คู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET C585

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SIEMENS GIGASET C585 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET C585 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET C585


SIEMENS GIGASET C585 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1504 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SIEMENS GIGASET C585 (1134 ko)
   SIEMENS GIGASET C585 (1134 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SIEMENS GIGASET C585

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] INSPIRING CONVERSATION. A580-A585 / China EN / A31008-M2006-Y101-2-5D19 / overview. fm / 15. 04. 2011 The handset at a glance The handset at a glance 1 2 3 4 5 16 15 Ð × V 07:15 Menu 1 2 6 08. 10. 01 INT 7 3 14 13 12 11 8 9 10 4 5 11 12 10 9 8 6 7 13 14 15 16 Display in idle status (example) page 10) Charge status of the batteries( page 16) Display keys ( page 26) Message key ( Access to calls and message lists; Flashes: new message or new call End call key, On/Off key End call, cancel function, go back one menu level (press briefly), back to idle status (press and hold), activate/deactivate handset (press and hold in idle status) Hash key Keypad lock on/off (press and hold in idle status); toggle between upper/lower case and digits IP key page 36) IP dialling ( Microphone page 42) Recall key ( - Recall (flash) - Insert a dialling pause (press and hold) Star key Ringer tones on/off (press and hold), With an existing connection: Switch between dial pulsing/touch tone dialling (press briefly) page 34) Key 1 ( Dial answer machine (C585 only)/network mailbox (press and hold) Talk key Answer a call, open last number redial list (press briefly), start dialling (press and hold) Handsfree key Switch between earpiece and handsfree mode; Lights up: handsfree activated Flashes: incoming call page 16) Control key ( Answer machine icon (C585 only) Answer machine switched on; Flashes: Answer machine is recording a message or is being operated by another internal party page 10) Signal strength ( ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Version 4, 29. 10. 2007 1 A580-A585 / China EN / A31008-M2006-Y101-2-5D19 / overview. fm / 15. 04. 2011 The base station at a glance The base station at a glance You can use the keys on the base station to register handsets to the base station, search for handsets (paging), ¢ page 36 and operate the integrated answer machine (Gigaset C585 only). During message playback: 3 Play/Stop key: Play back new messages from answer machine or cancel the playback (press briefly). 4 Skip to next message (press once) or next message but one (press twice). 5 Skip back to beginning of message (press once) or to previous message (press twice). 7 Adjust volume during message playback: ð = quieter; ñ = louder. [. . . ] Numbers may be prefixed according to the country in the "with preselection" list. This means, for example, that all national calls or calls to the mobile network are automatically linked to the preselection number you have saved previously. §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Preselection ¢ With Preselection / Without Preselection q Select entry and press §OK§. a Press and hold (idle status). Temporarily cancelling preselection c (pressand hold) ¢ §Menu§ ¢ Automatic Preselect off Permanently deactivating preselection §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Preselection ¢ Preselection Number ~ §OK§ Version 4, 29. 10. 2007 a 28 Press §<C§ to delete the preselection number. Press and hold (idle status). A580-A585 / China EN / A31008-M2006-Y101-2-5D19 / direct_charges. fm / 15. 04. 2011 Making cost-effective calls Displaying the call duration The duration of a call is displayed u during the conversation, u until about three seconds after the call has ended if you do not replace the handset in the base station or charging cradle. Please note The actual duration of the call can vary from that shown by a few seconds. Version 4, 29. 10. 2007 29 A580-A585 / China EN / A31008-M2006-Y101-2-5D19 / answering_m. fm / 15. 04. 2011 Operating the answer machine of the Gigaset C585 base station Operating the answer machine of the Gigaset C585 base station You can operate the answer machine that is integrated into the base station using the keys on the base station (¢ page 2), via the handset or by remote operation (other phone/mobile phone). You can only record your own announcement messages using the handset. Recording your own announcement §Menu§ §OK§ ¢ Voice Mail ¢ Announcements ¢ Record Announcement Press the display key to start the recording. After recording, the announcement is played back for you to check. Operation via the handset The handset loudspeaker activates automatically if you receive an acoustic prompt or message while operating. You can switch it off with the handsfree key d. Please note: u Recording ends automatically when the Activating/deactivating the answer machine §Menu§ ¢ Voice Mail ¢ Answerphone (‰ = on) When the answer machine is activated, the remaining memory time is announced. This pre-recorded announcement is used if no personal announcement is available. If the memory is full, a corresponding message will appear on the display and the answer machine is automatically deactivated. It activates again automatically when you delete old messages. max. recording time of 170 seconds is reached or if there is a break in speaking of more than 2 seconds. u If you cancel the recording, the prerecorded announcement will be used again. ¤ Delete old messages and repeat recording if required. Playing back announcements §Menu§ ¢ Voice Mail ¢ Announcements ¢ Play Announcement a Press and hold (idle status). You will hear the pre-recorded announcement if you have not recorded one of your own. Version 4, 29. 10. 2007 30 A580-A585 / China EN / A31008-M2006-Y101-2-5D19 / answering_m. fm / 15. 04. 2011 Operating the answer machine of the Gigaset C585 base station Deleting announcements §Menu§ §OK§ ¢ Delete Announcement ¢ Voice Mail ¢ Announcements s or 3 Press the display key to confirm the prompt. The pre-recorded announcement is used again after a personal announcement is deleted. Skip to the next message. If playback is interrupted for over a minute, the answer machine returns to idle status. Copying the phone number of a message to the directory During playback or pause: §Menu§ ¢ Copy to Directory ¤ Complete the entry ¢ page 24. Playing back messages The date and time of each message is logged (provided this has been set, ¢ page 12). If Calling Line Identification is activated, the caller's number is displayed. If the caller's number is saved in the directory, their name is displayed. New messages that have not yet been played back are indicated by a message in the display and by the f key flashing on the handset. If you have new messages, playback will start with the first new message, otherwise with the first old message. See also answer machine list ¢ page 27. Deleting messages You can either delete all old messages together or individually. Deleting all old messages During playback or pause: §Menu§ ¢ Delete all §OK§ Press the display key to confirm the prompt. To listen to messages: Deleting individual old messages While playback is paused: §<C§ Press the display key. Picking up a call from the answer machine You can take a call while the answer machine is recording it: c / d Press the talk or handsfree key. [. . . ] The appropriate disposal and separate collection of used equipment serve to prevent potential harm to the environment and to health. They are a precondition for the re-use and recycling of used electrical and electronic equipment. For further information on disposing of your used equipment, please contact your local authority or your refuse collection service. Environmental management system Gigaset Communications GmbH is certified pursuant to the international standards EN 14001 and ISO 9001. ISO 14001 (Environment): certified since September 2007 by TüV SÜD Management Service GmbH. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET C585 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SIEMENS GIGASET C585

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag