คู่มือผู้ใช้ NOKIA N91-5

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N91-5 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N91-5 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N91-5


NOKIA N91-5 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3864 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N91-5

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] All rights reserved. 0434 NOKIA CORPORATION RM-158 : 1999/5/EC http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ Copyright © 2006 Nokia Nokia Nokia, Nokia Connecting People Pop-Port Nokia Corporation Nokia tune Nokia Corporation Symbian Software Ltd © 1998-200(6) Symbian Symbian OS Symbian Ltd. MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) MPEG-4 Visual Standard (ii) MPEG-4 MPEG LA, LLC <http://www. mpegla. com> '' Nokia JavaTM Java Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows Media Player Microsoft Corporation / Stac ®, LZS ®, © 1996, Stac, Inc. , © 1994-1996 Microsoft Corporation : 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 5414425 Hi/fn ®, LZS ®, © 1988-98, Hi/fn : 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 5414425 © Copyright ANT Ltd. 1998 5818437 T9 Copyright © 1997-2006 Tegic Communications, Inc. All rights reserved. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] All rights reserved. : 3 · · · · 1 2 · > · · : · · · · · · () · · 2 · · () "" 62 "" 20 · 4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N91 3, 000 Wi-Fi 2Mpix -- > > ! Image Store () Nokia PC Suite · , · · · , · · · "" 83 · 4 Gb > > Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N91 Nokia N91 5 Nokia N91 -- GSM -- -- -- "-- " 44 -- "" 21 -- , "--" 19 -- " ()" 9 -- "" 7 -- "" 76 -- -- -- Bluetooth -- -- GPRS EDGE -- GPRS EDGE -- GPRS EDGE ( ) "" 77 -- Bluetooth " Bluetooth" 67 -- -- www. nokia-asia. com/support www. nokia. com/customerservice www. nokia-asia. com/repair 6 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. > > > > 5 > > > > > () Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N91 7 Nokia N91 "" 8 : `' > > > 15 > > > 8 Copyright © 2006 Nokia. Nokia PC Suite () : : Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N91 : 9 AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF M3U > () : -- -- -- -- ! 1 2 3 / > 10 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. : -- -- -- -- ( ) > 8 1 > 2 1 > > 2 3 > 1 > 2 , > Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 11 > : :-- :-- :-- 1 > ( "" 12) 2 "" 77 1 2 > ( "" 12) "" 77 > () USB Bluetooth "" 67 12 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. DKE-2 USB Windows XP USB USB > : · USB DKE-2 (miniUSB - USB) · Bluetooth : · Bluetooth DKE-2 USB USB > · Windows Media Player DKE-2 USB · Nokia PC Suite DKE-2 USB PC Suite Windows Media® Windows Media Player Windows Media player 4 GB Windows Media Player : Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. : · Windows® XP () · Windows Media® player 11 · Nokia PC Suite 6. 6 USB 13 1 Windows Media Player 2 (Remove from list) 3 (Start Sync. ) : 1 > 2 3 4 Windows Media Player (Sync) (Set up Sync. ) (Sync this device automatically) (Sync this device automatically) N91 Windows Media Player Nokia N91 Windows Media player Windows Media player 1 > 2 3 ! > : :-- -- -- -- -- 1 2 > 3 : -- 40 -- 40 -- 1 2 > > Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 3 15 -- -- -- //-- -- -- -- -- -- -- -- -- /-- -- -- -- -- -- -- -- 1 , , 2 > 3 16 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. > -- -- -- -- -- -- -- -- , > 1 2 > 3 1 2 3 4 5 > > > : -- -- -- -- Windows Media Player WMA MP3 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. -- 17 AAC, WMA MP3 (VBR) VBR (CBR) (kHz) 44. 1 kHz (Kbps) MP3 128 192 Kbps WMA AAC MP3 (96-160 Kbps) AAC AAC+ AAC+ (eAAC+) 48 Kbps 8 64 Kbps WMA AAC MP3 18 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. ( ) > > -- > : () > > Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 19 : > > () Bluetooth Bluetooth "" 67 > > > > > > > > > . > > > > 20 Copyright © 2006 Nokia. > > > () 20 1 + () ( 0 ) 2 3 () ! "" 25 () "" 81 1 2 > 3 > 2 > > 6 > > > > > 4 Copyright © 2006 Nokia. [. . . ] > > > > () > : -- -- Java > - > > > > 84 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. > Nokia PC Suite (DRM) DRM -- -- > "" 42 (DRM) DRM DRM DRM DRM OMA 1. 0 OMA 2. 0 DRM > : Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. -- 85 Bluetooth Q: A: 2 10 Bluetooth ? Bluetooth > Bluetooth > : > > Q: A: Q: A: A: > > > : > -- > -- > -- Q: A: Q: A: Q: 86 Copyright © 2006 Nokia. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N91-5 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N91-5

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag