คู่มือผู้ใช้ PANASONIC NV-GS85GC

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC NV-GS85GC ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC NV-GS85GC จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC NV-GS85GC


PANASONIC NV-GS85GC : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (19 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC NV-GS85GC (21741 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC NV-GS85GC

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Even for the purpose of private use, recording of certain material may be restricted. The Movie Camera uses copyright-protected technologies and is protected by the patented technologies and intellectual properties of Japan and the U. S. To use these copyright-protected technologies, authorization of the Macrovision Company is required. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation U. S. A. [. . . ] When you cue/review playback at 20k, the speed switches to 10k near the end of the tape. ([10k] flashes on the screen. ) 5 1 Connect the movie camera and a TV by using the AV cable 1. Turn on this camera and set the mode dial to the Tape Playback Mode (or Card Playback Mode). Move the joystick down to select the [] icon to stop playback. A/V Use the AC adaptor to free you from worrying about the battery running down. ª If the image or audio from this camera is not output on the TV Check that the plugs are inserted as far as they go. (For more information, please read the operating instructions for the TV. ) ª To display the on-screen information on the TV (NV-GS57 only) The information displayed on the LCD monitor or the viewfinder (operation icon, time code and mode indication, etc. ) can be displayed on the TV. (This operation is only available when using the remote control. ) 1 Press the [EXT DISPLAY] button on the remote control. Press the button again to erase the information. 38 LSQT1039 LSQT1039ENG. book 39 Playback mode Playing back card (NV-GS57 only) Set to Card Playback Mode. (An operation icon automatically appears on the LCD monitor. ) ª To display multiple playback files Multiple files on the card (6 files on 1 screen) are displayed. 1 Move the [s /VOLr] lever to switch the images. 1 Operate with joystick. Towards [i]: Towards [j]: Full-screen display (Displays 1 image. ) Multi-screen display (Displays 6 files on 1 screen. ) E: D: 1/: Plays back the previous picture. Slide show (Plays back the still pictures on the card in order) start/pause The power will not turn off when the LCD monitor and the viewfinder are closed and retracted during Tape/Card playback mode. Even if the operation icon does not appear, the previous or next picture can be displayed. 2 Move the joystick to select a file to be locked, and then press it. Writing the printing data on a card (DPOF setting) (NV-GS57 only) You can write the data of pictures to be printed, number of copies, and other information (DPOF data) onto the card. 2 Move the joystick to select a file to be set, and then press it. 1 1 [ ] Indication 1 appears and the selected file is locked. ª To complete the settings Press the [MENU] button. The number of prints 1 set to be in DPOF is displayed. 3 Move the joystick up or down in order to select the number of prints, and then press it. (Selected number of pictures can be printed as you set the number of prints with the printer supporting DPOF. ) 2 or more files can be set in succession. DPOF setting made on another camera may not be recognised by this camera. ª To set so that all pictures are not printed Select [CANCEL ALL] in Step 1. This enables the printing information to be added to the pictures on the card so that it can be used on a system supporting DPOF. 41 LSQT1039 LSQT1039ENG. book 42 Edit mode Edit mode Recording from a tape onto a card (NV-GS57 only) Still pictures can be recorded on a memory card from scenes that have already been recorded on a cassette. 1 Start playback. Copying onto a DVD recorder or a VCR (Dubbing) Pictures recorded by the movie camera can be stored on a DVD-RAM or other such media. Place a recorded cassette in the movie camera, and an unrecorded DVD-RAM or cassette in the DVD recorder or VCR. Connecting with the AV cable 2 Pause at the scene you wish to record, and press the [PHOTO SHOT] button. [VIDEO IN] [AUDIO IN] PHOTO SHOT A/V 1 Audio will not be recorded. [. . . ] 136 dkMZ dks [email protected] (dsoy NV-GS57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 gSYi eksM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Hkk"kk cnyuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 LCD [email protected];wQkbaMj dks , MtLV djuk. . . . . . . 142 fjeksV daVªksy iz;ksx djuk (dsoy NV-GS57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC NV-GS85GC ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC NV-GS85GC

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag