คู่มือผู้ใช้ OLYMPUS SP-565UZ

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ OLYMPUS SP-565UZ ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ OLYMPUS SP-565UZ จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ OLYMPUS SP-565UZ


OLYMPUS SP-565UZ : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6643 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   OLYMPUS SP-565UZ (8484 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ OLYMPUS SP-565UZ

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Step 1 3 Step 2 4 Preparing the Camera “Preparing the Camera” (p. 10) Shooting and Playing Back Images “Shooting, Playback and Erasing” (p. 14) DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA Step Step How to Use the Camera Printing Direct printing (PictBridge) (p. 67) Instruction Manual “Three Types of Setting Operations” (p. [. . . ] This is useful for managing all image folder names and files names with sequential numbers. RESET AUTO *1 The number for the folder name is reset to 100, and the number for the file name is reset to 0001. 58 EN book_d4374_en. indb 58 18/07/2008 13:39:24 Adjust the settings for the functions while referring to “Using the Menu” (p. Make the settings for the functions while referring to “Using the Menu” (p. 3). Adjusting the brightness of the monitor [s] x SETUP s 1 Use 78 to adjust the brightness while viewing the screen, and then press the o button. s Setting the date and time in another time zone [DUALTIME] x SETUP DUALTIME The date and time set in the [ON] setting are reflected on the image file names and date prints. Submenu 2 Submenu 3 OFF — (Proceeds to the setting screen*1. ) Application Switches to the date and time set in [X (Date/time)]. Switches to the date and time that were set in [DUALTIME] when using the camera in another time zone. BACK MENU SET OK ON Setting the date and time [X] x SETUP X “Setting the date and time” (p. 12) *1 The setting procedure is identical to that in “Setting the date and time” (p. 12) The date display order is the same as that set with [X]. To select the date display order 1 Press : after setting Minute, and use 78 to select the date display order. X Y M D TIME 2008 10 26 12 30 Y M D Date order CANCEL MENU EN 59 book_d4374_en. indb 59 18/07/2008 13:39:24 Using the alarm [ALARM CLOCK] x SETUP ALARM CLOCK When [X] has not been set, [ALARM CLOCK] is not available. 59) is set to [ON], the alarm is activated at the date and time set in [DUALTIME]. Submenu 2 OFF TIME ONE TIME SNOOZE *2 Submenu 3 — Submenu 4 — (Proceeds to the setting screen*1. ) OFF/ON 1/2/3 LOW/HIGH Application The alarm is canceled. SOUND TYPE VOLUME DAILY *1 *2 The alarm is activated once according to the time, the sound type and the volume settings that are made here. (Submenus 3 and 4 can be set in the same way as [ONE TIME]. ) The alarm is activated daily at the same settings. The setting procedure is identical to that in “Setting the date and time” (p. 12) In this setting, even if the alarm is stopped once, the alarm will be activated every 5 minutes, up to 7 times. To check the alarm time, press the g button while the camera is turned off. 3 seconds. To activate the alarm After making the detailed settings of [ONE TIME] or [DAILY], press the o button to turn off the camera. To stop the alarm When the alarm is activated, press any button to shut off the alarm and turn off the camera. When [SNOOZE] is set to [OFF], the alarm stops automatically and the camera turns off after 1 minute of no operation. Selecting a video signal system to match your TV [VIDEO OUT] x SETUP VIDEO OUT The TV video signal system varies depending on the countries and regions. Before viewing camera images on your TV, select the video output according to your TV’s video signal type. Submenu 2 NTSC PAL Application Connecting the camera to a TV in North America, Taiwan, Korea, Japan, etc. Connecting the camera to a TV in European countries, China, etc. The factory default settings differ according to the region where the camera is sold. 60 EN book_d4374_en. indb 60 18/07/2008 13:39:24 Adjust the settings for the functions while referring to “Using the Menu” (p. Make the settings for the functions while referring to “Using the Menu” (p. 3). To play back camera images on a TV 1 Connect the TV and camera. Connect to the TV video input jack (yellow) and audio input jack (white). Connector cover Multi-connector AV cable (supplied) 2 Use the camera to select the same video signal system as the one of connected TV ([NTSC]/ [PAL]). 3 Turn on the TV, and change “INPUT” to “VIDEO (an input jack connected to the camera)”. For details on changing the input source of the TV, refer to the TV’s instruction manual. 4 Set the mode dial to q, and use 789: to select the image for playback. Depending on the TV’s settings, the displayed images and information may be cropped. Displaying grid lines [FRAME ASSIST] x SETUP Submenu 2 OFF (No grid lines displayed)/ w/x FRAME ASSIST Application Grid lines (square/diagonal) are displayed on the LCD monitor as guides for composing the image. Displaying the brightness distribution [u] x SETUP Submenu 2 OFF ON u Application No histogram is displayed. A histogram (a brightness distribution as a guide for determining the exposure) is displayed. White-out areas are displayed as red, and black-out areas are displayed as blue directly on the image. “Changing the shooting information display” (p. 25) DIRECT “Changing the shooting information display” (p. 29) EN 61 book_d4374_en. indb 61 18/07/2008 13:39:24 Registering a set of shooting settings under my mode labels [MY MODE SETUP] x SETUP MY MODE SETUP By referring to the “Application” column, select the registration method (submenu 2) and the desired my mode label (submenu 3) and then adjust any settings. [. . . ] of effective pixels Image pickup device Lens Photometric system Shutter speed Aperture Shooting range Monitor Flash charge time Connector Automatic calendar system Operating environment Temperature Humidity Power supply Dimensions Weight microSD Attachment Product type Environment Temperature Humidity Dimensions Weight : -10°C to 40°C (14°F to 104°F) (operation) / -20°C to 65°C (-4°F to 149°F) (storage) : 95% and below (operation) / 85% and below (storage) : 25. 0 mm (W) x 20. 3 mm (H) x 1. 7 mm (D) (1. 0 × 0. 8 × 0. 07 in. ) (Handle:2. 2 mm (0. 09 in. )) : Approx. 0. 9 g (0. 03 oz) : Attachment for microSD Design and specifications subject to change without notice. 90 EN book_d4374_en. indb 90 18/07/2008 13:39:31 Index Names of Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 EN 91 book_d4374_en. indb 91 18/07/2008 13:39:31 F FACE DETECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 M m/ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ OLYMPUS SP-565UZ ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ OLYMPUS SP-565UZ

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag