คู่มือผู้ใช้ SONY CRU-52SG13

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SONY CRU-52SG13 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SONY CRU-52SG13 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SONY CRU-52SG13


SONY CRU-52SG13 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1842 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SONY CRU-52SG13

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] yy , , 7 yyVESA() () yy yy, 5~7 times ENG yy 57 yy yy yy yy yy yy/(/ ) yy 10 () , 8 yy yy yy ENG yy yy yy yy , () yy AC, AC yy yy yy2 9 yy yy ENG yy "" yy TFT 2, 000, 000-6, 000, 000 /(, )1ppm yy ( / / / ) . yy ( , ) , , (2 1 ) 4:3 /: , 10 3D ( 3D) yy - 3, 5-153 , yy3 yy3, /, , yy 3 . [. . . ] , , , , , , , , 11 yy - 3 3, yy / - 53 - 10 (: 3 - 3 3 yy - 193 contens3 yy - 3 3 yy3SONY3 yy3, yy 3 yy3 yy 3 3/ ENG 12 / yy . yy OSD(OnScreenDisplay) yy yy yy yy , ENG 1 2 3 4 , , yy yy yy yy . 18. 13 ENG P (AA) (27) (AAA) (29) StandBody (17) StandBase (17) 8, M4x20 (17) Composite (24, 25) Component (24) 3 3 Dualplay () Polishingcloth () Isolator () (14) 14 yy Isolator(RF) - Isolator » , - isolator , . Isolator - ANTENNA/ CABLE IN ENG 1. Isolator 2. / isolator/ " -coaxial, (galvanicisolator, EN60728-11)" Isolator, P AN-MR300 AG-F2**, AG-F3** Cinema3D AG-F2**DP, AG-F3**DP Dualplay 15 ENG OK SETTNGS INPUT S intelligent sensors 1 / 1IntelligentSensor: yy/OPTION() 16 yy yy yy yy yy 2 yy ENG yy yy . , , 17 1 ENG 3 4 M4x20 Standbody 4 M4x20 Standbase Top View 2 yy, yy yy yy 18 () ENG 1 - 10 10. 10. . Language If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. Try Now Zoom Out Close / 31 ENG yy yy, , , yy yy yy , yy, yy yy. , , . (RGB/ HDMIDVI)`No signal'() `InvalidFormat' yy yy yy ( , ) yy yy yy yy yy Timesettings() yy , 15 . You can share files and screens of other devices using Wi-Fi Screen Share at SmartShare. Wi-Fi Screen On Device Name Connection TAAAA BBBB Wi-Fi Screen Share [ABCDEF] Do you want to request a connection? CCCC DDDD Show More Research Close * Wi-Fi Screen Share Wi-Fi Wi-Fi Screen Share( a ) Off() WiDi Intel WiDi Live TV Composite/Component/RGB/HDMI SONY Smart TV 1 Wi-Fi Screen Share On() AP. ( Without AP AP) Intel WiDi( ) 2 SONY Smart TV WiDi Connect 4 ( a ) ( b ) Continue [Intel Notebook] Request connection Enter the following Security keys. [. . . ] Wi-Fi Screen On Device Name Connection TAAAA BBBB Wi-Fi Screen Share [ABCDEF] Do you want to request a connection? CCCC DDDD Show More Research Close * Wi-Fi Screen Share Wi-Fi Wi-Fi Screen Share( a ) Off() WiDi Intel WiDi Live TV Composite/Component/RGB/HDMI SONY Smart TV 1 Wi-Fi Screen Share On() AP. ( Without AP AP) Intel WiDi( ) 2 SONY Smart TV WiDi Connect 4 ( a ) ( b ) Continue [Intel Notebook] Request connection Enter the following Security keys. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SONY CRU-52SG13 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SONY CRU-52SG13

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag