คู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET A380

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SIEMENS GIGASET A380 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET A380 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET A380


SIEMENS GIGASET A380 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (294 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SIEMENS GIGASET A380 (1274 ko)
   SIEMENS GIGASET A380 (628 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SIEMENS GIGASET A380

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] When it has fully dried out, you will normally be able to use it again. ECO WDCT You are helping to protect the environment with your Gigaset A680. ƒ If you give your Gigaset to someone else, make sure you also give them the user guide. Please remove faulty base stations from use or have them repaired by our service, as they could interfere with other wireless services. Disposal Batteries should not be disposed of in general household waste. Observe the local waste disposal regulations, details of which can be obtained from your local authority. [. . . ] "Preselection" Using the directory and lists Directory To open the directory: press h. Enter letters/characters ¢ ¢ Saving the first number in the directory h ¢ New Entry?¢ OK ¢ ~ (enter number) ¢ OK ¢ ~ (enter number) ¢ OK Storing a number in the directory h ¢ MENU ¢ New Entry ¢ OK ¢ ~ (enter number) ¢ OK ¢ ~ (enter number) ¢ OK Selecting a directory entry Open the directory with h. You have the following ◆ Use u to scroll through the entries until the required name is selected. options: ¢ Accepting a call The handset indicates an incoming call by ringing and by a display on the screen. When Auto Answer is activated (see Menu tree page 13), simply remove the handset from the base station/charging cradle. Please note: If calls are saved in the network mailbox, you will receive a message if the appropriate settings have been made (depending on your network provider). ¢ OK Using shortcut keys To dial, press and hold the required shortcut key. Sending the directory to another handset Preconditions: ◆ The sending and receiving handsets must both be registered to the same base station. ◆ The other handset and the base station can send and receive directory entries. h ¢ u (select entry) ¢ MENU ¢ Send Entry / Send List ¢ OK ¢ ~ (enter the internal number of the receiving handset) ¢ OK Calls list Last number redial list This list contains the ten last dialled numbers. Precondition: CLIP ( page 7) The call list contains all incoming calls. The calls list is displayed as follows: CallsList 01+02 Number of new entries + number of old, read entries ¢ Dialling from the last number redial list c (press briefly) ¢ u (select entry) ¢ c Managing entries in the last number redial list c (press briefly) ¢ u (select entry) ¢ MENU You can select the following settings: Use Number Open the calls list f ¢ CallsList 01+02 ¢ OK The last incoming call is displayed. Delete all entries. u (select entry) ¢ MENU Delete Entry Copy to Dir. Date/Time Status The following functions can be selected with u: Delete current entry. All old and new entries will be deleted. Calling back a caller from the calls list f ¢ CallsList 01+02 ¢ OK ¢ u (select entry) ¢c Assigning key 1 for fast access to the network mailbox Simply press and hold key 1 on the handset and you will be connected directly to the network mailbox. See Menu tree ¢ A680 (A380-L2) / PHL-TWN eng / A31008-M2005-Z401-2-7619 / main. fm / 15. 04. 2011 9 Locating a handset ("paging") You can locate your handset using the base station. base station ( ◆ All handsets will ring simultaneously ("paging"), even if the ringer tones are deactivated. End paging: briefly press the register/paging key on page 1) or the talk key c on a the base station ( handset. Using several handsets Making internal calls Internal calls are no-cost calls to other handsets that are registered to the same base. To end the call, press a. ¢ ¢ Internal consultation call/connecting a call You are in conversation with an external participant. ◆ Before the internal participant has answered, press the end call key a; the call is diverted to the participant who answers the call. Press the end call key a; the call is diverted, or press the display key ”; you are reconnected to the external participant. Registering handsets You can register up to four handsets on your base station (Gigaset A68H) recommended). Please note: Each additional handset must be registered on the base station in order for it to work properly!Gigaset A680, see ¢ Manual registration of handsets to Gigaset A680 1. On the handset: MENU ¢ Settings ¢ OK ¢ Handset ¢ OK ¢ Register HS ¢ Enter the system PIN of the base station (default is 0000) ¢ OK. Registering flashes in the display. Listening in to an external call You are conducting an external call. An internal participant can listen in on this call and take part in the conversation (conference). [. . . ] For setting the time and date, for example: MENU ¢ 3 1 ¢ OK 1-1 Activation 1-2 Wake-up time 2 Audio Settings 5 levels + "crescendo" available 2-2-1 External Calls 2-2-2 Internal Calls 2-2-3 Alarm Clock 10 ringer tones available for external calls 10 ringer tones available for internal calls 10 ringer tones available for alarm clock 2-1 Ringer Volume 2-2 Ringer Melody 2-3 Advis. Tones 2-4 Battery Low During a conversation 2-4-1 Off 2-4-2 On 2-4-3 During Call Warning tone to indicate battery is almost flat: never always only during a call 3 Settings Enter date (DDMMYY format), then time (HHMM format) 3-2-1 Language 3-2-2 Auto Answer 3-2-3 Register HS 3-2-4 Reset Handset Set the display language Automatically activate/deactivate auto answer Manually register the handset Reset the handset 3-1 Date/Time 3-2 Handset ¢ page 10 ¢ page 9 ¢ page 7 3-3 Base 3-3-1 System PIN 3-3-2 Base Reset 3-3-3 Listening in 3-3-4 Preselection Change system PIN (default is 0000) Restore factory settings Activate/deactivate the function 3-3-4-1 Presel. Number ¢ page 10 ¢ page 9 Network provider dialling code, should be inserted automatically before the dialled phone number. First digits of the dialling codes, should be dialled with preselection. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET A380 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SIEMENS GIGASET A380

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag