คู่มือผู้ใช้ NOKIA N97

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N97 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N97 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N97


NOKIA N97 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3807 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N97 (3246 ko)
   NOKIA N97 V1 (2546 ko)
   NOKIA N97 ISSUE 1 (5903 ko)
   NOKIA N97 DATASHEET (77 ko)
   NOKIA N97 DOWNLOAD GUIDE (135 ko)
   NOKIA N97 MINI GUIDE V2.1 (3103 ko)
   NOKIA N97 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N97 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3022 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N97

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] (): 18. 25 . > > : -- -- Nokia -- (1) (2) © 2009 Nokia 31 ( ) LAN WLAN (3) (4) (5) > > > > > > > > > 1. ( ) > > > > 32 © 2009 Nokia 1. ( ) () LAN UMTS () FM FM () GSM ( ) UMTS ( ) © 2009 Nokia 33 GPRS ( ) EGPRS () EGPRS EGPRS UMTS ( ) (HSDPA) () LAN LAN () LAN Bluetooth USB GPS 0 / ( ) 1 LAN Bluetooth 34 © 2009 Nokia @ @ Sym A á Sym > > > > > > > > > -- -- -- 35 > > © 2009 Nokia -- : (RF) : LAN Bluetooth LAN Bluetooth / () / 36 © 2009 Nokia High-speed downlink packet access (HSDPA 3. 5 G ) UMTS HSDPA UMTS HSDPA , HSDPA HSDPA HSDPA Ovi Store Ovi Store Ovi Store Ovi Store & Ovi ( ) Ovi Nokia N97 Ovi Nokia www. ovi. com © 2009 Nokia 37 > 1. [. . . ] > > > > © 2009 Nokia 54 > > ( ) > () UMTS > > > ( ) ( USSD) > > 1. > > © 2009 Nokia 55 > > > -- -- -- -- () -- ( ) -- -- -- () > > > : -- MMS -- -- -- -- -- 56 © 2009 Nokia -- ( ) -- -- () > > > > , -- -- -- IP -- (IAP) -- -- POP3 IMAP4 -- -- APOP ( POP3 ) -- POP3 57 > > > > > > 6 © 2009 Nokia -- -- IP -- -- -- ( ) -- -- > > > > , -- -- > > > > , -- , (POP3) (POP3) -- Path IMAP4 ( IMAP4 ) -- 58 © 2009 Nokia ( IMAP4 ) -- > > > > , -- -- > > > > -- -- : , -- > > > : > > > © 2009 Nokia 59 -- -- -- -- -- ( IT ) Mail for Exchange ( IT ) Mail for Exchange IT Mail for Exchange 12345 Mail for Exchange Mail for Exchange Mail for Exchange Microsoft Exchange Server Mail for Exchange Mail for Exchange Mail for Exchange ID 60 © 2009 Nokia ( ) GPRS GSM GSM UMTS UMTS WLAN LAN MMS (IAP) > > GSM UMTS GSM UMTS (HSDPA) () : -- GSM UMTS © 2009 Nokia 61 -- -- MCN (Microcellular network) WLAN WLAN IEEE 802. 11b/g standard 2. 4 GHz WLAN Wired equivalent privacy (WEP) 128 , Wi-Fi protected access (WPA) 802. 1x : LAN WLAN (Wireless local area network) WLAN WLAN LAN WLAN wireless LAN (WLAN) WLAN WLAN LAN (WLAN) (IAP) WLAN WLAN WLAN WLAN © 2009 Nokia 62 WLAN WLAN WLAN () WLAN > > LAN > : WLAN -- LAN (WLAN) WLAN -- WLAN : Media Access Control (MAC) *#62209526# WLAN WLAN (IAP) IAP WLAN (Service Set Identifier, SSID) WLAN WLAN © 2009 Nokia WLAN LAN LAN > > LAN WLAN : : WLAN LAN WLAN > > LAN > > 63 LAN : WLAN -- (WLAN) LAN ( : LAN (WLAN) : WLAN WLAN -- -- * , , , ) : WLAN WLAN WLAN -- WLAN WLAN -- WLAN > WLAN > > 64 © 2009 Nokia > > > > LAN (WLAN) WLAN WLAN > > > > > > > > : -- -- -- -- -- -- © 2009 Nokia 65 -- > -- IP ( IPv4 ) -- IP DNS -- IP DNS -- -- > > > LAN (WLAN) WLAN -- 66 WLAN WLAN WLAN -- WLAN -- WLAN WLAN WLAN -- : WEP, 802. 1x () WPA/ WPA2 WEP, 802. 1x WPA -- -- WLAN WEP WLAN WEP -- WEP (Wired Equivalent Privacy) WEP WLAN © 2009 Nokia 802. 1x WPA/ WPA2 -- WLAN WEP -- WEP ( ), WEP (ASCII ) WEP ( WEP ) ( ) -- (1-11) -- -- > > : LAN (WLAN) : > > > 67 WPA/WPA2 -- : EAP EAP (extensible authentication protocol) EAP -- -- WLAN WPA2 -- WPA2 GPRS WLAN > : IPv4 -- IP , IP , IP DNS IPv6 -- DNS © 2009 Nokia > > > > Bluetooth Bluetooth Bluetooth 10 (33 ) Bluetooth Specification 2. 0 + EDR : (DUN), Object Push (OPP), (FTP), (HFP), (HSP), (BIP), (SimAP), (DI), (PBAP), / (GAVDP), / (AVRCP), (A2DP). Nokia Bluetooth © 2009 Nokia Bluetooth 68 Bluetooth Bluetooth Bluetooth > > > > Bluetooth : Bluetooth -- Bluetooth -- Bluetooth -- Bluetooth SIM -- > > Bluetooth Bluetooth 1. > > Bluetooth Bluetooth Bluetooth © 2009 Nokia 69 3. > : -- PC -- > > > > Bluetooth ( 1 - 16 ) 1. > Bluetooth Bluetooth © 2009 Nokia 70 Bluetooth 16 Bluetooth SIM Bluetooth > > > > > Bluetooth © 2009 Nokia > > Bluetooth USB > > USB 71 > USB Ovi Suite www. ovi. com > > GSM PC Suite -- Nokia PC Nokia Ovi Suite Nokia Software Updater -- -- -- Windows Media Player > > > : GPRS -- ( ) Nokia Ovi Suite Ovi Suite USB PC Suite 72 © 2009 Nokia -- -- HSDPA () UMTS PIN2 SIP Session Initiation Protocol (SIP) SIP SIP > > > SIP > > > APN © 2009 Nokia 73 Hypertext Markup Language (HTML) Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) Wireless Markup Language (WML) > > > > > > > > > > > > > > ( ) > > © 2009 Nokia > > 74 : -- -- / -- -- -- -- -- -- ( ) -- -- > > > XML , Wiki -- URL -- -- -- © 2009 Nokia 75 > > > > > -- -- -- > > > > > > > > > > > > > 76 © 2009 Nokia > > > ( ) ( ) : " " "" > > > : -- -- 77 © 2009 Nokia -- -- ( . com . org) -- Java/ECMA -- Java/ECMA -- -- -- -- -- -- -- -- > > -- -- -- -- 78 © 2009 Nokia (GPS) GPS GPS Global Positioning System (GPS) GPS GPS GPS GPS GPS GPS WGS-84 GPS GPS GPS > > > GPS (A-GPS) A-GPS GPS (A-GPS) Assisted GPS (A-GPS) A-GPS GPS Nokia A-GPS A-GPS © 2009 Nokia 79 Nokia A-GPS A-GPS > > > > > GPS > Nokia A-GPS AGPS LAN (WLAN) GPS GPS GPS > > GPS > > > © 2009 Nokia GPS GPS GPS GPS 80 : (Athermic) GPS GPS WGS-84 GPS -- -- ( ) -- -- > > > © 2009 Nokia 81 GPS , > > GPS GPS > > GPS > > > > GPS > GPS > > > GPS > GPS > GPS > © 2009 Nokia 82 > GPS -- GPS GPS -- Assisted GPS (A-GPS) Bluetooth GPS -- GPS Bluetooth -- ( ) A-GPS > © 2009 Nokia 83 Nokia > , , , Nokia Map Loader Nokia Map Loader www. nokia. com/maps : > GPS 84 © 2009 Nokia GPS GPS > > > > > > > > GPS / GPS > GPS > GPS () 85 © 2009 Nokia + - Oxford Street : > > /* / * : : Rome Italy ISO (ITA Italy, GBR Great Britain, CHN China) > > > > 50 . (31 ) GPS GPS > London > > : > > > > 86 © 2009 Nokia : > > > > > > > > > > > © 2009 Nokia > > > 87 > > > > > > > > > > 88 © 2009 Nokia 50 (31 ) 30 . /. (18 /. ) > > > , > > > () > > > > © 2009 Nokia 89 > > > > > > > : -- -- -- -- > > > > > > > 90 © 2009 Nokia > > > > > > > > > > > () > > > > > © 2009 Nokia 91 > > > > > Nokia Map Loader http:// maps. nokia. com Nokia Map Loader Nokia Map Loader Nokia Map Loader Nokia Map Loader Mac http://maps. nokia. com Nokia Map Loader 92 © 2009 Nokia 2584x1938 (5 ) -- -- -- () -- () -- () -- : -- -- -- () +1 +2 -1 -2 -- () > > © 2009 Nokia 93 -- () -- () 2. > 94 1 -- 2 -- / / 3 -- © 2009 Nokia 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- ( ) 9 -- ( ) 10 -- GPS : -- GPS GPS -- ( > > > ) -- Bluetooth -- -- > > > > GPS > GPS © 2009 Nokia > > > > > > 95 LED : , , LED LED > > > > > ( > ) > 96 © 2009 Nokia > > : 2 1. 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- > > 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- GPS 3. © 2009 Nokia 97 ( > > > ) -- -- -- -- -- > -- QCIF 3GPP 600 kB ( ) MPEG4 GPS -- GPS GPS -- -- -- -- > -- -- -- -- -- GPS -- GPS GPS 98 © 2009 Nokia -- © 2009 Nokia 99 > -- -- -- -- -- -- / > > > > 100 © 2009 Nokia > > : -- -- free-form -- -- -- GPS -- -- -- DRM > > ( ) > : © 2009 Nokia 101 > > > > > > > > > / > > > > > : -- -- -- -- > > > 102 © 2009 Nokia TV-out TV TV-out TV TV-out TV TV Nokia Video Connectivity Cable TV TV TV TV TV TV 1. > TV Nokia Video Connectivity Cable > > © 2009 Nokia 103 > () > -- -- -- -- > > () > > PictBridge JPEG > . 3gp . mp4 . aac, . amr, . mp3 . wav 104 © 2009 Nokia USB > > USB > > WLAN > > > Ovi > Nokia Nokia © 2009 Nokia 105 : 2 ( ) > ( ), ( ) > > > > > > 1. ; 106 © 2009 Nokia > > > > > 1. > > > > > © 2009 Nokia : USB Bluetooth USB Windows Media Player USB 107 USB > > USB > USB FM Nokia Music Store > > Nokia Music Store () Nokia Music Store Nokia Music Store Nokia Music Store Nokia Music Store Nokia Music Store > FM www. nokia. com/fmtransmitter FM FM FM 2 (6. 5 ) FM FM FM FM FM FM 88. 1 107. 9 MHz FM Nokia Music Store 108 © 2009 Nokia > FM > > FM 1. [. . . ] - 19. 00 . : : 02-255-2111 144 © 2009 Nokia Nokia www. nokia. com/werecycle www. nokia. mobi/ werecycle ( > ) www. nokia. com/support ?65-80% Nokia © 2009 Nokia www. nokia. com/ecodeclaration 145 BP-4L Nokia AC-10. : E, EB, X, AR, U, A, C UB Nokia Nokia 146 15°C 25°C (59°F 77°F) (+) (-) ( ) © 2009 Nokia , , , , , , , , Nokia 1. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N97 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N97

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag