คู่มือผู้ใช้ PANASONIC VDR-D310GC

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC VDR-D310GC ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC VDR-D310GC จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC VDR-D310GC


PANASONIC VDR-D310GC : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (19 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC VDR-D310GC (4608 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC VDR-D310GC

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 87 (PictBridge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l 70, 72) () VCR DVD LSQT1199 7 LSQT1199_THAI. book 8 DVD-RW DVD-R () DVD (l 80) / DVD!(VDR-D310) ( PC) CD-ROM DVD- - LSQT1199 8 LSQT1199_THAI. book 9 (VDR-D310) (VDR-D220) AC DC AV/S AC AC (VW-AD11E/EB) (/CGR-DU06/640 mAh) (VDR-D220) (/CGA-DU12/1150 mAh) (/CGA-DU14/1360 mAh) (/CGA-DU21/2040 mAh) (VW-LW3707M3E) (VDR-D310) (VW-LT3714ME) (VDR-D310) (VW-LF37WE) DC (VW-LDC10E) DC (VZ-LL10E) (VW-VMS2E) (VDR-D310) (VW-CT45E) DVD-RAM 8 . [. . . ] 2. 0) *2 ­ ­ ¥*5 ­ (-R) (DVD-R for DL Ver. 3. 0) DVD- () DVD- () *1 *2 *3 *4 *5 *6 ¥: ­: (l 82) DVD DVD 8 . (l 80) (l 80) DVD-R DL (l 81) LSQT1199 17 LSQT1199_THAI. book 18 DVD-R DVD-R DL "DVD-R" 2 Panasonic DVD DVD ( " Panasonic") Panasonic http://panasonic. co. jp/pavc/global/cs/e_cam () DVD-R DVD- DVD-RW DVD-R j j j DVD- () ? DVD DVD DVD-RAM DVD-RW VR DVD-R DL () DVD-R DL () / 2 (L0) (L1) 2 LSQT1199 18 LSQT1199_THAI. book 19 8 . 2 DVD-R DL iRW iR DVD-ROM DVD- CD-RW CD-R CD-ROM CD LSQT1199 19 LSQT1199_THAI. book 20 DVD-RW DVD-RW DVD ( VR) DVD- () (l 18, ) 1 DVD-RW [] 2 []: [VR]: DVD- DVD 3 [] (l 82) LSQT1199 20 LSQT1199_THAI. book 21 SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB 4 GB SDHC (SD) SD SDHC SDHC SDHC SD ( SDHC ) SD SDHC " SD" SD () http://panasonic. co. jp/pavc/global/cs/e_cam SD FAT12 FAT16 SD SDHC FAT32 SD SD ( ) SD (l 81) SD Panasonic A SD A MultiMediaCard LSQT1199 21 LSQT1199_THAI. book 22 / / / () / : j j j j "" ( ) () : j j j LSQT1199 22 LSQT1199_THAI. book 23 j j j j : () j LSQT1199 23 LSQT1199_THAI. book 24 DC DC A 1 AC AC BATTERY 2 AC A : : : ( ) CHARGE (l 25) Panasonic (l 9) OFF/ON OFF LSQT1199 24 LSQT1199_THAI. book 25 25 oC 60% 25 oC "2 h 25 min" 2 25 VDR-D310: / CGA-DU12 () CGA-DU14 () CGA-DU21 () VDR-D220: / CGR-DU06 () CGA-DU12 () CGA-DU14 () CGA-DU21 () / 7. 2 V/1150 mAh 7. 2 V/1360 mAh 7. 2 V/2040 mAh / 7. 2 V/640 mAh 7. 2 V/1150 mAh 7. 2 V/1360 mAh 7. 2 V/2040 mAh 2 h 25 min 2 h 45 min 3 h 55 min 1 h 40 min 2 h 25 min 2 h 45 min 3 h 55 min LSQT1199 25 LSQT1199_THAI. book 26 ( DVD-RAM) LCD / "1 / h 25 min" 1 25 VDR-D310: / XP / CGA-DU12 () 7. 2 V/ 1150 mAh SP LP XP CGA-DU14 () 7. 2 V/ 1360 mAh SP LP XP CGA-DU21 () 7. 2 V/ 2040 mAh SP LP VDR-D220: / CGR-DU06 () / 1 h 25 min (1 h 20 min) 1 h 40 min (1 h 30 min) 1 h 45 min (1 h 40 min) 1 h 45 min (1 h 40 min) 2h (1 h 50 min) 2 h 5 min (1 h 55 min) 2 h 50 min (2 h 40 min) 3 h10 min (3 h) 3 h 20 min (3 h 5 min) 1 h 5 min (1 h) 1 h 20 min (1 h 10 min) 1 h 25 min (1 h 15 min) 35 min (35 min) 45 min (40 min) 45 min (45 min) 45 min (45 min) 50 min (50 min) 55 min (50 min) 1 h 15 min (1 h 10 min) 1 h 25 min (1 h 20 min) 1 h 30 min (1 h 20 min) 30 min (25 min) 35 min (30 min) 35 min (30 min) XP 7. 2 V/ 640 mAh SP LP LSQT1199 26 LSQT1199_THAI. book 27 / XP CGA-DU12 () 7. 2 V/ 1150 mAh SP LP XP CGA-DU14 () 7. 2 V/ 1360 mAh SP LP XP CGA-DU21 () 7. 2 V/ 2040 mAh SP LP 2h (1 h 50 min) 2 h 20 min (2 h 10 min) 2 h 30 min (2 h 15 min) 2 h 35 min (2 h 20 min) 3h (2 h 40 min) 3 h 10 min (2 h 50 min) 3 h 50 min (3 h 30 min) 4 h 30 min (4 h 5 min) 4 h 45 min (4 h 20 min) 55 min (50 min) 1h (55 min) 1 h 5 min (1 h) 1 h 5 min (1 h) 1 h 20 min (1 h 10 min) 1 h 25 min (1 h 15 min) 1 h 40 min (1 h 35 min) 2h (1 h 50 min) 2 h 5 min (1 h 55 min) # # # # . ( ) LCD LCD LSQT1199 27 LSQT1199_THAI. book 28 AC AC "" AC A OFF/ON ON A B B [] (l 39) 1 AC A OFF/ON OFF A 2 DC 3 DC B AC AC DC B (l 108) 28 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 29 25 DVD RAM 1) 2) "" 8 LCD LCD LCD OFF/ON OFF LCD/ OFF/ON ON LCD / 1 2 DISC EJECT LCD ACCESS/PC LSQT1199 29 LSQT1199_THAI. book 30 3 / A / B B A / 4 PUSH CLOSE DVD-RW (l 20) / : / LSQT1199 30 LSQT1199_THAI. book 31 2 : / "SIDE A" "SIDE A" / "SIDE B" "SIDE A" A DV D-RAM (l 19, ) / ACCESS/PC / SIDE A B A B "SIDE A" / "SIDE A" / ACCESS/PC OFF/ ON OFF / / DISC EJECT (l 97, ) 8 . ¬ 1 2/2 NEXT 2 [ ] 2/2 NEXT 2 [ 2/2 NEXT ] [ ] 2/2 NEXT 10k 10k [ ] (l 59) j 10k j LSQT1199 55 LSQT1199_THAI. book 56 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) : 1 lx (VDR-D310)/ 2 lx (VDR-D220) ¬ (SD) SD ¬ 1 1 2/2 NEXT 1/2 NEXT 2 [ ] 2 [Ø] 2/2 NEXT 1/2 NEXT (l 59) 3 [Ø] 10 (VDR-D310) [ ] CCD 25k LSQT1199 56 LSQT1199_THAI. book 57 (VDR-D310) (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) MENU () (16:9) (4:3) (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) 16:9 ¬ ¬ MENU [] > [] > [16:9] MENU MENU [] # [] # [] MENU 4:3 ¬ MENU [] > [] > [4:3] MENU [] # [] # [] [16:9] (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) LCD ¬ LSQT1199 57 LSQT1199_THAI. book 58 MENU [] # [O. I. S. ] # [] MENU [] # [] # [] MENU [] ( ) (VDR-D310) MENU [] # [O. I. S. ] # [] [] ( MEGA) (VDR-D310) j j j (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) ¬ (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) 1 AUTO/MANUAL/FOCUS MANUAL ¬ MENU [] # [] # [] MENU LSQT1199 58 LSQT1199_THAI. book 59 2 MENU [] # [] # MENU [5] [ ] [ ] [ ] [ ] [] (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) ¬ 1 AUTO/MANUAL/FOCUS MANUAL MENU [] # [] # [] AUTO/ MANUAL/FOCUS AUTO. [5] 2 FOCUS MNL 4/4 NEXT [MF] LSQT1199 59 LSQT1199_THAI. book 60 3 2 [ ] MNL MNL 3/3 NEXT 4/4 NEXT 3 MNL AUTO/MANUAL/FOCUS FOCUS AUTO/ MANUAL/FOCUS AUTO BACK [ AWB ] [ ] (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) [ [ ] ] ¬ () , , 1 AUTO/MANUAL/FOCUS MANUAL MNL [ AWB ] AUTO/MANUAL/FOCUS AUTO 3/3 NEXT LSQT1199 60 LSQT1199_THAI. book 61 (VDR-D310) 1 [ ] MNL 3CCD ( ) 1 2 3 BACK BACK 2 [ ] MNL 1 2 3 () () () BACK [ ] [ ] A [ ] / / A (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) : : ¬ LSQT1199 61 LSQT1199_THAI. book 62 1 AUTO/MANUAL/FOCUS MANUAL MNL [OPEN] AUTO/MANUAL/FOCUS AUTO 3/3 NEXT / / [1/50] [1/100] 2 [ ] () [ ] () MNL 3/3 NEXT 3 A B MNL 1/100 100 OPEN BACK A B 1/50 1/8000 1/25 1/2000 (VDR-D310) 1/50 1/500 (VDR-D220) 1/8000 /: CLOSE # (F16 F2. 0) # OPEN # (0dB 18dB) [CLOSE] [18dB] LSQT1199 62 LSQT1199_THAI. book 63 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) 1 2 9 () 8 A B A B 3 4 1/;: :: 9: : / () () 5 [ ] LCD LSQT1199 63 LSQT1199_THAI. book 64 ( "") MENU [] # [/] # [/] [] DATE/TIME (VDR-D310) / ( ) (VDR-D310) 6 5 SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP 1 2 ( ) LSQT1199 64 LSQT1199_THAI. book 65 (VDR-D310) E D SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP 1 2 ( ) (VDR-D310) 1 ; SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP 2 E D SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP LSQT1199 65 LSQT1199_THAI. book 66 "r": "s": [ ] 1 MENU [] # [] # [] MENU [] [] 2 3 j j 99 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) j (-RW<V>) (-R) [] (-RW<V>) (-R) DVD-R DL (-R) j (-RW<V>) (-R) j LSQT1199 66 LSQT1199_THAI. book 67 MENU [] # [] # [] [R] [] [] MENU ( [] ) LSQT1199 67 LSQT1199_THAI. book 68 ( JPEG) (SD) 1 SD 2 9 () 8 A B A B 3 4 1/;: / ( SD ) E: D: : DCF (Design rule for Camera File system) JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) JPEG ( JPEG) / LSQT1199 68 LSQT1199_THAI. book 69 SD () SD [ ] LCD LSQT1199 69 LSQT1199_THAI. book 70 2 [] [] (RAM) (-RW<VR>) DVD-RW () DVD-R [] 5 j [] []: j [] []: ( [] 2) 3 ¬ 1 8 4 2 [] ¬ ( [] 2) 5 [] ( [] 2) 3 5 1 MENU MENU [] # [] [] [] LSQT1199 70 LSQT1199_THAI. book 71 (l 71) [] 3 2 (RAM) (-RW<VR>) (l 64) 4 [] 2 4 ¬ 1 MENU [] # [] # [] MENU MENU 2 (RAM) (-RW<VR>) ¬ 2 1 MENU [] # [] # [] MENU LSQT1199 71 LSQT1199_THAI. book 72 2 ? (l 73, 77) A 3 [] 2 3 B MENU A B () 99 j: j: 999 LSQT1199 72 LSQT1199_THAI. book 73 (RAM) (-RW<VR>) [] (l 75) ¬ 1 MENU [] # [] # [] (RAM) (-RW<VR>) ¬ MENU 1 MENU [] # [] # [] 2 MENU 2 50 [] (l 75) 3 MENU 4 [] 3 LSQT1199 73 LSQT1199_THAI. book 74 MENU [] 2) ¬ (l 73, 1 MENU [] 1 (RAM) (-RW<VR>) 2 [] [] ¬ (l 73, 1 [] 5 ( [] 2) 2) 1 3 2 [] 8 4 ( [] 2) 5 [] LSQT1199 74 LSQT1199_THAI. book 75 ( [] 2) 3 5 50 [] (l 75) MENU MENU [] [] [] [] # 3 MENU 4 [] 1 4 ¬ (l 73, 1 ¬ (l 73, 1 2) 2) 1 MENU [] # [] # [] 1 MENU [] # [] # [] MENU MENU 2 2 75 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 76 2 3 3 2 3 MENU 2 ¬ (l 73, 1 (l 64) 4 [] 2 4 2) 1 MENU [] # [] # [] MENU MENU LSQT1199 76 LSQT1199_THAI. book 77 2 SD (SD) ¬ (l 73, 1 2) 1 MENU [] # [] # [] ¬ 1 MENU 2 2 [] ¬ 3 [] 2 3 1 MENU LSQT1199 77 LSQT1199_THAI. book 78 2 [] [] [] [] SD 5 ( [] 2) 3 SD SD DCF 8 (SD) 4 ( [] 2) SD ( SD ) ¬ 5 [] ( [] 2) 1 MENU [] # [] # [] 3 5 MENU MENU SD ( JPEG) MENU [] # [] [] [] 78 2 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 79 [ ] 0 999 ( DPOF ) [0] MENU MENU DPOF SD (SD) DPOF MENU [] # [ DPOF] # [] [] DPOF ?DPOF Digital Print Order Format SD DPOF ( DPOF) SD ¬ 1 MENU [] # [ DPOF] # [] MENU DPOF 999 DPOF DPOF DPOF 2 DPOF 3 79 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 80 2 MENU [] # [] # [] (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) MENU DVD-RW DVD-R () DVD DVD-RAM: DVD-RAM DVD-RW ( VR): DVD-RW ( VR) DVD-RW ( VR) DVD-RW ( VR) ( DVD-RW ( VR) ) DVD-RW () DVD-R: DVD-RW ( ) (l 81) ¬ 3 [] DVD-RW () DVD-R MENU 1 2 DVD [] [] (l 66) LSQT1199 80 LSQT1199_THAI. book 81 DVD-RW DVD-RW () (-RW<V>) (RAM) (-RW<VR>) ¬ ¬ 1 MENU [] # [] # [] 1 MENU [] # [] MENU MENU 2 [] MENU 2 [] 1) MENU [] # DVD-RW ( VR) DVD-RW ( VR) DVD-RW ( VR) DVD-R [] 2) [] LSQT1199 81 LSQT1199_THAI. book 82 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) ¬ 1 MENU [] # [] # [] DVD-RAM: (VDR-D310) DVD-RAM DVDForm DVD-RAM DVD-RAM DVD-RW: MENU DVD-RAM 3 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) 2 ( DVD-RW) (l 18) ¬ MENU [] # [] # [] MENU 3 [] MENU 2 MENU 82 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 83 SD (SD) SD ¬ 1 MENU [] ] # [] #[ MENU 2 [] MENU SD SD ( ) SD SD SD SD LSQT1199 83 LSQT1199_THAI. book 84 (RAM) (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (SD) ( ) ( ) 1 ( ) (4:3) [ TV] (l ) 16:9 (4:3) A S VIDEO IN * VIDEO IN AUDIO IN A AV/S () * S Video S Video 16:9 ([REC ASPECT] [16:9]) 16:9 [[PICTURE SIZE] [ 2 ] (VDR-D310)/[ 0. 2 ] (VDR-D220)] 4:3 ( ) 2 MENU [] # [ TV] # [4:3] 3 4 LSQT1199 84 LSQT1199_THAI. book 85 16:9 (4:3) [ TV] [16:9] [4:3] / DVD DVD DVD DVD-RW DVD-R [16:9]. (VDR-D310) ( ) EXT DISPLAY START/ PHOTO STOP EXT DISPLAY SHOT DATE/ TIME ZOOM () DVD DVD-RW () DVD / DVD DVD-RAM DVD-RW ( VR) (RAM) (-RW<VR>) VOL 1 [ DVD-RW ( VR)] (l 80) 2 DVD-RAM DVD-RW ( VR) 8 . LSQT1199 85 LSQT1199_THAI. book 86 "" 8 . DVD-RW DVD-RW () DVD-R (-RW<V>) (-R) () DVD DVD DVD AV/S (l 87) 1 (l 80) 2 1 [ DVD-RW DVD-R] (l 80) 2 DVD DVD- 8 . DVD DVD-R DL 8 DVD-R DL DVD DVD SD SD "" 8 . 150 LCD [email protected];wQkbaMj dks , MtLV djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 lEikfnr djuk n`';ksa dks lEikfnr djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 fjdkWfMZax fjdkWMZ djus ls igys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 pyfp=ksa ds fy, miyC/k fjdkWfMZax eksM vkSj fjdkWMZ djus ;ksX; le;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 fLFkj fp=ksa dks lEikfnr djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 fLFkj fp=ksa dks gVkuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 119 LSQT1199 LSQT1199_HIN. book 120 DPOF lsfVax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 fMLd vkSj dkMZ eSustesaV fMLd eSustesaV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 fMLd dks vafre :i nsuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 dks fn, x, vafre :i dks jí djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 fMLd dh lqj{kk djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 fMLd dks QkWjeSV djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 fMLd tkudkjh iznf'kZr djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 DVD-RW SD dkMZ ij fjdkWMZ fd, tkus okys fp=ksa dh la[;k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 SD dkMZ dks QkWjeSV djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 vU; mRiknksa ds lkFk TV ds TV lkFk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 ij IyscSd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 DVD [email protected];j ds lkFk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 fjdkWfMZax dks DVD fjdkWMZj dh gkMZfMLd ij Mc djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 VCR ds lkFk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 rLohjksa dks vU; ohfM;ks midj. kksa ij Mc djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 fizaVj (PictBridge) ds lkFk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 vU; esuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 esuw fyLV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 vU; esuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 ladsr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 216 LSQT1199 120 LSQT1199_HIN. book 121 iz;ksx ls igys fo'ks"krk, a iz; ks x ls igys vklku fjdkWfM±x!(l 154) fjdkWfM±x 'kq: djus dh fLFkfr <wa<us dh t:jr ughaA ubZ fjdkWfM±x] igys fjdkWMZ fd, x, fdlh n`'; ij vksojjkbV ugha gksxhA vklku IyscSd!(l 172) fjdkWMZ fd, x, n`';ksa dks FkacusYl ¼vaxwBs ds uk[kwuksa½ ds :i esa n'kkZ;k tkrk gSA vki mu n`';ksa dks vklkuh ls <wa< ldrs gSa ftUgsa vki ns[kuk pkgrs gSaA n`';ksa dks lEikfnr djuk!(l 178, 180) vki vius ilanhnk n`';ksa dks , d lkFk bdëk djds , d ekSfyd ohfM;ks ¼IysfyLV½ cuk ldrs gSa vkSj fQj bl ohfM;ks dks vklkuh ls fdlh VCR ;k DVD fjdkWMZj gkMZ fMLd esa Mc dj ldrs gSaA LSQT1199 121 LSQT1199_HIN. book 122 iz;ksx ls igys ;fn vki bl ;wfuV esa fjdkWMZ dh xbZ DVD-RW ;k DVD-R fMLd ¼ftls vafre :i iznku u fd;k x;k gks½ dks DVD fjdkWMZj] daI;wVj vkfn tSls fdlh vU; midj. k esa Mkyrs gSa] rks ;g fMLd vuqi;ksxh gks ldrh gSA fMLd dks vU; midj. kksa esa Mkyus ls igys ;g lqfuf'pr djsa fd bls bl ;wfuV ij vafre :i iznku fd;k tk pqdk gSA (l 188) DVD Iys;[email protected] ds lkFk iz;ksx djuk! [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC VDR-D310GC ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC VDR-D310GC

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag