คู่มือผู้ใช้ NOKIA N93I-1

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N93I-1 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N93I-1 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N93I-1


NOKIA N93I-1 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (4419 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N93I-1 QUICKSTART GUIDE (732 ko)
   NOKIA N93I-1 (3399 ko)
   NOKIA N93I-1 WLAN (951 ko)
   NOKIA N93I-1 GET STARTED (2152 ko)
   NOKIA N93I-1 ADDITIONAL APPLICATIONS (2208 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N93I-1

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 5414425 F : Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 5414425 JavaTM F F F Nokia F FF F FF F FF F F Nokia F F F F Nokia Nokia F F F Nokia i © 2007 Nokia F F FF F F F Nokia FF F F F F F FF F F F F FF F F F F © 2007 Nokia ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Nokia N93i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 FF F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 F © 2007 Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 iv F F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 F FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Visual Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 RealPlayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Adobe Flash Player. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ( F F F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 v © 2007 Nokia LAN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Zip manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Quickoffice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Adobe reader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 F F F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] F F F F F > F F F FF FF Nokia PC Suite F F F F > F F > F F F PIN2 FF F F F F > FFF F F SIM > F F 1 2 3 4 F > F FF F F F F F F F F F F F F F F F F FF SIM > F F F F F F F > F > > F > F F F > F SIM > > F FF F F F FF F FF F F >F F FF F FF F F F FF © 2007 Nokia F( 47 FF F) F F F F F 1 F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F F F( F F F F F 6 F F F F F F F !F F F F F F F F F > F) F( F) F 1 2 3 F F F F F F F F F > > F F F F F 2 3 F F 1 2 3 4 5 F F > F F F F F F F F F F > F F F F F F 48 © 2007 Nokia F !F F F F1 F F F F F ( FF F F 0 F ( F F ) F F F F F F F F F F F F ( F F 113 F ( F F F F F F F F > F 47 F F) F F !F F F F F 1 F F +( F F ) F F F F ) F > F FF > ) 2 3 FF F F F © 2007 Nokia 49 1 2 F F F F 6 F F F F F > F FF F FF FF FF > FF > F FF FFF F F FF F > F F > > FF 2 F F FF F F F > F F F ( F F> )F F > F F F > > F > F F F F FF F F F 3 FF FF > F >F F FFF F F F F F F FF F F F F >F F F F F > FF F FF FF FF F F FF F F 4 F F F 50 © 2007 Nokia F : F F 1 FF F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F FF F F( F ) , F F F F F F ( FF ), ( F ), . ( ) FF F, F F F F F F F F F F F F F F F F F1 F F F F FF F FF F F F F 2 3 F F 2. 5 FF F FF F F F F F F FF FF F F F F F F F F F F F F USIM F F UMTS FF F ISDN F F F F F F F © 2007 Nokia 51 : FF F F F FF F F > ( ) F F FF F F F 105 F F F F F F FF F F F F F F FF F > F F F F , F F F F F F F 1 F F F FF FF F F F F F F F FF FF F 2 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ) F F) F F F( F FF F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F ( ! F 54 52 © 2007 Nokia F F F F FFF F FF F FF F F FF F FF F F F 3G UMTS F F 3G F F FF FF F F F F Nokia F F F F F F 53 F F F F F F F FF F F F F 53 F UMTS F F F UMTS F F F F F UMTS GSM F F F F F F F FF F F FF FF F F F F F FF UMTS F F F F UMTS FF FF F F F F F F Session Initiation Protocol (SIP) F F SIP F F FF F F SIP FF F F F F FF F F SIP F F F F SIP FF F F FF F F FF OTA SIP F F F F ( F FF ) F SIP > > sip:[email protected] ( F IP F) F F UMTS F F UMTS F F FFF F F F UMTS FFF F F UMTS F F F F 106 FF F © 2007 Nokia F F 53 F F F F F F F F UMTS F F F F F F F F F F F F 1 F 2 3 F F F F F SIP F F F F F F F F F SIP F F F > F F F F F F FF SIP F F F F > F F FF >F F F F UMTS F F F F F F FF F F SIP > 1 2 F > F SIP SIP F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF > F F?F F FF F F F F F F F F > F F SIP F F SIP F F 4 5 F F SIP SIP 3 F F 4 5 F F 6 F SIP F FF F FF F 54 © 2007 Nokia F F F F F FF F UMTS F : F F F F FF F F F F F F F F FFF F FF F FF F F F F FF F F FF F F F FF F F F F F F F F F F F F F > F 113 FF F F FF F F F F >FF F 105 FF F F FF F F F F F FF F F F !F > F F> > F F F © 2007 Nokia 55 F FF F F F F F F F F F FF F F F F F F FF FF F F F F F F , F > F F F F F F F > F F FF FF F F F F F F FF F F 105 F FF F F FF FF FF F F F F F F F F F F F F F F F > F F MMS ( F( F> > F F F F FF F) FF F DTMF F (p) F F !DTMF UMTS F ) F FF FFFF FFF F F DTMF F DTMF F (w) F F F F DTMF F F 56 © 2007 Nokia F F F :F , F( F F F F F FF F F F ); F F Bluetooth); F F); ) F F F FF F F ( >F F F F F F F F F F F > F F FF F FF F F F F F ( ; F F Bluetooth F( F ;F F > F F > >F > F F F F , F F F F F > F 110 > > F> F F F F F F F F F F F F !F F FF F F F F F F F FF F F FF F F F F FF F F > > F : FF F F F FF FF © 2007 Nokia 57 F F F FF F F F F F F F F > F FF > F F F F F F F !>F ! F FF F F FF F > F> F : F F F F F FF F > F F F F F F F F F F F FF F F FF F F F F >F FF FF FF F F F F F F F F F F > F >F F > F F F F F F F F F F FF F F F F> F F F F F FF F F FF FF F F F F F F F F F F 58 © 2007 Nokia !F F F F F F F F F F F F F F > F: F F F FF > © 2007 Nokia 59 F F F 2 F F F F > F F F F F F > F F 1 : ( F ). F F > F FF > FF F F FF F F Nokia PC Suite F F F F ) 60 © 2007 Nokia F F F > F F F F F F ( F F !F F > F F F F 8 F F F F F F F F F FF > F F F , > F, F F F F F F F F F F F FF > F F F F >F F (BPP) FF Mobile Printer F Basic Print Profile F F Bluetooth ( F HP Deskjet 450 F HP Photosmart 8150) F > F F F F F F F F > > F © 2007 Nokia 61 F Visual Radio F Visual Radio ( FM F ( F F F F F F F F F F FF F F F 107 F F F Visual Radio F) F F F F FF F F) Visual Radio F F F FM F F F F F FM F F F F F F F : F F F F F Visual Radio F F Visual Radio F F F F FM F F F FF F F F F Visual Radio F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F FF F Visual Radio F 64 62 FF F F F F FF F ID Visual Radio Visual Radio © 2007 Nokia F F F F F Visual Radio FF F F F F F F F F > > F F F 64 FM F F F F F > FFF FF F F ( F >F F F) > F F F FF F F > Radio FF FF F F F F F F F F F F > F F F F F FFF F F F ID ( F F F > F F F F > FF F FF F F F F F F FF > ID F F F F FF F F) > ID © 2007 Nokia F 63 RealPlayer F 20 F F Visual Radio F F F F F > F Visual Radio F > > > > F > RealPlayer F RealPlayer, F F F F F OTA (Over The Air) FF F F F F F F FF FF F( F F) F F !F F F F UPnP FF FF F LAN F F F 89 RealPlayer F F 3gp, . mp4 . rm FF RealPlayer F F F F F F RealPlayer F . mp4 F F . mp4 F F F F F F F F FF F > > F > F F F F F F F F F F F F Visual Radio FF F F F FF F F F F FM F F 1 F F F F F F F F > F F F( F F F F) 64 © 2007 Nokia F 2 F F RealPlayer F F F FF !F F F F F F F F F F F F F F F 20 F F F 6 F F F F F , F OTA F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F FF F RealPlayer F F RealPlayer F FFF F F 37 FF F F FFF F WAP F F F FF F F FF RealPlayer F F RealPlayer F F . ram F F F OTA F (IAP) F F F F F F > F F RealPlayer F F F F F F F RealPlayer F F F F F F F FF F F F F F FF F URL F HTTP RTSP:// F © 2007 Nokia F 65 F F F F F F F F: F F F F IP F F F F FF FF F F F F F F F F F 2 3 Adobe Flash Player F F F F F F F Flash F Flash F > F F Flash F F F FFFF F F F F F F F F F F F RealPlayer F F F 1024 F > F 65535 F F 1 F > FF F F F F F F F F F F F F F F FFFF F F F F UDP FF F UDP F FF F F F F F F F F F muvee F F F F F F > F muvee F > F muvee F >F> F F 66 © 2007 Nokia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F - F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F , FF F F F 1 F F F F F F F F F F > F F F F F F > F muvee F > F F F /F F F F F F F F F> F F : 3 F F F F 2 F F F muvee F > F F F / / F muvee F F F F F F > F muvee F F © 2007 Nokia F 67 F F F F F ( FF F F F F FF F FF F F F F F F F F) OTA (over the air) FF FF F F LAN F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F FF F OTA F F F F F F F F F F > F F F F >F 5 F RealPlayer F 64 F F F F FF FF F RealPlayer F > F F F F 1 F F F F F F 1 2 3 FF F F FF F F F F F F F > F F F 69 F F FFF F F( F F RSS F F F F > F F )F F F > 2 4 68 © 2007 Nokia 3 F F > F F > F F F F F F F F F F F F FF F F F > > > F F F F F F F F F F FF F F F FF F F F F F F ( )F > F F F 1 2 F F F F > FF F F FF > F FF FF F F F FF F FF FF F F : F F F F F F FF F F F F FF F F F F FF F F > > F> F F F F F F FF Nokia PC Suite F F F F F C:\Data\My Videos E:\My Videos F F F F F F F (C:\) F (E:\) F > FF 3 4 FF FF F F F F F FF © 2007 Nokia F 69 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F 70 © 2007 Nokia F F FF F F FFF FF 1 F FF F F F F 37 F F F F F F F ! [. . . ] 10250 3F 10400 0-2741-6363 0-2741-6363 0-2741-6363 0-2720-1661 0-2660-9290 0-2673-7102 636/2, 637/1, 637/2 F F 444 2 F 5-6 6 79/290 6 F 2 . . 10330 0-2741-6363 0-2626-0436 © 2007 Nokia F 129 F F F 7 8 9 10 ( ( ( ( F . 20260 0-5320-3321-3 0-5320-1842 0-3871-6976-7 0-3871-6978 0-4332-5779-80 0-4332-5781 0-7436-5044-5 0-7436-5046 F- F 9:00 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N93I-1 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N93I-1

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag