คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG VLUU M100 QUICK GUIDE (VER.2.0)

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG VLUU M100 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG VLUU M100 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG VLUU M100


SAMSUNG VLUU M100 QUICK GUIDE (VER.2.0): ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (21569 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SAMSUNG VLUU M100 QUICK GUIDE (VER.3.0) (20796 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG VLUU M100QUICK GUIDE (VER.2.0)

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , / , / / , / / / 20 21 22 23 ( PC /( / ) Microsoft PowerPoint), , 12 1. 2. 3. , , , 13 15 15 5m 8m 7m 14 : 1. 3. 1 1 2 1 3 4 5 6 7 6 8 1 5 6 VGA (D-Sub) VGA (D-Sub HDTV (RCA) D-Sub) 2 3 4 7 USB VGA DVI-A (" " - 8 6) 16-19 15 VGA 2 Mac 1. VGA VGA Macintosh : IBM® Macintosh® D-Sub 1 2 FN + F3 /LCD / FN CRT/LCD CRT VGA : 1. 1 ) VGA : " 16 D-Sub DVI-A DVI 2 16 : HDMI ( ) : HDMI HDMI " HDMI" 17 " " 18 - " " 18 " ( ) " 19 HDMI HDMI : HDMI: 1. 2. 21 VLUU M100/PJD5233 4:3 [ ( . )] [ ( ) 45. 3 (1. 2) 92. 2 (2. 3) 123. 5 (3. 1) 154. 8 (3. 9) 233. 0 (5. 9) 311. 2 (7. 9) 389. 4 (9. 9) 467. 6 (11. 9) ( . )] ( ) ( . )] [ [ ( . )] 30 (76) 60 (152) 80 (203) 100 (254) 150 (381) 200 (508) 250 (635) 300 (762) 50. 6 (1. 3) 102. 9 (2. 6) 137. 7 (3. 5) 172. 5 (4. 4) 259. 6 (6. 6) 346. 7 (8. 8) 433. 8 (11. 0) - 18 (45. 72) 36 (91. 44) 48 (121. 92) 60 (152. 4) 90 (228. 6) 120 (304. 8) 150 (381. 0) 180 (457. 2) 2. 70 (6. 86) 5. 40 (13. 72) 7. 20 (18. 29) 9. 00 (22. 86) 13. 50 (34. 29) 18. 00 (45. 72) 22. 50 (57. 15) 27. 00 (68. 58) 22 PJD5523w 16 : 10 [ ( . )] [ ( ) 55. 4 (1. 4) 74. 5 (2. 0) 100. 0 (2. 5) 125. 5 (3. 2) 189. 2 (4. 8) 253. 0 (6. 4) 316. 7 (8. 0) 380. 4 (9. 7) ( . )] ( ) ( . )] [ [ ( . )] 45 (114) 60 (152) 80 (203) 100 (254) 150 (381) 200 (508) 250 (635) 300 (762) 69. 3 (1. 8) 92. 9 (2. 4) 124. 4 (3. 2) 155. 8 (4. 0) 234. 6 (6. 0) 313. 3 (8. 0) 392. 0 (10. 0) - 23. 85 (60. 58) 31. 8 (80. 77) 42. 4 (107. 70) 53 (134. 62) 79. 5 (201. 93) 106 (269. 24) 132. 5 (336. 55) 159 (403. 86) 2. 96 (7. 51) 3. 94 (10. 02) 5. 26 (13. 35) 6. 57 (16. 69) 9. 86 (25. 04) 13. 14 (33. 39) 16. 43 (41. 73) 19. 72 (50. 08) 30 . 23 ( ) 1. 6. OSD OSD / OSD, , / , / OSD ViewMatch 1 2 : : : : : : : : : 1 2 1 2 : : : : ViewMatch " 3( , , ) ", 28 6 (RGBCMY) : : 4:3 : 16:9 : 16:10 : 4:3 16:9 16:10 3D : : 3D : : / ( 3D 3D TI 3D DLP-LINK ) : : 29 : : : : , : : OSD: 1/ : RGB : YCbCr/YPbPr: VGA 2 1 2 OSD ( OSD ) 1W CC1 ( 1, ), CC2, CC3, CC4, T1, T2 30 DCR ( DCR DCR ) DCR : : ECO: DCR 0 ( ) OSD ( ) 31 AC 32 45 5 ( 30 ) 33 1. 9. " > " AC 34 VLUU M100 SVGA (800 x 600 F/No. PJD5233 DLP 0. 55" XGA ) (1024 x 768 1. 1X 1. 97 - 2. 17 21. 95 - 24. 18 . 30" - 300" ) PJD5523w DLP 0. 65" WXGA (1280 x 800 ) 1. 2X 1. 47 - 1. 83 21. 0 - 25. 6 . [. . . ] 6. OSD OSD / OSD, , / , / OSD ViewMatch 1 2 : : : : : : : : : 1 2 1 2 : : : : ViewMatch " 3( , , ) ", 28 6 (RGBCMY) : : 4:3 : 16:9 : 16:10 : 4:3 16:9 16:10 3D : : 3D : : / ( 3D 3D TI 3D DLP-LINK ) : : 29 : : : : , : : OSD: 1/ : RGB : YCbCr/YPbPr: VGA 2 1 2 OSD ( OSD ) 1W CC1 ( 1, ), CC2, CC3, CC4, T1, T2 30 DCR ( DCR DCR ) DCR : : ECO: DCR 0 ( ) OSD ( ) 31 AC 32 45 5 ( 30 ) 33 1. 9. " > " AC 34 VLUU M100 SVGA (800 x 600 F/No. PJD5233 DLP 0. 55" XGA ) (1024 x 768 1. 1X 1. 97 - 2. 17 21. 95 - 24. 18 . 30" - 300" ) PJD5523w DLP 0. 65" WXGA (1280 x 800 ) 1. 2X 1. 47 - 1. 83 21. 0 - 25. 6 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG VLUU M100 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG VLUU M100

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag