คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG GT-S3653

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG GT-S3653 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG GT-S3653 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG GT-S3653


SAMSUNG GT-S3653 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1733 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SAMSUNG GT-S3653 (3795 ko)
   SAMSUNG GT-S3653 DATASHEET (96 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG GT-S3653

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] World Wide Web http://www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-25446A Thai. [. . . ] (6 ) Wireless Technology Research 2 ( ) ( ) 3 4 · + - · · ( 0 /32 45 /113 ) · · · 5 · · · · (Radio Frequency : RF) 6 · · · SIM · / · · · · 1 7 SAR (Specific Absorption Rate) (EU) (Specific Absorption Rate SAR) 2. 0 1 SAR 0. 752 SAR 8 SAR EU, Samsung mobile phone " . " " (Specific Absorption Rate ­SAR) 0. 752 W/kg " () ( ) ( USB) 9 ( ) Hg Cd Pb EC 2006/66 10 / " " " 11 · · · () · · · 12 -/ Hold [] 13 14 Hold - () / ; () GPRS EDGE (SMS) (MMS) 15 16 SIM SIM (Subscriber Identity Module : SIM) (Personal Identification Number : PIN) SIM 1. () microSDTM microSDHCTM 8 () 1. PIN () 1 21 · · · 22 1. [ ] Widget Widget Widget Widget Widget Widget Widget · Widget Widget · Widget 1. [ ] · · · · , 27 (SMS) (MMS) 1. · Abc · T9 ABC T9 (T9 T9) · ABC 1. [. . . ] 63 : PIN a PUK SIM PIN PUK PIN2 PIN2 SIM PIN PIN SIM PIN PIN2 SIM SIM "" "" · · · [ ] · · · · · b · · · · · · · · · c d [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG GT-S3653 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG GT-S3653

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag