD 1 ­ 7 155 Multiple exposure Cancel Auto Gain On (Gain) · 30 · Reset · Off · · : · · · , LiveView , () EXIF Interval Timer - Multiple Exposure ( Interval timer) · · · 156 GPS D90 GPS GP-1 GP1-CA90 GPS DP-1 Nikon Camera Accessories GPS LCD (), (), , UTC 2 GPS LCD GPS 157 GPS Set Up · [Auto meter off]: ( c2) GPS 1 Disable GPS * (Default ) · [Position]: (), (), , UTC GPS LCD : UTC Enable * 158 (Playback) LCD Playback 4 9 Thumbnail () Thumbnail Retouch Retouch 159 Rotate Tall Image review Playback ( On 4 ) c4 : Image off delay (4 ­ 10 ) 160 7 ( GPS) 161 1 2 3 4 5 / Retouch / 6 7 8 9 Highlight 1 2 Retouch 3 Highlight 4 5 6 162 / Highlight Histogram ¹ 3 RGB ³ () 6 Red Channel 7 Green Channel 8 Blue Channel 9 / ¹ RGB Histogram Display 1 2 3 4 Retouch WB 5 () 163 (Histogram) LCD , 164 1 (Shooting Data) ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 / Retouch MTR = SPD = AP. = EXP. MODE = ISO = ² EXP. TUNING = ³ VR ( VR) 9 10 11 12 Commander mode A B / 9 = Retouch = TTL = = +1. 0 = 1/250 . [. . . ] Reverse indicators P S A M 1. Nikon Speedlight SB-600/800/900 215 (Quick Reset) AF 2 2 Image quality Image size 4288 x 2848 White balance Auto / 5000 K ISO sensitivity (Default) JPEG normal JPEG Large (Default) Metering Matrix Off AE/AF lock hold / Flash mode Auto ISO Auto ISO ISO 200 Single frame Release mode AF-A Focus mode AF Area mode (LiveView) Face Priority Auto slow sync Front curtain sync. Wide area Normal area Exposure compensation 0. 0 Flash compensation 0. 0 Flash lock Off Bracketing Off Picture Control None Flexible program (P*) Off P* Default 216 (Reset - Custom Menu) (CUSTOM SETTING MENU) Reset Custom setting a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Reset AF-area mode Center focus point Built-in AF-assist illuminator AF Point Illumination Focus point wrap-around Focus tracking with lock-on AF-ON for MB-D80 AF-ON MB-D80 Sub-command dial Live view autofocus (Default) Auto-area Normal zone On Auto No wrap Normal AF-ON AF-ON Wide zone 217 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 c5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 Reset ISO sensitivity step value Easy exposure compens. ( Command Dial) Center weight area () Fine tune exposure Shutter-release butt. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NIKON D90 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NIKON D90

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag