คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG SAMSUING ST45 QUICK GUIDE (VER.1.1)

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG SAMSUING ST45 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG SAMSUING ST45 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG SAMSUING ST45


SAMSUNG SAMSUING ST45 QUICK GUIDE (VER.1.1): ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (13958 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SAMSUNG SAMSUING ST45 (8037 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG SAMSUING ST45QUICK GUIDE (VER.1.1)

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] [. . . ] MENU 3D OPTION (Only 3D Models) Navigation buttons (up/down/left/right) OK BACK P A G E SAVING z޲| zh|x|}ܪ޲wi|| w "7 w w wܫݪ|}ww ޢwhiwww d wءެ ݡ} de٪x |wh|i٣wii wwh|whi h|z|x|| w٥ޫ|w |wwh||iw hw| i| ~ݤh٢|hٳ ̪|| ٬wh|i٣wii ޲ٮiwhi |zٷw |w٥w ٣wxie٪xi w}ww٥ |w٥h||h ww| ~ݤh٢|hٳ ޲ٷh|w٥ުwh| ww٥hq}} xie٪xi w|w٥whi |ݪh| x|whq}} w}ww٥whwww | ٢| 5FMFUFYU iw٥ 1SPHSBNNF FEJU dh h di|٬ 5FMFUFYU ||ݪ |z } dzz٥ . : . &%*" 4*. 1-*/, 64# 4*. 1-*/, zzw 4*. 1-*, hwz޲| |٥ 4*. 1-*/, w|ݪx|| ~ݤh -7 ENG 1 4 7 LIST 2 5 8 0 MARK 3 6 9 Q. VIEW FAV 3D MUTE 3D OPTION P INFO EXIT Coloured buttons TELETEXT BUTTONS SUBTITLE Control buttons ( SIMPLINK AD(Only 22/26LV55**) GUIDE Home Q. MENU OK BACK INFO EXIT RATIO 24 ww ww w޲hww ޲e|w}ww޲hwݫe zh h| i}wh٪w ޲hz޲|wwx 3 h|zhh| zi|w |i} |h٢ Language Mode Setting wx|w| w٥ w )PNF 6TF w h|| ޲wi| )PNF 6TF ~ݤh -&% -$% 57 wݪ ~ݪ "VTUSBMJB /FX ;FBMBOE hٳ wx ~ݪ "VTUSBMJB zi٬wh|| ١ Power Indicator y ޲ܡzx| z |w١| y zx|wݫ| خhh٤ y ޲e|wz zwwz|wh w޲hww y ١آخh} ޢzw z |wЪܡݡ ޥ y ziwЫwث wآwz| z| wwh h ٣w Country Time Zone Auto Tuning 4 ޲wh|iiwd 0, ENG w̪z޲|z|w ޲̪z޲|z|w}ww٥ h|zhix |w w|zh޳ 1 wxiwi 2 wd (POWER) ޲̪z޲| w٥ h|zhi}wxw̪z޲|z|w y wh̪z޲|hh|zhi w٥}wwz| ު̪z|z|h y ww}wi޲hiz޲| 5 i|w̪z޲|wd (POWER) ٣w y h٪w 'BDUPSZ 3FTFU }ww٥ 015*0/ wizi}w||٫ݫ| h w٥h|zhi٢wz| ٣w ޲hwww 25 ޲hwww y h| ٷ|٪ܢ|h|޲wzxi} }zwh|}wz޲|x|h y ݪܡw޲hwww wi}wzhwi|}wh $% zhwi| y wi|٤wwh| wi}wzhwi|}wwЪhٳ y w޲hh| }zwh|}wz޲|x|h y }٫ݡw޲hwwwx٥hw}٫١x|h|hx|z޲| ٣w ޲hwww DVD/STB back y h| ٷ|٪ܢ|h|޲wzxi} }zwh|}wz޲|x|h h h y ݪܡwhwwwh|ݪ wi}wzwi|}wh $% zwi| 2 3 w zܫ IN 3 USB IN ENG 2 1 w 64# OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (RGB/DVI) AUDIO IN VCR back VIDEO 1 VIDEO ANTENNA/ CABLE IN VIDEO RGB IN (PC) 1 ANTENNA/ CABLE IN L/MONO L/MONO L RS-232C IN(CONTROL & SERVICE) w AUDIO AUDIO R 2 R 1 2 1 2 7$3 zءx|w޲h١h| |٢ ١x|w޲h )%. * ٷ $PNQPOFOU $PNQPTJUF 3(# 0QUJDBM BVEJP Digital O Analogue O O O Digital O O R ت| Analogue O O O - 26 (Only 32/42/47/55LW45*) ~ݤh -8 z٬ y z޲|٢|ܡ i }wz޲|h wТ٤٪z٬ y wi ܢwh|w h|w| |ٳ}|}i|h ޲ww z y ޲ zh}w | | y whh ݡ|w h}ݮh i y whwݢ}ݮh|١ i y wxݫi|whi y w wi ٪} iwq| y w w ٪} iwwix|i y www ޲i|h| i w wh y z ڥ| ڥwx|z} h i id z y w }ih | h zwiw|x|ww|h ޲e|ww z y hziw wh ` | }h|hwx|x|wi y y ޡ |١}h|wh x|ڥڥw| xzٷ i i }wڥi y w ٢ w | y ڥiq֪| z|wix ڥiwh y iܢw}ܬ| y ޲wwڡw iw y ihh w}ww y i ޲w|h| ܢ ު}d ݢw|w٪ ENG 27 y |}w̪z޲|Ыi i|h| wzwh|ݪw h y |z|}iw |}w}w }ܫw|hwz| y }wܲx ޲|}w |}w )[_)[ ޫ|i }ww ze|w٫|}wwݪ ii y wih ١ hi x|} w }hw y w|wx|h| &NJUUFS w h w }hw y i|٪z|i|}wwЮe h wТwi|٢z٬ ٣w xiz|޲i|٫h xiz| y h wx ޳ܡi y zhwi|x|h y iih i|١޲ w}w w hٳ y iih ٢} } i y |hi|wxi٫h y ޲|}wx|h zݪ h ݪwxxhٮi|h zz iiݮiۤd ENG 28 w y |}zwh|}wz޲|x|h w 1 whٮ 2 wd % z٬ ݪw١ݥx| ٥|zh 1 ww % 4&55*/( 2 |w٥h|w 3D Setting 3D Picture Size 3D Depth 3D Viewpoint 15 0 Off Left/Right End 3D video Just Scan ||ih| w % 7JEFP 3D Video 2D Video 3D Picture Balance 3D Picture Correction OK z޲|}ݷww|x| % ޲hٮ }w z޲|h #MVSBZ h )%. * 3 ww 0, i}|xi Power on your 3D glasses and put them on. Sit 2 meters from TV to enjoy the best 3D view. or 3D Setting Image View Mode 3D Picture Correction 3D Depth 3D Viewpoint OK 15 0 End 3D video 2D 3D Left/Right ENG OK Cancel 3D Setting 4 ޲i|ww}ww|ګ wd % ݪw 0, Turn off 3D Mode. w٥xh| wh|wٮ٫hݤh dw 3D Picture Size 2D mode OK Cancel 3D setting w 1 whٮ 2 wd % z٬ ݪw١ݥx| 3D Depth 3D Viewpoint ||ih| w % 7JEFP 3D Video 2D Video 3D Picture Balance 3D Picture Correction Image View Mode xh٢wx|ܫx iܢwi}w| h|h|w޳| ޲ܡݡݡw }w w| w|xiwi h|}wڥުܡݡ i w٥ h|zh|h| |ii |ix٬ | h|x| }w ix xi w % % % % wwi| 3 ޲i|ww}ww|ګ wd % ݪw 0, Turn off 2D Mode. 3D video OK Cancel 29 xiz| y |w٥hi|ٮixݡ y hh| iw }w y }|٢޲h|ث} y h| iw h|ث} y h| i޲wi| ݢ }www y NQP }wwi| }ݪ wi| ١ y }qw| }ww}|١ xiz| y xݪw | }̬١ ||}ݮh|ٮiw *G y xݢ hٮhh|ܫݪ|i y }ݥwwٮi 45"/%"3% ݪٮi wd "7 . 0%& i 45"/%"3% $*/&. " (". & y h٪w "7 . 0%& ix zhi}w||}ݪ 45"/%"3% ̬|| ENG 30 wxwiq֪޳|ii٪|޳|i wwixqi٪|޳|i qֲ q z٬|ٮhw hܮh| |i޲̪z޲| hwwi z޲|̪z޲|| wwix y }h|wx|h|آz٬ޮh y }whhhxwi|ޮh y }zwi|x|zz٢z٬ 57 ެ޲ y hhwz| hwxޮh y }h̪z޲|x|h٫i| y whޮh y }hz޲|Ъz޲|޲٢qޮh y wwx|w|x|z޲| y whw ٢ ihСw}wiih y }w޲hh| zhwi|x|w y }hwwwޮh y w|w̬١ޮh } "VUP 4MFFQ h|zh TMFFQ UJNF iޮh y whت٪ ٢ z޲|}̪|١ qi٪| ENG q w ت|ڡw |xi|xi||w ޮh| h ت| wwix y wd }hwd . 65& iޮh y |ٮh| |}w}wq}wwh|}w٢ y }ت|hhiwi|ޮh y w٫|x|إ z޳ }h|ڷiw|ڡw z޲| |hhw|x|z޲| qi wwix y h|w٥ 1*$563& ܮh |ܪx y |z޲|wz޲|hܫݪ|ih|ze|www ٮh y |h|تh|޲ iwi}ܮh} y }hww}wwЪz޲|ieix|hޮh i| wx} y }ݫh|h|ݡ|w | zi|h޲̪z޲| y wzx|ܡzx|}ܪ޲|}w١|zi|i٪ ii z 4DSFFO 4BWFS ޲e|wz ̪z޲|ihh y zh CSJHIUOFTT DPOUSBTU w٥ 1JDUVSF h ̪z޲|i l/P 4JHOBMm w y zh|z|wwh| hhwi|ޮh y zh|}hhwi|ޮh wd */165 i} y }x| | x x }}wxٮi |ww }wi} x|}ܫ hhw|x|z޲| y h|w٥ 1*$563& w|ڮhwi| y }hw}|w|ڮiޮh iwhi} y }w}zܡhqޮh wwh y 1IBTF w٥ 1*$563& y ٢h|آq i|ٮh|޲ ܢq y آh|h} ih|x|w |h|٢ y zh|}hܫݪ| q xiw٪ww 01&/ 4063$& 31 xiw٪ww 0QFO 4PVSDF wi|wxiw 4PVSDF $PEF hi (1- -(1- . 1- ޲ h٪z޲| xi ܡi IUUQPQFOTPVSDFMHFDPN ENG ݪwi|٪ܡ i}wzh $%30. [. . . ] [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG SAMSUING ST45 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG SAMSUING ST45

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag