คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG EC-NV9 QUICK START MANUAL (VER.1.0)

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG EC-NV9 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG EC-NV9 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG EC-NV9


SAMSUNG EC-NV9 QUICK START MANUAL (VER.1.0): ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5314 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SAMSUNG EC-NV9 QUICK GUIDE (VER.1.1) (7499 ko)
   SAMSUNG EC-NV9 (5152 ko)
   SAMSUNG EC-NV9 QUICK GUIDE (VER.1.1) (7499 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG EC-NV9QUICK START MANUAL (VER.1.0)

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] A-33 REACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notebook PC Notebook PC : ! : : PC PC AC PC : 5°C (41°F) 35°C (95°F) , : , PC (, ) PC DC () : 100­240Vac : 50-60Hz : 3. 42A (65W); 4. 74A (90W); 6. 3A (120W) : 19Vdc ! [. . . ] (TOC) CD CD PC : PC CD CD CD CD ! CD CD CD CD CD CD CD CD-RW DVD+ CD-RW CD-RW CD CD CD CD CD DVDROM DVD CD Windows DVD DVD DVD Windows PC , MP3, PDA PCI ! "Windows Safely Remove Hardware ( Windows)" PC 9 S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) : : . , ( , , ) 0 PC 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 PC 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 PC (RAM) BIOS CMOS POST (Power-OnSelf-Test) ( BIOS) : : 33 () () PC / RJ-45 / 100 BASE-TX /1000 BASE-T 5 ( 3) - 100/1000Mbps, 100 BASE-TX/1000 BASE-T ( BASE T4) 10Base-T - 3, 4 5 10/100 Mbps "" 1000BASE-T () PC - ( ) - (TPE) RJ-45 RJ-11 LAN (-) ( LAN ) RJ-45 PC HDMI LAN () LAN IEEE 802. 11 LAN (WLAN), LAN Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 2. 4 GHz LAN IEEE 802. 11 LAN LAN Ad-hoc 40 LAN Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-/128- Wi-Fi Protected Access (WPA) PC Ad-hoc Ad-hoc (AP) ( LAN 802. 11) PDA (AP) () ( LAN 802. 11) PDA PC Windows 1. [FN F2] Wireless LAN ON (LAN ) & Bluetooth ON (WLAN & ) Wireless Console () LAN + 3. <Fn>+<F2> WLAN PC 9 () PC Bluetooth PDA PC , USB , , , , SMS PDA PDA , , 1. [FN F2] Wireless LAN ON (LAN ) & Bluetooth ON (WLAN & ) 0 PC Wireless Console () Bluetooth + 3. PC A USB () USB USB USB USB USB USB USB 3. 5 1. 44MB ( 720KB) ! "Safely Remove Hardware ()" Windows USB USB USB USB Windows USB USB USB USB A- PC Microsoft Windows ( ) S BIOS, , , . PC A- BIOS LAN LAN Boot Device () 1. Boot (), Boot Option #1 ( #1) Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Advanced Chipset Boot Security Save & Exit [Disabled] [Static] [No] [4] [Turbo] [Enabled] [Enabled] [Enabled] Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. Start Easy Flash SAMSUNG FancyStart POST Logo Type Play POST Sound Speaker Volume SAMSUNG EASY OVER-CLOCK Internal Pointing Device SVM Mode Legacy USB Support SATA Configuration : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 01. 1208. Easy Flash Utility FLASH TYPE: Generic Flash Type Current Platform Platform: K75 Version: 200 Build Date: Dec 6 2010 New Platform Platform: Unkown Version: Unkown Build Date: Unkown FS0 FS1 [ ]: Switch [ ] : Choose [q] : Exit 5. "Restore Defaults ()" Exit () () BIOS PC A-1 ( PST Outlook) () ! Next () : Windows "C" Windows HD "C" A-1 PC Windows HD 2 2 "C" (40%) "D" (60%) 5. , I/O [Enter] Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Password Description If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. Administrator Password User Password Status Setup administrator password User Password HDD User Pwd Status : HDD User Pwd Status : Set Set Set Set Master Password Master Password User Password User Password NOT INSTALLED NOT INSTALLED : Select Screen : Select Item Enter: Select +/--: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit NOT INSTALLED NOT INSTALLED I/O Interface Security Version 2. 01. 1208. [. . . ] Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG EC-NV9 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG EC-NV9

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag