คู่มือผู้ใช้ NOKIA N95 8GB

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N95 8GB ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N95 8GB จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N95 8GB


NOKIA N95 8GB : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (2800 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N95 8GB QUICKSTART GUIDE (1714 ko)
   NOKIA N95 8GB (3504 ko)
   NOKIA N95 8GB (3746 ko)
   NOKIA N95 8GB ISSUE 3 (3188 ko)
   NOKIA N95 8GB PTT GUIDE IN ENGLISH (98 ko)
   NOKIA N95 8GB DOWNLOAD GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N95 8GB CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (2710 ko)
   NOKIA N95 8GB GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (3311 ko)
   NOKIA N95 8GB ONLINE SHARE GUIDE IN ENGLISH (70 ko)
   NOKIA N95 8GB ONLINE PRINT GUIDE IN ENGLISH (61 ko)
   NOKIA N95 8GB MOBILE SEARCH GUIDE IN ENGLISH (128 ko)
   NOKIA N95 8GB SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (61 ko)
   NOKIA N95 8GB INSTANT MESSAGING GUIDE IN ENGLISH (75 ko)
   NOKIA N95 8GB HOME MEDIA SERVER GUIDE IN ENGLISH (60 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N95 8GB

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] > > Bluetooth Bluetooth © 2008 Nokia Bluetooth 38 > Bluetooth 3. "" 39 : () *#2820# -- -- > > Bluetooth ( 1 - 16 ) 1. > © 2008 Nokia Bluetooth Bluetooth 39 Bluetooth 16 Bluetooth SIM 40 ( ) (IR) IR 1 1. [. . . ] © 2008 Nokia "-- " 77 USB 70 : > ( ) ( ) " " 86 > > > ( > ): ( ) Bluetooth ( ) " " 112 ( )( ) © 2008 Nokia 71 LED ( ), ( ), ( ) ( ) ( ) > ( ) > 72 © 2008 Nokia -- > 2 , 10 20 > : > 2 (MMS) "" 76 73 © 2008 Nokia 2 -- 3 -- " " 69 4 -- 5 -- , , , 6 -- 7 -- 8 -- ( ) ( ) 9 -- ( "" 77 ) > > . : 1 -- 74 © 2008 Nokia "--" 77 "" 72 USB 1. > ( ) ( ) ( ) Bluetooth ( ) " " 112 " Bluetooth" 38 . mp4 ( ) ( ) ( © 2008 Nokia 75 ) " " 86 5M - , 3M - 2M - 0. 8M - MMS 0. 3M - -- -- -- () -- () () -- -- -- © 2008 Nokia "-- " 77 > > -- 5M - ( 2592x1944), 3M - ( 2048x1536), 2M - ( 1600x1200), 0. 8M - ( 1024x768 ) MMS 0. 3M - ( 640x480) 76 -- -- ( ) () -- ( ) -- ( ) -- ( ) () -- +1 +2 -1 -2 ( ) () -- ( ) () -- ( ) () -- > -- , , , ( ) 77 © 2008 Nokia VGA (640x480) . mp4 . mp4 QCIF . 3gp -- -- -- -- () > () -- -- -- 78 © 2008 Nokia Universal Plug and Play (UPnP) LAN (WLAN) : "" 81 . ram RealPlayer Music player "RealPlayer " 62 " " 51 , , , , > © 2008 Nokia 79 Bluetooth Real Player Nokia Video Centre "Nokia Video Centre" 43 " " 147 > "" 82 > "" 85 "" 82 > > "" 81 "" 82 > > > ( ) " " 81 80 © 2008 Nokia > > ( ) " " 86 "" 82 > > > > > > C © 2008 Nokia 81 "" 85 () > > > -- -- -- > > -- -- -- -- ( ) > / > > > 82 > © 2008 Nokia > > > * * 3 1 5 0 > . 3gp . mp4 . aac, . amr, . mp3 . wav 83 > > © 2008 Nokia Nokia Video Connectivity Cable " " 148 1. > RealPlayer , , 84 Nokia Video Connectivity Cable RealPlayer RealPlayer "RealPlayer " 62 " " 82 SVG (scalable vector graphics) SVG © 2008 Nokia SVG > > > 5 0 90 1 3 45 7 9 * PictBridge "USB" 41 > > USB Bluetooth LAN 85 . jpeg . jpeg © 2008 Nokia > > > > Nokia Nokia Nokia 86 © 2008 Nokia Universal Plug and Play architecture (UPnP) LAN (WLAN) WLAN UPnP WLAN WLAN WLAN UPnP "LAN " 34 WLAN WLAN WLAN UPnP > > , , " " 89 WLAN WLAN "" 155 WLAN "" 155 © 2008 Nokia 87 WLAN " " 88 Nokia > > > -- WLAN WLAN WLAN " " 155 -- -- UPnP WLAN WLAN " WLAN" 35 "" 155 > 88 > > > © 2008 Nokia -- UPnP -- > -- > , 1. UPnP "" 88 © 2008 Nokia 89 > > 4. ( ) : UPnP "" 85 UPnP > > 90 © 2008 Nokia (GPS) Global Positioning System (GPS) 24 GPS GPS GPS GPS GPS GPS Assisted GPS (A-GPS) GPS GPS GPS WGS-84 Assisted GPS (A-GPS) Nokia A-GPS A GPS Nokia A-GPS Nokia A-GPS A-GPS > > > > > 91 Global Positioning System (GPS) GPS GPS GPS © 2008 Nokia A-GPS (GPS) LAN GPS Bluetooth GPS > > > > GPS : GPS 45 GPS GPS GPS GPS GPS GPS " GPS" 92 (Athermic) > > GPS > > > > > GPS 92 © 2008 Nokia (GPS) Drive & Walk GPS " (GPS)" 91 " " 152 GPS GPS > > > > ( ) © 2008 Nokia 93 (GPS) Nokia Map Loader " " 95 : LAN > > > > > > > > > > () GPS > 0 GPS GPS GPS GPS GPS 94 © 2008 Nokia (GPS) * # > > > > , , > > , 3D, > > > > > , , > > (kB) > > > > > Imperial © 2008 Nokia 95 (GPS) > > > > > > > > > > Nokia Map Loader PC Nokia Map Loader Nokia Map Loader www. nokia. com/maps Nokia Map Loader Nokia Map Loader 1. , , () © 2008 Nokia 96 (GPS) > > > . ( ) Nokia © 2008 Nokia 97 (GPS) > > 2 () > > Nokia Map Loader "" 95 > > > > 50 (31 ) 30 . /. (18 /. ) GPS > > > 2 98 © 2008 Nokia (GPS) 2 , 3 , 4 > > > > > > > > > > > > © 2008 Nokia > > . ( ) 99 (GPS) > > > > > GPS GPS WGS-84 > ( ) > > > GPS GPS WGS-84 > > GPS GPS GPS GPS 100 © 2008 Nokia (GPS) > > > GPS > GPS > > > GPS > > GPS > > GPS > © 2008 Nokia 101 (GPS) GPS 102 © 2008 Nokia "" 147 () : > > > > > > -- > © 2008 Nokia 103 > / : # > ( ) > > 3-D > -- -- -- > > > > > © 2008 Nokia > > 3-D 104 > > > > > > > > > > > > > "" 103 > > > , > > © 2008 Nokia 105 > > 24 > 5 > 106 © 2008 Nokia > ( ) > > > 15 > > 1. : (1-0) > > # * > Coordinated Universal Time (UTC) © 2008 Nokia 107 > > , , > > > Nokia Nseries PC Suite 108 © 2008 Nokia -- -- 20 Bluetooth -- -- () ( USSD) > () > 109 ) ( : -- -- : -- © 2008 Nokia UMTS 1. 2­9 "Nokia" 6 N, 6 o, 5 k, 4 i 2 a 3. © 2008 Nokia (1­9) ( ) 0 0 3 110 4. > > 6 # # C C 1 1 * * : 5 © 2008 Nokia 111 "" 114 MMS MMS 1. > : . mp4 : © 2008 Nokia > MMS " " 117 > , , , Bluetooth 1 > 113 : > ( ) ) > ( ) : > > (IAP) "" 155 " " 118 (ISP) , , , , 114 © 2008 Nokia 6 > : 1. > > > " " 120 ( ?). > > > "" 112 © 2008 Nokia 115 > > : > > > 1. © 2008 Nokia 116 > > > -- -- -- -- ( ) -- ( ) -- -- -- () > > > -- MMS -- -- -- 117 © 2008 Nokia > -- -- -- ( ) -- -- ( ) C > 6 > > > > -- -- 118 > > > © 2008 Nokia -- IP -- (IAP) "" 155 -- -- POP3 IMAP4 () -- -- APOP ( POP3 ) -- POP3 -- -- IP , , , () > > > > -- -- -- -- -- ( ) © 2008 Nokia 119 > > > > -- , (POP3) (POP3) -- IMAP4 ( IMAP4 ) -- ( IMAP4 ) -- -- > > > > > > > > -- © 2008 Nokia 120 > > > -- -- : , -- > > > -- , -- -- © 2008 Nokia 121 1. [. . . ] - 20. 30 . © 2008 Nokia 165 Nokia Nokia 3 636/2, 637/1, 637/2, 6, 79/290, , , , 10120 0-2741-6363 0-2673-7102 . - 19. 00 . 201/1 , , , 50100 0-5320-3321-3 353/43 ( 9), 9, , , , 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 . 12, , , , 40000 166 © 2008 Nokia Nokia Nokia 656 , , , 0-7436-5044-5 90000 0-7436-5046 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N95 8GB ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N95 8GB

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag