คู่มือผู้ใช้ NOKIA N76

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N76 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N76 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N76


NOKIA N76 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5462 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N76 (2841 ko)
   NOKIA N76 ISSUE 2 (2713 ko)
   NOKIA N76 ISSUE 1 (2841 ko)
   NOKIA N76 LIFEBLOG GUIDE IN ENGLISH (157 ko)
   NOKIA N76 PC SUITE GUIDE IN ENGLISH (131 ko)
   NOKIA N76 GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (1112 ko)
   NOKIA N76 POSITIONING GUIDE IN ENGLISH (162 ko)
   NOKIA N76 QUICKOFFICE GUIDE IN ENGLISH (149 ko)
   NOKIA N76 ONLINESHARE GUIDE IN ENGLISH (145 ko)
   NOKIA N76 ONLINE PRINT GUIDE IN ENGLISH (140 ko)
   NOKIA N76 PUSH TO TALK GUIDE IN ENGLISH (185 ko)
   NOKIA N76 MOBILE SEARCH GUIDE IN ENGLISH (128 ko)
   NOKIA N76 SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (140 ko)
   NOKIA N76 INSTANT MESSAGING GUIDE IN ENGLISH (171 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N76

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visual Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 81 81 82 82 82 83 83 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 91 91 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Push to talk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (SAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 131 131 131 132 132 132 133 133 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2007 Nokia 9 10 2007 Nokia . (E)GSM 850, 900, 1800 1900 UMTS 2100 () , : Office Microsoft Word, PowerPoint Excel (Microsoft Office 97, 2000 XP) 2007 Nokia 11 Nokia Nokia WAP 2. 0 (HTTP SSL) TCP/IP MMS, 12 2007 Nokia AC-3 AC-4 AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 LCH-12 CA-44 BL-4B : 2007 Nokia 13 2G 3G "" 11 Bluetooth " Bluetooth" 64 Nokia (3. 5 . ) "" 23 Nokia DKE-2 "USB" 68 microSD "" 24 14 2007 Nokia : Nokia N76-1 Nokia N76 Nokia Nokia www. nseries. com/support Nokia Nokia Nokia www. nokia. com/customerservice Nokia www. nokia. co. th/repair > Utilities > Nokia Nokia N76 Nokia N76 www. nseries. com/support Nokia > 2007 Nokia 15 Nokia N76 Nokia N76 Nokia Nokia Software Updater PC Nokia Software Updater Microsoft Windows 2000 XP Nokia Software Updater www. nokia. co. th/ softwareupdate Nokia , "" 117 : -- -- Nokia " " 20 > Utilities > MMS, GPRS, 16 2007 Nokia : , Radio, -- "" 55 Visual Radio 2007 Nokia Nokia N76 17 www. nseries. com/support Nokia , Visual Radio " -- " 38 "" 38 " -- " 78 "" 55 " ()" 23 Nokia N76 -- 165 18 2007 Nokia ( , , , ) ( ) ! , , , "" 76 , , , 2007 Nokia 19 Nokia N76 NaviTM Images & video Visual Radio ! Nokia N76 " ()" 23 "" 44 "" 23 "" 36 "" 34 "" 40 Nokia Nokia N76 Bluetooth ( , ) "" 26 "Visual Radio" 30 20 2007 Nokia Nokia N76 Nokia N76 1 Nokia N76 > Utilities > 2 Nokia N76 Bluetooth Nokia N76 (116 ) "" 66 3 Nokia N76 Nokia N76 Nokia > GSM 2007 Nokia Nokia N76 21 UMTS ( ) ( ) () 2007 Nokia GPRS EGPRS EGPRS EGPRS UMTS Bluetooth Bluetooth USB Nokia N76 LED LED 22 : > > Nokia AV (3. 5 . ) Nokia AV Nokia Nokia AV : Nokia AD-43 () 2007 Nokia Nokia N76 23 "" 112 Nokia N76 Nokia AD-43 Nokia AD-43 microSD Nokia Nokia > > > () > ( ) ( ) > Utilities > 24 2007 Nokia , > > > -- () (. sis) 2007 Nokia Nokia N76 25 AAC, eAAC, eAAC+, MP3 WMA : "" 28 "" 107 2 3 : 1 2 : : 1 Music > 26 2007 Nokia , > 1 > 2 3 4 > , , , > > 2007 Nokia 27 > () , , > > > () "" 28 "" 119 1 > 2 -- -- -- -- > USB Bluetooth " Bluetooth" 64 > Microsoft Windows XP () 28 2007 Nokia Windows Media Player Windows Media Player Nokia N76 Nokia Nokia Nseries PC Suite Nokia Music Manager Nokia Nseries PC Suite 3 USB Bluetooth USB Windows Media Player USB Nokia Music Manager Nokia Nseries PC Suite USB PC Suite USB > > USB > USB Windows Media Player Nokia Music Manager Nokia Nseries PC Suite Windows Media Player Windows Media Player Windows Media Player Windows Media Player Windows Media Player 1 Windows Media Player 2 Remove from list 2007 Nokia 29 3 Start Sync. Visual Radio Music > Radio FM Visual Radio Visual Radio () FM Visual Radio Visual Radio > Radio FM Windows Media Player Sync Set up Sync. Sync this device automatically Sync this device automatically Windows Media Player Windows Media Player Windows Media Player 30 2007 Nokia FM FM Music > Radio > > : > () > > FM > > ID ID () > > > Visual Radio > > > > 2007 Nokia 31 ! "" 19 > : -- -- Visual Radio Visual Radio -- FM -- RealPlayer . 3gp, . mp4 . rm RealPlayer > : -- RealPlayer -- OTA (IAP) WAP RealPlayer URL rtsp:// RealPlayer http . ram RealPlayer > > RealPlayer RealPlayer OTA 32 2007 Nokia Nokia Lifeblog Lifeblog Lifeblog Nokia Lifeblog Nokia Lifeblog Nokia Lifeblog www. nseries. com/support Nokia RealPlayer RealPlayer "" 79 > : -- RealPlayer -- Adobe Flash Player > > Flash 2007 Nokia 33 () () 1600x1200 . jpeg MPEG-4 . mp4 3GPP . 3gp ( ) "" 41 Bluetooth "" 47 : 1 2 : 1 : 34 2007 Nokia " -- " 38 "" 38 > ( Nokia Nseries PC Suite) "" 46 > () : 1 2 ( ) "" 36 3 2M - , 1M - MMS 0. 3M 4 ( ) 5 ( ) ( ) 2007 Nokia 35 2 > 3 > > 5 : () 2007 Nokia () " -- " 39 () "" 39 () () "" 36, "" 41 "" 44 ( ) 36 "" 76 " Bluetooth" 64 "" 47 () "" 46 > 2 " -- " 38 2007 Nokia 37 , , Bluetooth > : -- 2M - ( 1600x1200), 1M - ( 1152x864) MMS 0. 3M ( 640x480) 2M - 1M MMS MMS 0. 3M - MMS 0. 3M - -- -- () -- -- -- -- LED : ( ), ( ), ( ) ( ) () -- -- "" 38 -- () -- "" 38 -- : -- 38 2007 Nokia : ( ) () ( ) ( ) (), ( ), ( ), ( ), ( ) ( ) > > > -- > 2 , 10 20 ( ) > ! > 2 2007 Nokia 39 () () : 1 2 3 "" 43 60 () () : 1 2 3 "" 43 60 () ( ) " -- " 38 "" 38 > ( ) "" 46 > : 40 2007 Nokia 1 2 3 () "" 36 4 5 ( ) ( ) 6 , 7 > ( ): , , Bluetooth "" 76 " Bluetooth" 64 "" 47 . mp4 2 " -- " 38 2007 Nokia 41 > : -- ( ), ( ) () QVGA (320x240) . mp4 MMS ( QCIF, . 3gp) 300 ( 20 ) -- -- () > () -- -- : () -- 42 2007 Nokia , , ! , , Lifeblog , , , "" 45 () , . ram RealPlayer "RealPlayer" 32 "" 26 () > > , Bluetooth () 2007 Nokia 43 > > > > () > "" 46 "" 45 > "" 49 "" 48 > "" 49 > > "" 45 > > "" 44 44 2007 Nokia > > : / "" 45 "" 46 "" 46 () > > > 2007 Nokia 45 > > > USB , Bluetooth () . jpeg . jpg PictBridge "USB" 68 > 640x480 > > PictBridge USB > > 46 2007 Nokia > , www. nseries. com/support Nokia 2007 Nokia 47 www. nseries. com/support Nokia www. nseries. com/support Nokia > > , > > , , > > 48 2007 Nokia > > , , , muvee ! > > muvee "" 50 > > > ! [. . . ] : Nokia Nseries PC Suite 124 2007 Nokia : ?: Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite www. nokia. co. th : ?: ( ) 2007 Nokia 125 Bluetooth -- 126 2007 Nokia (+) (-) () 15C 25C (59F 77F) Nokia Nokia Nokia Nokia : Nokia 1 (Nokia Connecting Hands) Nokia (Nokia Original Enhancement) 2 1, 2, 3 4 ? Nokia Nokia 2007 Nokia 127 Nokia www. nokia. co. th/batterycheck 128 2007 Nokia www. nokia. co. th BL-4B * 120 (WCDMA) / 165 (GSM) * 8. 5 u (WCDMA ) / 8. 5 u (GSM) # 2007 Nokia 129 2007 Nokia 130 RF RF RF 1. 5 ( 5/8 ) implanted cardioverter defibrillator 15. 3 (6 ) : 15. 3 (6 ) 2007 Nokia 131 RF ABS 132 2007 Nokia ( ) : : 1 2 3 4 2007 Nokia 133 (SAR) ICNIRP SAR (Specific Absorption Rate) ICNIRP 2. 0 / (W/kg) SAR SAR SAR ICNIRP 1. 04 / SAR SAR SAR www. nokia. co. th * SAR 2. 0 / (W/kg) 10 134 2007 Nokia SAR SAR www. nokia. com A Adobe reader 102 B N P Nokia Lifeblog 33 push to talk 96 Bluetooth 66 64 65 66 66 66 R S RealPlayer 32 SMS F FM radio 30 U G GPRS GPS 109 UMTS USB 50 V J Visual Radio 30 Java 105 L LED 22, 112 M MMS 49 38 41 37 34 40 40 38 38 39 35 38 39 121 48 (IAP) 121 23 87 23 99 107 109 2007 Nokia 135 119 119 64 11, 118 21 64 68 68 microSD 24 24 16 SIP 121 Bluetooth 65 119 116 111 53 113 118 118 82 82 83 113 112 111 119 111 115 111 112 PIN 114 UPIN 114 UPUK 114 114 121 80, 83 112 119 121 113 112 112 89, 117 89 88 54 46 23, 113 77 , 98 50 86 24 16, 69 20 28 111 82 85 77 77 78 80 77 85 78 86 82 78 77, 78 136 2007 Nokia 76 86 79 83 78 77 77 88 15 15 48 52 46 46 45, 47 52 45 44 40, 43 43 10 42 37 34 38 USSD 76 76 108 102 103 28 28 28 27 26 RealPlayer 35 - 21 , 62 39 39 38 23 105 106 105 99 54 82 99 17 112 100 119 113 24 69 105 , 39 16 102 2007 Nokia 137 36 38 118 117 87 94 91 94 95, 118 87 95 94 95 95 96 96 58 95 95 12 115 77 28 music player 26 LED 22 pdf 102 Sis 105 svg 52 73 73 98 98 98 103 96 Nokia Nseries PC Suite 74 73 111 18 19 20 20 19 18 19 19 103 gallery 55 37, 44 54 55 , Muvees Muvee 50 Muvees 50 Muvees 50 112 112 , 53 138 2007 Nokia 114 PIN 114 PUK 114 UPIN 114 UPUK 114 114 108 89 83 53 . 3gp 34 . jad 105 . jar 105, 106 . mp4 34 . sis 105 RealPlayer 32 26 54 73 gallery 43 30 79 57 61 61 33 73 88 88 118 80 80 54 23 90 94 25 25, 46, 95 55 17 17 2007 Nokia 139 73 94 38 40 94 103 23 100 18 67 39 17 18 22, 112 118 53, 112 56 106 16 15 140 77 86 80 81 81 83 80, 81 81 83 77 80 12 105 2007 Nokia Ţ ا෾ 1 ѧԵ Թ ͧͿ 32 Թ ٹäҿ ѧԵ Ţ 161 2 . ¸Թ . ЪҸԻѵ . -- . ҹ 12130 4 ͧ 421 4 ٹä繷žҫ Ҫ ǧسԹ ࢵҧ͡ ا෾ 10700 Ţ 1007 G դ͹ 904 6 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N76 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N76

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag