คู่มือผู้ใช้ SONY HDC-XR100E

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SONY HDC-XR100E ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SONY HDC-XR100E จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SONY HDC-XR100E


SONY HDC-XR100E : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (7711 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SONY HDC-XR100E

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 20 (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PMB (Picture Motion Browser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7 1: DC IN DC ACCESS () AC "InfoLITHIUM" ( H) "InfoLITHIUM" H 1 2 3 4 LCD AC DC AC DC IN 53 LCD 8 LCD BATT () " 1: " AC LCD ()/ () ( 10)/ ACCESS ( 8)/ ( 39) DC AC 5 ([]) / AC AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz 9 2: 1 2 3 LCD LCD POWER POWER (): (): / [] LCD (HOME) () [/ / ] [] [], [] [] 1 (HOME) () [] [] [/] (HOME) () [/] [] [] 10 LCD () POWER POWER [ LCD] ( 44) [] POWER (HOME) () [/ ] [ ] 11 (HD) ( 38, 43) LCD LCD POWER HDR-XR100E/XR105E/XR106E 12 START/STOP [] [] START/STOP LCD 54 13 2 GB ( 38, 43) ( 43) [ STEADYSHOT] HDR-XR100E/XR105E/XR106E: [] HDR-XR200E/XR200VE: [] LCD LCD 90 () () LCD 180 () / 90 () 180 () 90 ([]) (HOME) () [] [] TV x. v. Color x. v. Color (HOME) () [] [X. V. COLOR] [] TV TV 13 ( 38) LCD LCD POWER HDR-XR100E/XR105E/XR106E MODE () 4:3 14 PHOTO LCD ( 56) (HOME) () [] [ ] PHOTO (HD); HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 2. 3M HDR-XR200E/XR200VE: 3. 0M (HOME) () [] [] (HDR-XR200E/XR200VE) 15 ( Easy Handycam) EASY Easy Handycam EASY Easy Handycam Easy Handycam ( Easy Handycam) Easy Handycam GPS (HDR-XR200VE) GPS ON LCD GPS GPS GPS OFF ; ZENRIN CO. NAVTEQ 16 LCD ( 38) LCD POWER () VISUAL INDEX VISUAL INDEX () LCD ( ) () HDR-XR100E/XR105E/XR106E () / / 17 HDR-XR200E/XR200VE / / OPTION MENU / VISUAL INDEX / / 5 10 30 60 DISP LCD (HOME) () [] [] / OPTION MENU ( 41) 18 () VISUAL INDEX ( 42) (HDR-XR200VE) VISUAL INDEX / (PB ZOOM) PB ZOOM () "Memory Stick PRO Duo" 19 TV ( (HD) (SD)) TV TV TV [] TV [] TV TV ] LCD (HOME) () [ / AC ( 9) TV [] TV A/V HDMI OUT () A/V (SD) ( 17) 20 TV : (HOME) () [] [] [1080i/576i] TV : (HOME) () [] [] [576i] TV 4:3: (HOME) () [] [] [4:3] "BRAVIA" Sync: (HOME) () [] [ HDMI] [] "PhotoTV HD" "PhotoTV HD" "PhotoTV HD" Sony PhotoTV HD HDMI ()* A/V ()** HD * TV ** TV TV PhotoTV HD 21 (Windows) DirectX 9. 0c ( DirectX DirectX ) Windows XP: 512 MB ( 1 GB ) 256 MB (SD) Windows Vista:1 GB "PMB (Picture Motion Browser)" "PMB" CD-ROM AVCHD PC DVD DVD AVCHD DVD / DVD : 500 MB ( 10 GB AVCHD 50 GB Blu-ray) 1, 024 × 768 1 (OS)*1 Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3 USB ( ), Hi-Speed USB ( USB 2. 0), Blu-ray/DVD ( CD-ROM ) NTFS exFAT *1 *2 64 Starter (Edition) *3 Starter (Edition) (CPU) Intel Pentium 4 2. 8 GHz ( Intel Pentium 4 3. 6 GHz , Intel Pentium D 2. 8 GHz , Intel Core Duo 1. 66 GHz Intel Core 2 Duo 1. 66 GHz ) Intel Pentium III 1 GHz : One Touch Disc Burn Blu-ray/ AVCHD/DVD ( Intel Pentium 4, 2. 8 GHz DVD (HD) (SD)) Macintosh "PMB" Macintosh Macintosh : http://guide. d-imaging. sony. co. jp/mac/ms/th/ 22 2 "PMB" "PMB" [Install] "PMB" ( [Help] - [About PMB]) CD-ROM "PMB" "PMB" "PMB" "PMB" "PMB" 46 " Handycam" [Next] USB [ USB] Administrator [ USB] CD-ROM [ USB] (HOME) () [ USB] [Start] [Computer] ( Windows XP, [My Computer]) [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) 23 [Continue] [Next] [Install] [Safely remove USB Mass Storage Device] [] [] USB Blu-ray Blu-ray BD Add-on Software "PMB" ( 30) " Handycam" ( 46) 24 () (HD) (SD) (HD) Blu-ray ( Blu-ray, PLAYSTATION®3 ) (Easy PC Back-up) ( 28) Blu-ray* (HD) ( 30) (One Touch Disc Burn) ( 29) AVCHD ( Blu-ray Sony, PLAYSTATION®3 ) HD (Easy PC Back-up) ( 28) HD AVCHD (HD) ( 29) DVD ( DVD, DVD ) (Easy PC Back-up) ( 28) SD (SD) ( 31) * Blu-ray BD Add-on Software "PMB" ( 30) Blu-ray (HD) DVD HD (HD) DVD DVD-R (HD) (SD) (HD) DVD DVD-R (SD) SD 25 "PMB" 12 . (7/32 ) (HOME) ( ) [] [] [] . (HOME) ( ) [] [] 38 [] . "Memory Stick Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick Duo" () () "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick Duo" "Memory Stick Duo" "Memory Stick PRO Duo" : : "Memory Stick PRO Duo" ("Memory Stick PRO Duo") "Memory Stick PRO Duo" [MEMORY STICK] "Memory Stick PRO Duo" ( 38) [] "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick" [] "Memory Stick PRO Duo" [] "Memory Stick PRO Duo" 1 GB : ("Memory Stick PRO Duo")* ("Memory Stick PRO-HG Duo") [ ] 2 "Memory Stick PRO Duo" ( 37) * Mark2 "Memory Stick PRO Duo" 16 GB 39 "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" " Handycam" ( 46) HOME MENU "Memory Stick Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" HOME MENU (HOME) (HOME) (HOME) / "Memory Stick PRO Duo" (HOME) () [ ]/[] / HOME MENU 40 HELP HOME MENU (HELP) HOME MENU ( ) () OPTION MENU Easy Handycam OPTION MENU OPTION MENU (OPTION) 41 HOME MENU () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [], [], [] [] / / . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 LCD [/] [] Easy Handycam * HDR-XR200VE ** HDR-XR200E/XR200VE OPTION MENU OPTION MENU / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 " Handycam" " Handycam" " Handycam" [Exit] 4 CD-ROM [Exit] 1 " Handycam" Windows " Handycam" 2 [ Handycam] 3 [ Handycam (PDF)] CD-ROM Macintosh [Handbook] ­ [TH] CD-ROM [Handbook. pdf] Adobe Reader " Handycam" http://www. adobe. com/ "PMB" ( 29) "PMB Guide" 46 Sony () ( 25, 33) Sony " Handycam" ( 46) "PMB Guide" ( 29) AC ( 9) ( 8) START/STOP PHOTO MODE () () ( 10) ( 37) ( 37) ( 8) AC ( 9) AC 1 RESET ( 58) ( RESET ) / / "PMB" "PMB" ( 22) "PMB" "PMB" 47 USB USB ( 37) / LCD Sony Sony C:04: "InfoLITHIUM" (H series) "InfoLITHIUM" (H series) ( 8) DC AC DC IN ( 8) C:13: / C:32: "Memory Stick PRO Duo" ( 39) ( 37) "Memory Stick PRO Duo" ( 37) (HOME) () [] E:20: / E:31: / E:61: / E:62: / E:91: / E:94: / E:95: / E:96: "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" ( 37) Sony Sony 5 "E" "Memory Stick Duo" ( 39) 101-0001 48 "Memory Stick PRO Duo" (HDR-XR200E/XR200VE) (HDR-XR200E/XR200VE) / ( 37) : 60 °C (140 °F) AM LCD LCD DC 6. 8V/DC 7. 2V () DC 8. 4V ( AC) DC AC Sony 49 : Sony : LCD LCD LCD LCD LCD LCD () LCD LCD AC 3 AC LCD 24 : 50 [] [ ] ( " " Handycam"" ( 46)) / Sony CR2025 / "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO Duo" (HDR-XR200E/XR200VE) + , 51 : PAL, CCIR HDTV 1080/50i : : HD: MPEG-4 AVC/H. 264 AVCHD SD: MPEG2-PS : Dolby Digital 2ch/5. 1ch Dolby Digital 5. 1 Creator : DCF Ver. 2. 0 Exif Ver. 2. 21 MPF Baseline : : HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 80 GB HDR-XR200E/XR200VE: 120 GB "Memory Stick PRO Duo" 1 GB 1 : 3. 6 . ( 1/5) CMOS (, 4:3): 4. 0 (2 304 1 728) * : 2 360 000 (, 16:9): HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 1 430 000 HDR-XR200E/XR200VE: 1 490 000 (, 16:9): 1 490 000 (, 4:3): 1 990 000 HDR-XR100E/XR105E/XR106E: Carl Zeiss Vario-Tessar 10 (), 20 , 120 (HDR-XR100E/ XR105E), 150 (HDR-XR106E) () : 30 . [. . . ] 38 Handycam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SONY HDC-XR100E ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SONY HDC-XR100E

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag