คู่มือผู้ใช้ NOKIA N85

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N85 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N85 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N85


NOKIA N85 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (2466 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N85 (1793 ko)
   NOKIA N85 V3 (5788 ko)
   NOKIA N85 V1 (1724 ko)
   NOKIA N85 PTT (160 ko)
   NOKIA N85 DOWNLOAD (135 ko)
   NOKIA N85 MY NOKIA (59 ko)
   NOKIA N85 PC SUITE (117 ko)
   NOKIA N85 ISSUE 1.1 (3635 ko)
   NOKIA N85 DATASHEET (99 ko)
   NOKIA N85 GET STARTED (311 ko)
   NOKIA N85 PRINT ONLINE (137 ko)
   NOKIA N85 SHARE ONLINE (135 ko)
   NOKIA N85 SETTINGS WIZARD (72 ko)
   NOKIA N85 PTT  GUIDE (159 ko)
   NOKIA N85 INSTANT MESSAGING (143 ko)
   NOKIA N85 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N85 DOWNLOAD GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N85 GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (311 ko)
   NOKIA N85 PRINT ONLINE GUIDE IN ENGLISH (137 ko)
   NOKIA N85 SHARE ONLINE GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N85 SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (72 ko)
   NOKIA N85 INSTANT MESSAGING GUIDE IN ENGLISH (143 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N85

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Navi : -- -- -- -- -- -- 2. Navi > > > Navi > 29 1. Mobile Search () 1. [. . . ] Nokia 109 Nokia > > > > > > > > > > RSS 110 > > > " " 103 > > 1. E:\My Videos > -- USB Nokia 111 > Nokia 112 -- -- N-Gage N-Gage N-Gage Nokia , N-Gage N-Gage www. n-gage. com N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage 5 N- Gage N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage GPRS 3G WLAN N-Gage 113 N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage Options > Set Availability > Available to Play N-Gage N-Gage : 1. Register N-Gage N-Gage N-Gage N-Gage www. n-gage. com 114 Options > Resume Game Start Game My Games 5 -- -- -- -- -- N-Gage Track My Progress N-Gage Play With Friends NGage N-Gage Options > View My Friends "" 116 N-Gage 115 N-Gage N-Gage N-Gage Options > Edit Profile : Icon -- N-Gage Motto -- Change Favorite Game(s) -- Device Model -- Show Location -- N-Gage N-Gage Add a Friend Send N-Gage N-Gage Arena www. n-gage. com N-Gage N-Gage 116 N-Gage Options > Sort Friends By Options > Rate Player 1 5 N-Gage Options > Send Message 115 Submit GPRS, 3G LAN N-Gage N-Gage Options > View Message N-Gage N-Gage Options > Edit Profile N-Gage Options > N-Gage Settings N-Gage Player Name -- Personal Settings -- N-Gage N-Gage 117 N-Gage Options > View Recommendation N-Gage Connection Settings -- N-Gage Account Details -- N-Gage 118 -- -- -- 20 Bluetooth -- -- ( ) ) ( : -- -- : ( USSD) > 119 () > UMTS (1­9) ( ) 0 0 3 1. 2­9 "Nokia" 6 N, 6 o, 5 k, 4 i 2 a 120 3. > 6 # C C # # # # 1 1 1 * * 121 : 5 # # 1. > > > , > > "" 125 MMS MMS 122 8. > : MP4 : > > MMS > , Bluetooth 1 > : 123 7. " " 128 GPRS > ( ) > > " " 164 > > , , , , ( ) 124 : > (IAP) "" 175 " " 128 (ISP) 6 > > > " " 122 > : 125 ( ?) 1. > > > "" 130 > : > > > > 126 1. > > > -- -- -- -- ( ) -- () -- -- -- ( ) 127 > > > : -- MMS -- -- -- > -- -- -- ( ) -- -- () > > > C 128 > 6 > > > > -- -- -- IP -- (IAP) "" 175 -- -- POP3 IMAP4 -- -- APOP ( POP3 ) -- POP3 -- -- IP , , , 129 > > > > -- -- -- -- -- ( ) -- , (POP3) (POP3) -- IMAP4 ( IMAP4 ) -- ( IMAP4 ) -- > > > > -- -- > > > > 130 > > > > > > > -- , -- -- > > > 131 -- -- : , -- 1. C * + ( ) ( 0 ) > MMS ( UMTS ) ( ) > > DTMF ( ) > DTMF DTMF (w) (p) * 2. () 132 : > Bluetooth > > > > > > > ( ) > > > > > > > ( 133 DTMF DTMF UMTS ) 1 1. > 2 > > 6 > > > > > 4. > > > > (2-9) > > > 1 > > > () > 134 > > 2. 2. 5 : () USIM 135 > 1. UMTS ISDN ( ) ( ) 3. [. . . ] - 20. 30 . 321-323 3 99 0-2741-6363 10400 0-2660-9290 . - 20. 30 . 186 Nokia 3 636/2, 637/1, 637/2 6 79/290 10120 0-2741-6363 0-2673-7102 . - 19. 00 . 353/43 ( 9) 9 0-3871-6976-7 20260 0-3871-6978 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N85 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N85

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag