คู่มือผู้ใช้ SONY SU-WL500

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SONY SU-WL500 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SONY SU-WL500 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SONY SU-WL500


SONY SU-WL500 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5662 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SONY SU-WL500 (6801 ko)
   SONY SU-WL500 INSTALLATION GUIDE (447 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SONY SU-WL500

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 UL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ENERGY STAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 1 TV (). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 All-in-one PC ET2700 s All-in-one PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 All-in-one PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5 IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 IP (PPPoE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( F9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 USB ( USB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDMI HDMI ( ) / / HDMI DVD 18 6 . () VGA All - in - one PC () . SD , MP3, PDA E-SATA + USB 2. 0 Combo ATA SATA 3 E-SATA 2 1 2 3 4 5 6 7 USB 3. 0 USB (Universal Serial Bus) . 5 6 8 9 All-in-one PC ET2700 s 19 7 () SONY () SONY 8 (CD), (DVD) / (BD) (R) (RW) 9 . "" Windows Eject() 0 All-in-one PC ET2700 All-in-one PC . ESC Scr LK Backspace Insert Home PgUp Num LK Tab Delete End PgDn 7 Home 8 9 PgUp Caps Lock Enter 4 5 6 Shift Shift 1 End 2 3 PgDn Enter Ctrl Fn Alt Alt Gr Ctrl 0 Insert Delete ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Mute Prt Sc SysRq Scr LK Pause Break Backspace Insert Home PgUp Num LK Tab Delete End PgDn 7 Home 8 9 PgUp Caps Lock Enter 4 5 6 Shift Shift 1 End 2 3 PgDn Enter Ctrl Fn Alt Alt Gr Ctrl 0 Insert Delete All-in-one PC ET2700 s F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Mute Prt Sc SysRq Pause Break (OSD) (OSD) : · · HDMI VGA HDMI OSD OSD, OSD OSD, ( ) / . ( ) , 1. ·. 4. PC: -- PC HDMI: HDMI VGA: HDMI *: HDMI ·. · · · ( H) / ( V) OSD OSD 10 120 DDC/CI (/ ) OSD HDMI VGA HDMI . . : OSD All-in-one PC 5 20 20O -5O 6 All-in-one PC ET2700 (VESA200 ) 1. ( 40 . ) All-in-one PC ET2700 s 9 All-in-one PC 1 2 USB USB 1 2 2. [. . . ] ( 40 . ) All-in-one PC ET2700 s 9 All-in-one PC 1 2 USB USB 1 2 2. · , Windows All-in-one PC ET2700 s 1 -- PC LCD , , USB , -- PC / PC Microsoft Windows® 7 USB HDMI VGA HDMI V V VGA V V V 1. / PC HDMI, HDMI - HDMI / PC HDMI -- PC All-in-one PC ET2700 E-SATA 4. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SONY SU-WL500 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SONY SU-WL500

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag